Advies over vakantiebezit

Advice on Timeshare

RDO-consumentenservice (Resort Development Organisation)

 

RDO

RDO (Resort Development Organisation) is de brancheorganisatie voor vakantiebezit of vakantie-eigendom in Europa, met verschillende gebruikstypen, waaronder vakantiebezit, deeleigendom, privé-woning-clubs, condo-hotels, bestemmingsclubs, enz., allemaal erop gericht om vakantiegangers vakantieaccommodatie van hoge kwaliteit te bieden door middel van verschillende gebruiksconcepten. RDO-leden zijn vakantieverblijfontwikkelaars, ruilbedrijven, beheerders, beheerbedrijven voor vakantieverblijven, wederverkoopbedrijven en financiers.

 

RDO-leden vertegenwoordigen het beste wat betreft Europees vakantie-eigendom en zijn toegewijd aan een hoge standaard van service en integriteit. Ze zijn gebonden aan een gedragscode en een regeling voor onafhankelijke arbitrage, die meer bescherming biedt dan door de wet vereist is.

 

RDO heeft een sterk consumentenbeleid, dat het mogelijk maakt voor consumenten om klachten in te dienen en om algemene vragen te stellen over RDO-leden – vakantieverblijfbeheerders, ruilbedrijven, trustbedrijven, enz. RDO levert deze dienst gratis aan de consument en zal er alles aan doen om gerechtvaardigde klachten tegen aangesloten bedrijven naar tevredenheid van zowel de eigenaren als de bij RDO aangesloten bedrijven op te lossen.

 

Bij RDO aangesloten bedrijven vinden het belangrijk dat RDO deze service aan de consument aanbiedt. RCI heeft RDO van meet af aan gesteund, sponsort RDO’s branche-evenementen, heeft vertegenwoordigers in de werkgroepen en commissies, en ondersteunt RDO’s werk op het gebied van consumentenbescherming en het waarborgen van de best mogelijke vakantie-ervaring van ganser harte

 

Consumenten kunnen rekenen op RDO’s eerlijkheid en rechtvaardigheid. RDO heeft de volledige bevoegdheid om uitspraak te doen over consumentenklachten tegen haar leden. Ondanks dat RDO bemiddelt tussen haar leden en eigenaren van vakantiebezit wanneer deze klachten indienen, kan en zal RDO geen juridische sancties namens de eigenaren aangaan tegen de leden.

 

Van belang is dat als RDO vaststelt dat een lid voortdurend de gedragscode schendt of met opzet buiten de wet handelt, RDO de zaak zal onderzoeken om vervolgens administratieve procedures in te zetten.

 

Wat doet RDO?


RDO werkt met overheden en consumentenorganisaties in Europa om ervoor te zorgen dat de belangen van de branche en die van de eigenaren van vakantiebezit worden gewaarborgd als er nieuwe wetten worden ingevoerd.

 

Een van de hoofdprioriteiten is het helpen eigenaren te beschermen tegen fraudeurs die aan de rand van de branche opereren – over het algemeen valse wederverkoopbedrijven, vakantieclubs of zelfs zelfverklaarde programma’s voor ‘groepsvorderingen’ RDO heeft een voormalig Spaanse politie-inspecteur aangesteld die samenwerkt met politie door heel Europa, de Europese consumentenbonden en handhavingsinstanties zoals Trading Standards, met het uiteindelijke doel om frauduleuze bedrijven te laten sluiten.

 

Als gevolg van de samenwerking tussen RDO en de autoriteiten hebben sinds 2005 meer dan 100 frauduleuze exploitanten hun activiteiten gestaakt.


Het belang van het logo


Het RDO-logo staat voor het beste op het gebied van vakantiebezit en het is aan te bevelen om, wanneer u geïnteresseerd bent in dit type vakantie, op de RDO website www.rdo.org of bij de consumentenservice-afdeling info@rdo.org te controleren of het desbetreffende bedrijf bij RDO is aangesloten voordat u een aankoop doet.


Werken met eigenaren van vakantiebezit


RDO heeft altijd nauw samengewerkt met het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde TATOC www.tatoc.co.uk, (The Timeshare owners’ Association), de consumentenbelangenorganisatie die de belangen van meer dan een kwart miljoen eigenaren van vakantiebezit behartigt.

 

DO en TATOC werken momenteel samen om oplossingen te vinden voor kwesties die eigenaren aangaan, zoals wederverkoop.

 

RDO’s werk met de media


Ondanks de hoge tevredenheid onder eigenaren kan de media-aandacht met betrekking tot de branche, vooral in het Verenigd Koninkrijk, nog steeds erg negatief zijn. Het overgrote deel van de ‘bangmakerij’ gaat, ondanks de krantenkoppen, niet over vakantie-eigendom. Het komt allemaal neer op journalisten die ten onrechte berichten over nieuwe vakantieproducten, namelijk vakantieclubs, als vakantiebezit.

 

RDO werkt er onvermoeibaar aan om de standpunten van de media recht te zetten en dit voorlichtingsprogramma heeft sinds 2012 een hoge prioriteit voor de organisatie.


Waarom is RDO belangrijk voor de consument?


 • Wij onderzoeken frauduleuze activiteiten en werken samen met de autoriteiten om bedrijven te sluiten

 • Onze leden zijn toegewijd aan een hoog serviceniveau en onderschrijven de RDO-gedragscode

 • Wij bieden een gratis klachtenbehandelingsdienst voor de klanten van onze leden

 • Wij werken samen met overheden aan het opstellen van eerlijke wetgeving, zowel ten opzichte van de branche als van de consument

 • Wij informeren de media over het verschil tussen vakantie-eigendom en vakantieclubs

 • Met TATOC verspreiden wij het positieve nieuws over vakantie-eigendom

 • Onze website geeft uitgebreid advies over het kopen en verkopen van vakantie-eigendom

 •  

Waar dient u als koper op te letten voordat u tot een aankoop overgaat?


 • Controleer de staat van dienst van de ontwikkelaar

 • Controleer de kwaliteit van het vakantieverblijf en de beschikbare faciliteiten – is het wat u zoekt?

 • Zorg ervoor dat u de koopovereenkomst zorgvuldig leest en de juridische structuur begrijpt, voor welke betalingen u aansprakelijk bent en wat de beheerkosten zijn

 • Is het vakantieverblijf aangesloten bij een ruilorganisatie?

 • Zoek uit welke aanvullende diensten worden geleverd bij het deeleigendom (bijv. autohuur, vervoer van en naar de luchthaven) en of hiervoor een extra vergoeding gevraagd wordt

 • Welke andere vakantieverblijven heeft het bedrijf in zijn portfolio? Zoek uit hoe het boekingssysteem werkt, vooral in het hoogseizoen

 • Controleer of u schriftelijk een afkoelingsperiode wordt geboden

 •  

Bezoek www.rdo.org (branchewebsite) en www.gotimeshare.org (consumentenwebsite) voor meer informatie. (Alleen in het Engels)