Råd om semestertid

Advice on Timeshare

RDO-konsumentservice (Resort Development Organisation)

 

RDO

RDO (Resort Development Organisation) är branschorganisationen för timeshare eller semestertidsägande i Europa, som omfattar ett antal användningstyper inklusive semestertid, andelsäganden, privata boendeklubbar, lägenhetshotell, resmålsklubbar osv., som alla med målet att tillhandahålla semesterfirare semesterlogi av hög kvalitet genom olika användningskoncept. RDO-medlemmar består av anläggningsentreprenörer, bytesföretag, förvaltare, förvaltningsbolag, försäljningsföretag och finansieringsföretag.

 

RDO-medlemmar representerar det bästa inom europeiskt semestertidsägande och arbetar för hög servicenivå och integritet. De är bundna av en uppförandekod och ett oberoende skiljedomsprogram och tillhandahåller skyddsnivåer som är mer omfattande än vad som krävs i lag.

 

RDO har en stark konsumentpolicy som gör det möjligt för konsumenter att ta upp klagomål eller göra allmänna förfrågningar om RDO-medlemmar – anläggningars förvaltningsbolag, bytesföretag, förvaltare osv. RDO tillhandahåller denna konsumentservice gratis och ska arbeta för att lösa alla välgrundade klagomål mot medlemsföretag så att både ägarna och RDO-medlemsföretagen blir nöjda.


RDO-medlemsföretag anser att det är viktigt att RDO utför den här servicen för konsumenten. RCI har stött RDO från början och sponsrar dess branscharrangemang, har representanter i arbetsgrupper och kommittéer samt stöder helhjärtat dess arbete med att skydda konsumenternas rättigheter och säkerställa bästa möjliga semesterupplevelse.

 

Konsumenter kan räkna med att RDO är rättvist och opartiskt. RDO har full befogenhet att besluta om konsumenters klagomål som framförts mot dess branschmedlemmar. RDO medlar mellan medlemmar och semestertidsägare som lämnar in klagomål, men man kan inte och kommer inte att ingå några rättsliga sanktioner mot sina medlemmar å ägarnas vägnar.

 

Det är viktigt att om RDO konstaterar att en medlem ständigt bryter mot uppförandekoden eller agerar med avsikter som bryter mot lagen, ska RDO utreda fallet enligt fastställda administrativa rutiner.


Vad gör RDO?


RDO arbetar med regeringar och konsumentorganisationer i Europa för att säkerställa att branschens och semestertidsägarnas intressen tillvaratas när nya lagar introduceras.

 

En av de viktigaste prioriteringarna är att skydda ägare mot bedragare som har verksamhet i branschens periferi – vanligtvis falska försäljningsbolag, semesterklubbar eller till och med egenutformade program för "grupptalan". RDO utsåg en tidigare spansk polisinspektör som arbetar med polisen i hela Europa, europeiska konsumentorganisationer och verkställande företag som handelsnormer med det slutliga målet att bedrägliga företag ska stoppas.

 

Som ett resultat av RDO:s arbete med myndigheter har mer än 100 bedrägliga aktörer upphört med sin verksamhet sedan 2005.

 

Logotypens betydelse


RDO-logon är ett märke för de bästa inom semestertid, och de som är intresserade av det här semesterkonceptet rekommenderas att på RDO:s webbplats www.rdo.org eller genom att kontakta konsumentserviceavdelningen info@rdo.org kontrollera om ett företag är anslutet till RDO innan de genomför något köp.

 

Arbeta med semestertidsägare


RDO har alltid haft ett nära samarbeta med TATOC www.tatoc.co.uk, (The Timeshare owners' Association), en konsumentorganisation som har sin bas i Storbritannien och representerar intressena för mer än en kvarts miljon semestertidsägare.

 

RDO och TATOC samarbetar för närvarande för att hitta lösningar på frågor som påverkar ägare, t.ex. vidareförsäljning.

 

RDO:s arbete med media


Trots att ägarna är mycket nöjda kan medias rapportering om branschen ändå vara negativ, i synnerhet i Storbritannien. De flesta skräckhistorierna handlar trots rubrikerna inte om semestertidsägande. Det rör sig egentligen om journalister som rapporterar felaktigt om nya semesterprodukter, dvs.: semesterklubbar, som semestertid.


RDO har arbetat outtröttligt för att ändra mediebilden och utbildningsprogrammet har hög prioritet inom organisationen sedan 2012.


Varför är RDO viktigt för konsumenter?


 • Vi undersöker bedrägerier och samarbetar med myndigheterna för att stoppa företag.

 • Våra medlemmar arbetar för att hålla en hög servicenivå och undertecknar RDO:s uppförandekod.

 • Vi erbjuder våra medlemmar en gratis service för klagomålshantering.

 • Vi samarbetar med regeringar för att stifta lagar som är rättvis för både branschen och konsumenterna.

 • Vi informerar media om skillnaden mellan semestertidsägande och semesterklubbar.

 • Med TATOC sprider vi goda nyheter om semestertidsägande.

 • På vår webbplats finns många råd om att köpa och sälja semestertidsägande.


Vad ska en köpare vara uppmärksam innan man köper?


 • Kontrollera entreprenörens bakgrund.

 • Kontrollera anläggningens kvalitet och vilka faciliteter som är tillgängliga – är det rätt för dig?

 • Läs försäljningsavtalet noga och kontrollera att du förstår den rättsliga strukturen, vad du måste betala och vilka förvaltningsavgifter som tas ut.

 • Är anläggningen ansluten till ett bytesföretag?

 • Ta reda på vilka ytterligare tjänster som semestertidsägandet omfattar (t.ex. hyrbil, hämtning/lämning på flygplats) och om det innebär en extra avgift.

 • Vilka eventuella andra anläggningar ingår i företagets portfölj. Ta reda på hur bokningssystemet fungerar, i synnerhet under högsäsong.

 • Se till att det står skrivet att du har en ångerperiod.

 •  

Besök www.rdo.org (branschwebbplats) och www.gotimeshare.org (konsumenternas webbplats) för att ta reda på mer. (Endast på engelska)