Lomaosakkeen käyttöön liittyviä ohjeita


Advice on Timeshare

RDO:n kuluttajapalvelut

 

RDO

RDO (Resort Development Organisation) on Euroopassa toimiva lomaosakkeiden ja lomaomistuksen omistajien kauppayhdistys, joka käsittää käyttötyypiltään erilaisia lomamajoitusmuotoja, kuten lomaosake, Fractional interest -osaomistukset, Private residence -klubit, Condo hotel -huoneistohotellit, Destination club -lomaklubit jne., joiden kaikkien tarkoituksena on tarjota lomailijoille laadukas lomamajoitus erilaisiin käyttökonsepteihin perustuen. RDO:n jäsenistö muodostuu lomakeskuksia rakentavista kiinteistöyhtiöistä, lomanvaihtoa järjestävistä yhtiöistä, edunvalvojista, hallintoyhtiöistä, jälleenmyyntiyhtiöistä ja rahoittajista.

 

RDO:n jäsenet edustavat eurooppalaisen lomaomistuksen parhaimmistoa, ja ne ovat sitoutuneet korkeisiin palvelustandardeihin ja rehelliseen toimintaan. Niitä velvoittavat hyvän liiketavan periaatteet ja riippumaton välimiesmenettelyjärjestelmä, jotka antavat lain vaatimaa tasoa paremman turvan.


RDO:n kuluttajansuoja on kattava ja antaa kuluttajille mahdollisuuden lähettää valituksia tai yleisluonteisia tiedusteluja, jotka koskevat RDO:n jäseniä – lomakeskusten hallintoyhtiöitä, lomanvaihtoyhtiöitä, edunhoitajayhtiöitä jne. RDO tarjoaa tämän kuluttajapalvelun maksutta ja pyrkii ratkaisemaan kaikki aiheelliset jäsenyhtiöön kohdistuvat valitukset sekä omistajia että RDO:n jäsenyhtiöitä tyydyttävällä tavalla.

 

RDO:n jäsenyhtiöt uskovat, että on tärkeää, että RDO huolehtii tästä kuluttajapalvelusta. RCI on tukenut RDO:ta alusta alkaen ja sponsoroi sen järjestämiä alan tapahtumia, lähettää edustajia sen työryhmiin ja komiteoihin sekä tukee varauksetta organisaation työtä kuluttajien oikeuksien turvaamiseksi ja parhaan mahdollisen lomakokemuksen varmistamiseksi.

 

Kuluttajat voivat luottaa RDO:n oikeudenmukaisuuteen ja puolueettomuuteen. RDO:lla on täysi valtuus tehdä ratkaisut valituksista, joita kuluttajat ovat kohdistaneet sen jäseniin. Vaikka RDO toimii välittäjänä jäsentensä ja lomaosakkeen omistajien välillä ottamalla vastaan valituksia, se ei voi eikä ryhdy toteuttamaan mitään jäseniinsä kohdistuvia tuomioistuimen päätöstä edellyttäviä sanktioita omistajien puolesta.

 

On syytä huomioida, että jos RDO varmistaa, että jäsen jatkuvasti toimii hyvän liiketavan periaatteiden vastaisesti tai tarkoituksellisesti tavalla, joka ei pysy laillisuuden rajoissa, RCI tutkii tapauksen sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

 

Mitä RDO tekee?

 

RDO työskentelee yhdessä hallitusten ja eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kanssa varmistaakseen, että alan toimijoiden sekä lomaosakkeiden omistajien edut turvataan, kun uusia lakeja säädetään.


Eräs sen ensisijaisista tehtävistä on auttaa kuluttajien suojaamisessa silloin, kun he joutuvat alan ääriaineksiin kuuluvien huijareiden toiminnan kohteeksi – kysymys on tällöin tavallisesti tekaistuista jälleenmyyntiyhtiöistä, lomaklubeista ja jopa keksityistä "ryhmäkanne"-juonitteluista. RDO:n palveluksessa on aiemmin Espanjassa työskennellyt poliisitarkastaja, joka toimii yhteistyössä eurooppalaisten poliisivoimien, Euroopan kuluttajakeskusten ja päätöksiä voimaansaattavien organisaatioiden (esim. Trading Standards -tuotetuvallisuusorganisaation) kanssa, joiden perimmäisenä tavoitteena on vilpillisten yhtiöiden toiminnan lopettaminen.

 

RDO:n ja viranomaisten yhteistyön tuloksena vuodesta 2005 yli sata vilpillistä toimijaa on lopettanut liiketoiminnan.

 

Logon tärkeys


RDO:n logo on merkki lomaosakealan parhaimmistosta ja suositus on, että tästä lomakonseptista kiinnostuneet tarkistaisivat ennen ostopäätöstään RDO:n verkkosivuilta www.rdo.org tai kuluttajapalveluosastolta, sähköpostiosoite info@rdo.org, että yhtiö on liittynyt RDO:hon.

 

Yhteistoiminta lomaosakeomistajien kanssa

 

RDO on aina toiminut tiiviissä yhteistyössä Isossa-Britanniassa toimivan kuluttajaorganisaation TATOC (The Timeshare owners' Association), www.tatoc.co.uk, kanssa, joka valvoo yli neljännesmiljoonan lomaosakeomistajan etuja.

RDO ja TATOC toimivat tällä hetkellä yhdessä löytääkseen ratkaisuja omistajien ongelmiin jotka koskevat esimerkiksi jälleenmyyntiä.

 

RDO:n ja median yhteistyö


Huolimatta omistajien korkeasta tyytyväisyystasosta alaa koskevat lehtiartikkelit voivat edelleenkin olla negatiivisia, varsinkin Britanniassa. Suurin osa "pelottavista" tarinoista ei kuitenkaan koske lomaomistusta, vaikka otsikoista voisi niin päätellä. Kaikki johtuu siitä, että journalistit raportoivat virheellisesti uusista lomatuotteista, toisin sanoen: lomaklubeista raportoidaan lomaosakkeina.

 

RDO on työskennellyt väsymättä muuttaakseen median käsityksiä, ja tämä perehdytysohjelma on tärkeysjärjestyksessä korkealla vuodesta 2012 lähtien.


Miksi RDO on tärkeä kuluttajille?


 • Tutkimme vilpillistä toimintaa ja teemme työtä yhdessä viranomaisten kanssa kyseisten yhtiöiden toiminnan lopettamiseksi

 • Jäsenemme ovat sitoutuneet korkeaan palvelutasoon ja allekirjoittavat RDO:n hyvän liiketavan periaatteet

 • Tarjoamme jäsentemme asiakkaille valitusten maksuttoman käsittelyn

 • Kehitämme yhdessä valtioiden hallitusten kanssa lainsäädäntöä, joka kohtelee oikeudenmukaisesti sekä alan toimijoita että kuluttajia

 • Informoimme mediaa lomaomistuksen ja lomaklubien eroista

 • Me ja TATOC levitämme uutisia lomaomistuksen positiivisista puolista

 • Verkkosivustomme tarjoaa kattavat ohjeet lomaomistuksen ostamisesta ja myynnistä

 

Mihin ostajan tulisi kiinnittää huomiota ennen ostamista?


 • Tarkistakaa tiedot kiinteistöyhtiön aikaisemmasta toiminnasta

 • Tarkistakaa lomakeskuksen ja sen tarjoamien mukavuuksien laatutaso – onko se oikea juuri Teille?

 • Varmistakaa, että olette lukenut myyntisopimuksen huolellisesti ja ymmärrätte sen laillisuuden, mitä olette velvollinen maksamaan ja millaiset ovat hallintomaksut

 • Onko lomakeskus liittynyt johonkin lomanvaihtoa järjestävään yhtiöön?

 • Ottakaa selville, mitä lisäpalveluja osaomistus (fractional ownership) kattaa (esim. autonvuokraus, nouto lentokentältä / kuljetus lentokentälle) ja veloitetaanko niistä lisämaksu

 • Mitä muita kiinteistöjä yhtiön valikoimaan mahdollisesti kuuluu  Ottakaa selville, miten varausjärjestelmä toimii, erityisesti sesonkikausina

 • Varmistakaa, että Teille tarjotaan harkinta-aika kirjallisesti vahvistettuna

 •  

Lisätietoja osoitteissa www.rdo.org (kauppaa koskeva sivusto) jawww.gotimeshare.org (kuluttajasivusto). (Vain englanninkielisenä)