Varför semestertid?

Lorem Ipsum

Semestertidsägande – eller timeshare, som det också kallas – är när du köper rätten att utnyttja en viss tidsperiod, vanligtvis en vecka eller mer, på en semesteranläggning. Det ger de ultimata semestrarna vad gäller flexibilitet och valmöjligheter vad gäller resmål, när du ska resa och vilken typ av semesterupplevelse du vill ha när du kommer dit.


Det gör det möjligt att äga ett semesterhem för miljontals familjer som inte har råd att köpa ett andra hem – eller som kanske inte vill investera så mycket pengar i en fastighet under dessa ekonomiskt osäkra tider ...


Och köpare av semestertid gynnas av ett starkare konsumentskydd än andra detaljhandelskunder. 2011 godkände EU ett nytt semestertidsdirektiv som införde sträng kontroll och reglering av hur semestertid säljs. Bland de många bestämmelserna som införs för att skydda köpare finns ett förbud mot att ta emot penningdepositioner och att ge köpare 14 dagars ångerperiod då de kan dra sig ur kontraktet utan ekonomisk förlust eller böter – inga andra detaljhandelserbjudanden erbjuder sådan frihet.

 

Du kan köpa:

 

• Vid en bestämd tid på en viss anläggning som du kan komma tillbaka till vid samma tid varje år.

 

• Din egen anläggning tilldelar dig en flytande vecka varje år, men det är inte nödvändigtvis samma vecka på året varje gång, det kan vara en annan vecka.

 

• Points som du kan använda som "valuta" vid bokning av en semester i perioder bestående av hela veckor – varje vecka tilldelas ett pointsvärde – eller för att boka ytterligare semester- och fritidsveckor, som hyrbil, teater, attraktionsbiljetter med mera. Du kan utöka din pointsportfölj och du kan konvertera ditt weeksägande till en pointsbaserad produkt.

 

• Ett andelsägande ger flera veckor (vanligtvis en tolftedels år eller ett kvartal) då man kan utnyttja en exklusiv anläggning på en mycket efterfrågad plats och ofta få receptionsservice, personliga resetjänster med mera. Användningen roterar ofta eller också tillämpas en kombination av fasta och flytande perioder under en säsong. Medlemmar har ofta ett ekonomiskt intresse i egendomen och det finns en trend att värdena på andelsägande följer värdena på lokala fastigheter.

 

• Lägenhetshotells program med "köp för uthyrning" där köpare köper ett hotellrum under projektperioden och får hyresintäkter från uthyrningen. Det kan ske baserat på en fast summa per uthyrd natt eller en procent på brutto- eller nettointäkter för rummet. I slutet av den specificerade perioden säljs hotellet och alla parter tar del av eventuell värdeökning för kapitalet, medan köparen under tiden är fri att sälja sitt eget innehav på den öppna marknaden.

 

Alla ovanstående boendetyper kan bytas mot ett annat logi på en annan anläggning – vid en annan tid på året – via de veckor som deponeras i bytespoolen hos en leverantör av bytestjänster.

 

Det finns verkligen en semestertyp och tid som passar alla. Utbudet av semestertidsägande sträcker sig från semesteridsanläggningar som vanligtvis erbjuder enstaka veckor, även om tilläggsveckor kan köpas på samma anläggning eller på flera olika anläggningar, till andelsägande, privata boendeklubbar och resmålsklubbar som ger längre logiperioder med flera ägandeveckor på dyrare, mer exklusiva anläggningar.

 

I allt högre grad erbjuds semestertid och andelsägande som ett mervärde till köpare av helägda fritidsfastigheter. Exempelvis säljs lägenhetshotell och vissa semesterbostäder med hyresprogram som drivs av förvaltningsföretaget. Sådana program gör det möjligt för ägaren att dela sin användning av fastigheten mellan personlig användning, deponering av oönskade veckor hos ett semesterbytesföretag som RCI för att kunna semestra på ett stort urval av anläggningar över hela världen eller att hyra ut outnyttjade veckor för att ta del av hyresintäkterna.

 

Anläggningens bestämmelser finns även uppgifter om ägarnas rättigheter och ansvar avseende sina boenderättigheter.

 

Driften av anläggningen

 

Anläggningar kan drivas av professionella förvaltningsföretag eller, i vissa fall, av ägarna själva som utser en ägarkommitté som sköter driften av anläggningen.

 

Kostnaden för städning, byggnadsunderhåll, poolrengöring, trädgårdsskötsel, säkerhet osv. delas upp mellan ägarna på en anläggning och den avgiften kallas underhållsavgift. Dessa avgifter uppgår till minst 2,750 SEK för en standardanläggning för en veckas ägande och ökar motsvarande anläggningens logikvalitet, storlek samt typ och antal gästfaciliteter på anläggningen som ska skötas.

 

Många anläggningar avgiftsbetalningarna för att bygga upp en fond för större renoveringar och ommöbleringar som vanligtvis sker vart femte år, så att ägarna inte behöver betala extra belopp för större renoveringsprogram.

Det faktum att någon annan är ansvarig för besväret med reparation och underhåll är ovärderligt!

 

Borta men hemma

Vanligtvis ger anläggningar med semestertid ett rymligare logi än hotell och de ger den ultimata semesterupplevelsen med mycket fler gästfaciliteter på plats, inklusive barnpooler och lekplatser, ett urval av restauranger, spaanläggningar, gym och mycket mer.

 

Den största fördelen med att äga semestertid är möjligheten att ha ett andra hem att semestra i, men med en mycket lägre ekonomisk risk och exponering eftersom förvärvspriset och underhållskostnaderna är mycket små jämfört med kostnaderna för en egen helägd egendom.

 

Ditt logi kommer att vara:

 

• Vid en bestämd tid på en viss anläggning som du kan komma tillbaka till vid samma tid varje år.

 

• Din egen anläggning tilldelar dig en flytande vecka varje år, men det är inte nödvändigtvis samma vecka på året varje gång, det kan vara en annan vecka.

 

• Points som du kan använda som "valuta" vid bokning av en semester i perioder bestående av hela veckor – varje vecka tilldelas ett pointsvärde – eller för att boka ytterligare semester- och fritidsveckor, som hyrbil, teater, attraktionsbiljetter med mera. Du kan utöka din pointsportfölj och du kan konvertera ditt weeksägande till en pointsbaserad produkt.

 

• Ett andelsägande ger flera veckor (vanligtvis en tolftedels år eller ett kvartal) då man kan utnyttja en exklusiv anläggning på en mycket efterfrågad plats och ofta få receptionsservice, personliga resetjänster med mera. Användningen roterar ofta eller också tillämpas en kombination av fasta och flytande perioder under en säsong. Medlemmar har ofta ett ekonomiskt intresse i egendomen och det finns en trend att värdena på andelsägande följer värdena på lokala fastigheter.

 

•  Lägenhetshotells program med "köp för uthyrning" där köpare köper ett hotellrum under projektperioden och får hyresintäkter från uthyrningen. Det kan ske baserat på en fast summa per uthyrd natt eller en procent på brutto- eller nettointäkter för rummet. I slutet av den specificerade perioden säljs hotellet och alla parter tar del av eventuell värdeökning för kapitalet, medan köparen under tiden är fri att sälja sitt eget innehav på den öppna marknaden.


Du behöver inte återvända till samma anläggning och samma plats vid samma tid varje år – som medlem i RCI Weeks eller Points kan du välja mellan 4 000 fantastiska semesteranläggningar i mer än 100 länder över hela världen!

 

RCI:s roll

 

Du kan inte köpa semestertid av RCI. RCI är leverantör av nätverket för byte av semestertid och äger inga anläggningar där medlemmar kan köpa semestertid. RCI:s semesterbytestjänst är tillgänglig för personer som äger tid och för dem som föredrar att bli medlemmar i ett pointssystem – och personer som äger båda varianterna. Ibland erbjuds pointsbaserade semestrar till semestertidsägare i form av medlemskap i semesterklubbar och de medlemmarna kan ändå utnyttja valmöjligheterna och fördelarna med bytessemestrar.

 

Anläggningsentreprenörer kan välja att ansluta sin anläggning till ett nätverk för byte av semestertid – och RCI har dubbelt så många anslutna anläggningar i vårt bytesprogram som vår närmsta konkurrent. När du köper semestertid kan du erbjudas medlemskap i ett bytesföretag – och i den osannolika händelse att ingen nämner det så bör du alltid fråga.

 

Tillgängligheten på anläggningar och logi (lägenheter) varierar från timme till timme, dag till dag och månad till månad. Det beror på att systemet är dynamiskt – allt eftersom medlemmar gör deponeringar och bokar bytessemestrar förändras vad som finns i poolen. Som RCI-medlem är det alltid bra att använda funktionen Pågående sökning som regelbundet kontrollerar din semestersökning mot tillgänglighet för att hitta en perfekt match – och talar om för dig när den hittas.

 

Om du redan äger semestertid och vill få ut mer av den via ett RCI-medlemskap är du välkommen att ringa 08 58 77 03 83.

 

Så fungerar det

 

Om du inte är ansluten till något semesterbytesföretag kan du inte byta den vecka du äger eller använda dina points för att boka någon semester – en annan vecka, en annan anläggning vid en annan tid. Semesterklubbarna erbjuder interna semesterbyten på anläggningar inom den egna gruppen. Medlemmar i ett bytesföretag ger sedan ägarna ett mycket större urval av semesteralternativ.

 

Bytesföretagen tillhandahåller en "insättningsfunktion" för att hantera logiet och bytesfunktionen. De företagen gör varje år ständiga investeringar i bakomliggande system – från kundtjänster, webbplatser och onlinebokningssystem till att arbeta med entreprenörerna – RCI har ett team utan motsvarighet med personal som bedriver verksamheten i hela Europa – för att säkerställa att anläggningarnas standard bibehålls och att deras medlemmar får de semestrar som de förväntar sig och förtjänar.

 

Utöver de tjänsterna kan de större företagen som RCI, som ingår i den världsledande besöksnäringskoncernen Wyndham Worldwide, använda sin köpkraft och kontakter med systerföretag till att utveckla nya mycket förmånliga logierbjudanden och paket som är exklusiva för medlemmarna samt andra rabatterade semesterprodukter som resor, kryssningar och försäkringar.


RCI Weeks-medlemmar

 

Varje nyttjandeperiod för semestertid tilldelas en Byteskraft och om ägaren till exempel är medlem i RCI:s semesterbytesnätverk och önskar semestra på ett nytt resmål eller prova på en annan upplevelse så kan de deponera sin vecka/sina veckor (göra en Deponering) i RCI:s bytesnätverk och välja en semester med samma eller mindre Byteskraft på en annan RCI-ansluten anläggning och vid en annan tid på året än då den semestertid som de äger infaller (göra ett byte).

 

Medlemmar kan också kombinera veckodeponeringar för att få tillgång till en anläggning med större Byteskraft än den de äger för att få den semester de önskar. All Byteskraft som inte utnyttjas i en bytestransaktion kommer att återlämnas till deras RCI-konto och de kan använda den för att boka en annan semester – det kallas Kredit och kan kombineras med framtida Deponeringar för att öka din Byteskraft.

 

Byteskraftvärden baseras på ett antal kriterier – när på säsongen veckan infaller, lägenhetens storlek, tidigare efterfrågan på veckan samt, hos RCI, kvalitetsnivån baserat på medlemmarnas återkoppling på sina "Välkommen hem"-formulär.

 

Mer information om RCI Weeks finns på www.rciweeks.eu/se/inside

 

För RCI Points-medlemmar

 

I egenskap av branschens första och största pointsbaserade bytessystem tillhandahåller RCI Points sina medlemmar och deras familjer flexibla semesteralternativ, som gör det möjligt för dem att skapa sin perfekta semester. Betalande medlemmar i RCI Points får automatiskt tillgång till både RCI Weeks-anslutna anläggningar och Poinsanläggningar. Genom att lägga till ett RCI Points Partner-program till sitt medlemskap kan de dessutom använda sina points för att köpa andra produkter och tjänster som hyrbil, kryssningar, hotellvistelser och mycket mer. Programmet, som har funnits i snart 11 år, har för närvarande mer än en miljon medlemmar över hela världen.

 

Mer information om RCI Points finns på www.pointstoremember.co.uk (endast på engelska).

 

Visste du att

 

• Semstertidsbranschen är mer än 50 år gammal och genererar intäkter på mer än 14 miljarder US-dollar per år och 45 miljarder US-dollar i ekonomisk produktion (siffror från ARDA International Foundation, 2010).

 

• RCI är det äldsta semesterbytesföretaget på marknaden – vi firar 40-årsjubileum 2014.

 

• Det finns cirka 20 miljoner semestertidsägare över hela världen, varav mer än en och en halv miljon bor i Europa.

 

• Med 1 312 anläggningar i Europa och mer än en och en halv miljoner ägare genererar RCI utgifter till ett värde av 3,2 miljarder varje år inom europeisk turism.

 

• Bytesföretag granskar anläggningskvaliteten för sina medlemmar – RCI utför lokala inspektioner och bedömer anläggningarna baserat på medlemmarnas återkoppling – för att säkerställa en semesterupplevelse av högsta kvalitet.

 

• Bytesföretag kan straffa anläggningar som inte upprätthåller kvalitetsnormerna i enlighet med deras kvalitetsbedömning genom att återkalla deras kvalitetsutmärkelser (RCI Gold Crown, RCI Silver Crown och RCI Hospitality) – eller genom att utesluta dem från organisationen helt om de inte samarbetar med bytesföretagen för att återställa anläggningen till acceptable kvalitetsnivåer.

 

• Med hög beläggning, i genomsnitt 72 % året om, är semestertid en viktig bidragande faktor till ekonomierna i delar av Europa som lider av stor arbetslöshet.

 

• Ett ökande antal ansedda hotellvarumärken har erbjudit semestertid under många år, däribland Hilton Hotels, Disney, McDonald Hotels & Resorts och Sol Melia – och många fler går med.

 

• Som svar på kundefterfrågan lanseras en rad nya korttidsäganden och proväganden på marknaden så att det nu går att prova på livsstilen med semestertid utan att omedelbart behöva förbinda sig till något långsiktigt.

 

• Om du inte vill använda din semestertid kan du överlämna din oönskade semestertid till familj och vänner.

 

• Det finns ett antal konsumentorganisationer inom branschen – främst Resort Development Organisation (RDO) och The Timeshare Owners' Association (TATOC) i Storbritannien och Europa, som finns där för att erbjuda rådgivning, stöd och vägledning till semestertidsägare.


Semesteranläggningsentreprenörers roll

 

Semestertidsentreprenörer har det huvudsakliga ansvaret för att forma semestertidsanläggningens utveckling när de fattar de beslut som fastställer anläggningarnas egenskaper och, i de flesta fall, hur de ska drivas. Entreprenörer kan också ordna med finansieringsmöjligheter för konsumenter.

 

När anläggningen är redo för försäljning inför entreprenören en mekanism för att skydda semestertidsägarnas rättigheter i enlighet med de lagar och regler som gäller i landet där anläggningen finns. I Storbritannien består till exempel rättighetspaketet vanligtvis av två huvuddelar som entreprenören tillhandahåller.

 

1. Förvaltningsavtalet för anläggningen. Detta avtal innehåller bestämmelser för att anläggningen ska skötas på ett smidigt sätt för medlemmarna. I det fastställs hur budgeten fastställs och godkänd samt relationerna mellan ägarkommittén (om sådan finns) och förvaltningsbolaget.

 

2. Relationen mellan semestertidsägarna och entreprenören. Semestertidsägarna äger rätten att använda sin lägenhet till skillnad från att äga själva lägenheten. Den juridiska äganderätten tillhör vanligtvis ett förvaltningsbolag. Entreprenören överlämnar alla rättigheter till anläggningen till förvaltaren i utbyte mot medlemscertifikat för varje lägenhet. Förvaltaren förvaltar sedan anläggningen och skyddar den till förmån för semestertidsägarna. Semestertidsägare får ett medlemscertifikat i utbyte mot betalning enligt avtal och det certifikatet ger dem rätten att bo på anläggningen och medlemskap i klubben.

 

I de flesta europeiska länder ska entreprenören avtala huvudmekanismen för att överlåta rätten till semestertiden till konsumenten via en notarie. Notarien kontrollerar att avtalet som överför den juridiska äganderätten till semestertiden från entreprenören till konsumenten är rättsligt gällande. I Spanien har man till exempel skapat ett raffinerat rättsligt system. Programmet baseras på försäljningen av avtalsmässiga rättigheter i stället för anläggningsbaserade rättigheter.