Loading...

Egen anläggning-bokningar

En av många fördelar med RCI Points-medlemskap är tillgången till perioder med prioriterad bokning för din egna vecka, egna anläggning och/eller den egna gruppen för ditt ägande. 

Det är en enkel process att göra en bokning för din egna vecka, egna anläggning eller egna grupp. Välj ”BOKA” och klicka på ”Bytessemester”. Sidan ”Sök efter en semester” visas. Klicka på ”Visa alternativ” under ”Egen anläggning-bokningar” längst upp till höger. Du kan göra följande bokningar beroende på den prioriterade bokningsperioden:

Home Reservations

Egen vecka: Om du vill resa tillbaka till en egen vecka måste du bekräfta detta inom angiven månad, annars blir din vecka tillgänglig för andra medlemmar.

För ägare till fasta veckor, är ditt lägenhetsnummer och vecka, tillgänglig för dig att boka inom 13–12 månader före incheckningsdatum av din vecka, utan extra kostnad.

Egen anläggning: Om du vill resa tillbaka till din egna anläggning vid en annan tid på året eller till en annan lägenhet kan du göra det inom 12–11 månader före incheckningsdatum mot en avgift.

Om du är en flytande ägare vet du redan att du inte har någon egen vecka. Så om du vill resa tillbaka till din egna anläggning till en lägenhet i samma storlek som du äger kan du göra detta 12-11 månader före incheckningsdatum, mot en avgift.

Egen grupp: Om du vill resa tillbaka till en annan anläggning som ligger inom din anläggningsgrupp kan du göra detta 11-10 månader före incheckningsdatum, mot en avgift.