Loading...

Spara points automatiskt i slutet av nyttjandeåret

Ingen avgift tas ut för att autospara points om medlemmen har gjort en pointstransaktion under nyttjandeåret, även om transaktionen gäller en bokning för nästa nyttjandeår.

Om du inte har gjort någon pointstransaktion under det aktuella nyttjandeåret kan dina points autosparas till nästa nyttjandeår för att försäkra dig om att de inte går förlorade. RCI tar ut en avgift för den här tjänsten, som framgår av ditt RCI Points-avtal.