1970–1979

RCI on lomanvaihtokonseptin edelläkävijä ja lomaosakealan mullistaja

1970–1979

1980–1989

Lomanvaihdon suosio kannustaa RCI:tä laajentumaan globaalisesti

1980–1989

1990–1999

RCI luo laadukkaan lomanvaihdon standardit

1990–1999

2000–2009

RCI tuo jälleen radikaaleja muutoksia lomaosakeomistukseen markkinoiden ensimmäisillä uutuusohjelmilla ja innovaatioilla

2000–2009

Tänään

RCI:n innovaatiot muovaavat edelleen lomaosake- ja lomanvaihtoalan tulevaisuutta

Tänään