Loading...

Bytesbokning – Detta är Pointsredovisning

Pointsredovisning visas ofta när du bokar en Points Bytessemester. Den är utformad för att se till att din bokning görs på bästa möjliga sätt, som att dina äldsta Points – de som löper ut först – används först.

Alternativet Pointsredovisning kan visas av flera olika skäl:

• Du försöker boka en semester som kräver fler points än du har på ditt saldo och du måste Låna från nästa nyttjandeår för att kunna slutföra bokningen eller Hyra points och betala per point.

Points Accounting Explained

• Om du har sparat points från ett tidigare nyttjandeår men semestern som du vill åka på ligger utanför den sparade perioden. I det här fallet kan du betala en avgift för att förlänga dina points till ett tredje år för att använda dem till den aktuella bokningen. Om du inte vill betala för att förlänga dem för den här bokningen kan du helt enkelt ändra beloppet i rutan Förläng Points till ”0”, så använder du bara de points som du har för innevarande nyttjandeår för att slutföra bokningen.

Points Accounting Explained

• Den bokning av Pointsbyte som du gör gäller nästa nyttjandeår, men du måste fortfarande ha Points tillgängliga för det innevarande nyttjandeåret, så du måste spara dessa points så att du kan använda dem för bokningen.

Points Accounting Explained