Lomaosakkeen käyttöön liittyviä ohjeita

Advice on Timeshare

TATOC (The Timeshare Association)

 

TATOC

Lomaosakkeen omistajille ja omistajia edustaville johtokunnille perustetulla organisaatiolla Timeshare Association, lyhennettynä TATOC, on missio: Turvata ja tehostaa nykyisten ja mahdollisten uusien käyttäjien viikko-osakkeisiin liittyvät lomakokemukset ja toimia omistajien äänenä. Ja TATOC myös pitää lupauksensa.

 

TATOC perustettiin vuonna 1989, ja sen toiminnasta vastaavat lomaosakkeen omistajat. Siitä on muodostunut vahva organisaatio, jolla on eri puolilla Eurooppa sijaitsevat 92 lomakeskusjäsentä, jotka puolestaan edustavat tuhansia lomaosakkeen omistavia perheitä. Se toimii eri puolilla Eurooppaa asuvien omistajien puolesta, jotka voivat omistaa lomaosakkeen missä päin maailmaan tahansa, joskin toiminta-alue kasvaa koko ajan globalisoitumisen myötä.

 

Organisaatiolla on monia erilaisia aloitteita missionsa totuttamiseksi, mm. lomakeskusten akkreditointijärjestelmä (Resort Accreditation Scheme), jonka perusperiaatteena on  tarjota erinomaisia kokemuksia lomaosakkeessa lomaansa viettäville, sekä lomaosakkeita koskevat hyvän liiketavan periaatteet ja käytännöt (Timeshare Codes of Conduct and Practice), joita jäsenten on noudatettava.


Merkittävä saavutus oli vuonna 2008 aloittanut Consumer Helpline -palvelu, joka ottaa nyt vastaan 45 000 puhelua ja sähköpostiviestiä joka vuosi. Se on auttanut kuluttajia joko saamaan hyvityksiä tai välttämään menetyksiä, joiden yhteenlaskettu arvo palvelun toiminnan aikana on noin 5 miljoonaan puntaa.

 

Hyvä uutinen on, että vain 3 % puheluista on valituksia – suurin osa on opastuspyyntöjä, jotka liittyvät lomaosakeomistuksen käyttöön.

 

Kasvava määrä puheluista koskee jälleenmyyntiyhtiöitä, ja TATOC onkin lanseerannut kampanjan "Älä asioi yllättäviä puheluita soittavien kanssa" taistellakseen alalla vilpillisesti toimivia yhtiöitä vastaan.

 

Organisaation verkkosivustolla (www.tatoc.co.uk) käyvät löytävät yleisluonteisia neuvoja ja luettelon hyvämaineisista jälleenmyyntiyhtiöistä, jotka kaikki ovat sitoutuneet TATOCin kuluttajiin keskittyviin hyvän liiketavan mukaisiin jälleenmyyntikäytäntöihin ja joiden toiminnan tarkastuksella on varmistettu näiden käytäntöjen noudattaminen.

 

Organisaatio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja Ison-Britannian hallitukselle alaa koskevista asioista ja toimii kuluttaja-asioissa yhteistyössä poliisin, asianajajien, tuoteturvallisuusviranomaisten, Citizen's Advice Bureau -neuvontajärjestön ja pankkien kanssa.

 

TATOCin ensisijainen tavoite on turvata lomaosakeomistuskokemuksen laatu ja alan tulevaisuus kehittämällä vahva yhteistyösuhde kaikkien mukana olevien osapuolten kanssa, joita ovat mm. RDO, yksittäiset omistajat, omistajien komiteat, rakennusyhtiöt, hallintoyhtiöt, lomanvaihtoyhtiöt jne.

 

TATOCin vuotuinen konferenssi tuo kaikki nämä osapuolet yhteen samaan huoneeseen ainutlaatuisella tavalla. RCI:llä on aina vahva edustus tapahtumassa ja TATOCin kanssa jo pitkään jatkunut suhde, johon kuuluu konferenssien sponsorointi ja yhteinen, neljännesvuosittain ilmestyvä lehti Sharetime, joka on täynnä uutisia, kertomuksia ja informaatiota lomaosakkeen omistajille.

 

Viime kädessä TATOC varmistaa, että viikko-osakejärjestelmä kehittyy siten, että se vastaa tämänhetkisten ja tulevien omistajien muuttuvia tarpeita ja tarjoaa jatkuvasti modernin, laadukkaan ja kustannustehokkaan lomakokemuksen.

 

• Lisätietoja lomaosakkeen omistuksesta ja ohjeet TATOC-organisaatioon liittymisestä saatte sivustolta www.tatoc.co.uk tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteella info@tatoc.co.uk (vain englanniksi)


TATOCin palveleva puhelin kuluttajille: 0845 230 2430