Loading...

Hantera dina bokningar

Hantera dina bokningar

Det finns ett antal verktyg på ditt onlinekonto som du kan använda för att hantera dina bokningar.

Om du vill gå till ”Mina semesterplaner” klickar du på ”RESOR” i det övre navigeringsfältet.

• Du kan reservera bytessemestrar och extra semestrar i 24 timmar innan du bekräftar din bokning om startdatumet för semestrarna är 60 dagar eller mer från dagens datum. Alla preliminära bokningar som ännu inte har bekräftats är ”Reserverade”. Du kan visa, bekräfta eller ångra reserverade bokningar genom att välja motsvarande alternativ. Om du vill bekräfta en semester väljer du ”BEKRÄFTA BOKNING” och följer sedan betalningsanvisningarna.
Om du vill avboka en reserverad men ej bekräftad bokning väljer du ”ÅNGRA SEMESTER”.

Managing Your Bookings

• Visa, ändra eller ångra Pågående sökning(ar)

Managing Your Bookings

• Visa och skriv ut dina Bekräftade byten. Lägg gästkort i din bokning och begär ”uppgradering och ändring” om tillämpligt. Se ”Närliggande ämnen” för mer information om ”Uppgraderingar och ändringar”.

Tack vare vår ångerperiod kan du avbryta bekräftelsen inom 24 timmar efter slutförd bokning, varpå hela beloppet återbetalas, inklusive fullständig återbetalning av poäng för bytesbokningar. Om du lägger till bytesskydd när du bokar får du tillbaka alla dina poäng och bytesavgiften.

• Visa Avbokade semestrar

Managing Your Bookings

• Visa din Semesterhistorik för de senaste två åren

Managing Your Bookings

GÅ TILL MINA SEMESTERPLANER