Loading...

Detta är ditt onlinekonto

Du hanterar ditt RCI medlemskap enklast via ditt onlinekonto när du är inloggad. Om du vill utföra följande aktiviteter klickar du på personikonen i det övre navigeringsfältet och väljer ”Mitt konto”:

  • Ändra dina personuppgifter som hemadress, e-postadress och lösenord.
  • Skriva ut ditt medlemskort.
  • Uppgradera till RCI Platinum-medlemskap.
  • Registrera dig för betalning med autogiro.
  • Förlänga dina Points. Om du har Points att förlänga, kan du göra det som en del av din bytesbokning.
  • Förnya ditt medlemskap om du inte har autogiro. Om ditt konto är betalt fram till uppsägningsdatumet och du vill uppgradera till RCI-Platinum, men nuvarande nyttjandeår har fem eller färre återstående månader, kommer du bara att kunna uppgradera när det nya nyttjandeåret börjar.
  • Om du har utestående förfallna avgifter kan du betala dem online om du klickar på "BETALA FAKTURA".
  • Visa ditt pointssaldo.

Ditt pointssaldo ger dig följande information. Tyvärr kan vi inte erbjuda en sammanställning av alla transaktioner, men du kan se alla tidigare och aktuella bokningar som finns i ”Semesterplaner”.

Föregående nyttjandeår/sparade Points
Här visas antalet Points som sparats från föregående nyttjandeår. Sedan dess kan du ha använt en del av eller alla dessa Points, så det antal som visas kanske inte är uppdaterat.

Spara återstående Points
Det antal Points som sparats från föregående nyttjandeår och fortfarande kan användas. Dessa Points kan antingen användas för en bytessemester eller förlängas till nästa år om det alternativet är tillgängligt.

Upphörandedatum för sparade Points
Om du har sparat Points från föregående nyttjandeår på kontot är det här det datum då de går ut om de inte används eller förlängs.

Nuvarande nyttjandeår
Här visas hur många Points du tilldelats för detta nyttjandeår, baserat på ditt ägarskap. De flesta RCI Points-medlemmar tilldelas samma antal Points varje nyttjandeår.

Saldo
Ditt nuvarande pointssaldo, inklusive alla återstående Points som sparats eller överförts från tidigare nyttjandeår.

Framtida nyttjandeår
Dina tillgängliga Points nästa nyttjandeår. Du kan låna dessa Points och använda dem under innevarande nyttjandeår eller använda dem för resor under nästa nyttjandeår.

Detta är ditt onlinekonto


GÅ TILL MITT KONTO