Loading...

Detta är Points

RCI Points-programmet ger medlemmar ett flexibelt sätt att byta sin semestertid och i stället besöka en annan anläggning någonstans i världen. Du bestämmer vart och när du vill resa samt storlek på boendet baserat på tillgänglighet och hur många points du har.
Förutom att byta hela veckor går det även att boka tillgängliga minisemestrar tio månader före incheckningsdagen, även om man bara vill stanna i en natt (endast utvalda anläggningar).

Det pointsvärde som du tilldelas har ett nyttjandeår då du kan byta dina points mot semestertid på någon vid våra 4 000+ anläggningar i cirka 100 länder.

Det finns två typer av pointsägande: Fast, Flytande och Pure Points. Hur du bokar ditt Pointsbyte beror på vilken typ av pointsägande du har.

Fast

Din semestervecka tilldelas ett pointsvärde baserat på olika faktorer som:

• Tillgång och efterfrågan på anläggningen
• Vilken typ av lägenhet du äger
• Vid vilken tid på säsongen du äger tid

Om du äger samma vecka och lägenhetsnummer varje år kallas det ett ”fast ägande”. Om du vill återvända till din vanliga vecka måste du göra en Egen vecka-bokning 13–12 månader före startdatum. Men om du vill återvända till anläggningen där du äger semestertid, men inte under samma fasta tid som du köpte från början, kan du boka under perioden för Egen anläggning-bokning.

Flytande

Om du äger en vecka på en anläggning som inte har samma veckonummer varje år, kallas det ett ”flytande ägande”. Om du vill återvända till den anläggning där du äger semestertid måste du göra en Egen anläggning-bokning 12–11 månader före startdatum för det veckonummer som du vill boka.

Pure Points

Om du äger points som inte är kopplade till någon specifik semestertidsvecka kallas det för ”Pure Points-ägande”.