Loading...

Hyra points

Om du inte har tillräckligt med points för den semester som du vill boka kan du hyra ytterligare points för att få fler bytessemestrar att välja mellan. Exempel:

Renting Points

Hur hyr jag points?

När du har valt en bytessemester på RCI.com kan du hyra points när du gör klart bytesbokningen online. Om du inte har tillräckligt med points för din bokning kan du hyra points online till en kostnad av 0,0 X vardera. Du kan hyra upp till 50 % av din årliga pointstilldelning för att slutföra en transaktion.