Loading...

Vad är ett nyttjandeår?

Nyttjandeåret är en återkommande 12-månadersperiod som inleds den första dagen i månaden efter att du tecknat RCI Points-medlemskapet.

Om du t.ex. tecknade medlemskapet i april startar ditt nyttjandeår alltid den 1 maj och löper till den 30 april följande år.

Den första dagen på nyttjandeåret är när du får din årliga pointstilldelning – illustrationen nedan visar vilken flexibilitet du har att använda dem olika nyttjandeår.

Om du inte använder alla dina points under det år då de tilldelades kan du SPARA dem till följande nyttjandeår.

Om du inte använder dem under det andra nyttjandeåret kan du betala en liten avgift för att FÖRLÄNGA dem till ett tredje nyttjandeår.

Om du behöver fler points för din bytessemester kan du LÅNA points från nästa nyttjandeår, förutsatt att du har betalat nästa års årsavgifter.

Vad är ett nyttjandeår?

Observera att ditt innevarande nyttjandeår dateras baserat på det år då det inleddes. Om ditt innevarande nyttjandeår till exempel inleddes den 1 april 2016, är det ditt ”nyttjandeår 2016”, även om det sträcker sig till den 31 mars 2017.

*Det är gratis att spara points om du har använt några av dina points innan det nyttjandeår då de tilldelades löper ut. I annat fall tas en liten transaktionsavgift ut.