Råd om semestertid

Advice on Timeshare

TATOC (The Timeshare Association)

TATOC


The Timeshare Association (för semestertidsägare och kommittéer), eller TATOC, har ett mål: Att garantera och förbättra semestertidsupplevelsen för befintliga och eventuella nya användare samt att vara ägarnas röst utåt. Och det har effekt.

 

TATOC bildades 1989 och drivs nu av semestertidsägare för semestertidsägare och är i dag en mäktig organisation med 92 anläggningsmedlemmar i hela Europa som representerar tusentals familjer som äger semestertid. Organisationen arbetar för ägare som bor i Europa och som äger semestertid någonstans i världen, även om dess arbetsområde blir allt mer globalt.


Man har tagit en rad initiativ för att fullgöra det målet, inklusive ett ackrediteringsprogram för anläggningar baserat på att man levererar fantastiska semestertidsupplevelser och uppförandekoden Timeshare Codes of Conduct and Practice som medlemmarna måste följa.

 

En höjdpunkt var lanseringen av en hjälptelefon för konsumenter 2008, som nu får mer än 45 000 samtal och e-brev varje år. Man har hjälpt konsumenter att antingen återfå eller undvika att förlora 5 miljoner pund under den tiden.

 

De goda nyheterna är att klagomål endast står för tre procent av telefonsamtalen – majoriteten är enkla samtal om information om hur man använder semestertidsägandet.


Ett ökande antal samtal handlar om vidareförsäljningsföretag och TATOC har lanserat en kampanj för att uppmana folk att avvisa okända försäljare som tar kontakt för att motarbeta bedragare som är verksamma på området.

 

Personer som besöker organisationens webbplats (www.tatoc.co.uk) finner där allmänna råd och en lista över respektabla företag, som alla har förbundit sig att följa TATOCs konsumentfokuserade uppförandekod för vidareförsäljning och som har kontrollerats för att se till att de följer koden.


Organisationen ger regelbundet råd till Europaparlamentet och den brittiska regeringen i branschfrågor samt samarbetar med polis, advokater, branschnormer, konsumentrådgivningsbyråer och banker i konsumentfrågor.

 

TATOCs primära syfte är att säkerställa kvaliteten på semestertidsägarnas upplevelser och branschens framtid genom att utveckla starka arbetsrelationer med alla berörda parter – RDO, enskilda ägare, ägarkommittéer, entreprenörer, ledning, bytesföretag med mera.

 

TATOCs årliga konferens samlar på ett unikt sätt alla dessa parter i samma rum. RCI har en stark närvaro vid arrangemanget och har sedan länge en relation till TATOC och sponsrar deras konferenser och medlemstidning Sharetime, som kommer ut varje kvartal späckad med nyheter, reportage och information för semestertidsägare.

 

Slutligen finns TATOC där för att säkerställa att semestertiden utvecklas till att uppfylla de ständigt föränderliga behoven hos nuvarande och framtida semestertidsägare och fortsätter att tillhandahålla en modern, högkvalitativ, kostnadseffektiv semesterupplevelse.

 

• Om du vill veta mer om semestertidsägande och gå med i TATOC är du välkommen att besöka www.tatoc.co.uk eller e-posta till info@tatoc.co.uk (endast på engelska).

 

Ring TATOC:s hjälptelefon för konsumenter på 0845 230 2430