Loading...

Spara, förlänga och låna Points

Med RCI Points-programmet har du flexibiliteten att kombinera värdet på ditt semestertidsägande över flera år.

Att spara points innebär att ta med sig points från ett år till nästa. Om du inte använder alla dina points under det nyttjandeår då de tilldelades kan du SPARA dem till nästa nyttjandeår.

Att rulla över poäng innebär att du för vidare de poäng som du sparat tidigare till ett tredje nyttjandeår. Om du inte använder dem under det andra nyttjandeåret kan du betala en liten avgift för att RULLA ÖVER dem till ett tredje nyttjandeår. Klicka här för mer information om avgifter.

För RCI Platinum-medlemmar som rullar över sina poäng till ett tredje nyttjandeår men som inte använder alla så rullas poängen även över till ett fjärde nyttjandeår utan extra kostnad.

Att låna points innebär att man tar ut points i förskott och använder nästa nyttjandeårs points det här nyttjandeåret. Om du behöver fler points för att göra ett byte kan du LÅNA points från nästa nyttjandeår.

Om ditt nuvarande pointssaldo t.ex. är 24 000, men den semester som du vill åka på är värderad till 30 000 kan du låna differensen på 6 000 points från nästa nyttjandeår.

Saving, Extending and Borrowing Points

Värdet av att spara och förlänga points

• Att kunna kombinera upp till tre års points innebär att du kan byta mot en semester med ett större utbud anläggningar och resmål. Det kan också ge större flexibilitet när det gäller vilka datum du kan resa.
• Om du inte kan åka på semester ett år behöver du inte förlora din semestertid på anläggningen – du kan föra över den till nästa år!
• Om du använder mindre än din årliga pointstilldelning för att åka på semester kan du föra över återstående points till nästa år.

Hur sparar eller förlänger jag mina points?

Points sparas automatiskt i slutet av det nyttjandeår då de tilldelades och ingen avgift tas ut, förutsatt att du har använt åtminstone några points det nyttjandeåret.

Du kan förlänga dina points online när du bokar din Pointssemester online. Om du vill förlägna dina points till ett tredje år måste du meddela RCI innan de löper ut. En avgift tas ut för pointsförlängning och den varierar beroende på hur många points det rör sig om.

Värdet av att låna points

• Att kunna låna points och kombinera dem med andra innebär att du kan välja i ett större utbud anläggningar och resmål när du byter mot en semester. Det kan också ge större flexibilitet när det gäller vilka datum du kan resa.
• Om du redan har använt alla points för innevarande nyttjandeår, men vill åka på ännu en semester, kan du låna points från nästa nyttjandeår.
• Om du vet att du inte kommer att kunna åka på semester nästa nyttjandeår kan du låna det årets points och åka på en ännu bättre semester i år.
• Du kan låna så många points du behöver – från en liten del till hela tilldelningen.
• Du har flexibiliteten att kombinera lånade points med sparade och förlängda points.

Hur lånar jag points?

Det är gratis att låna points! Du kan låna points online när du bokar din Pointssemester online eller ringa oss.

Kom ihåg att om du har använt alla dina sparade, förlängda och lånade points, men ändå vill boka en semester hos RCI kan du hyra upp till 50 % av din årliga pointstilldelning för att boka en semester.