English Dansk Deutsch Ελληνικά Middle East Espana Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Português Русский Svenska Türkçe

 

English

Recommend a Friend Terms and Conditions:

This offer is not available in conjunction with any other promotion, offer or discount. The offer is not open to Wyndham Group employees or to Wyndham Group suppliers and their employees and cannot be offered commercially and/or for payment of any kind. We reserve the right to amend, extend and/or withdraw this offer at any time, without prior notice. Referring Member: To be eligible to receive an RCI credit worth £50, the timeshare owner you refer must join and be accepted into the RCI Weeks Exchange Programme. The Credit can only be used as payment for selected RCI products and services being: Exchange, Extra Holiday, Late Deal or Guest Certificate and cannot be refunded or converted to cash. RCI Travel services are excluded. By recommending the Referred Member you confirm that you have their permission to do so. There is no limit to the number of timeshare owners you can recommend. The Referring Member must remain an RCI member to receive their ‘Recommend a Friend’ credit and must not breach any of RCI’s Terms. The credit will be awarded to the Referring Member only after the referred timeshare owner has paid their enrolment fee(s), has been accepted by RCI as a member of its RCI Weeks Exchange Programme and any relevant ‘cooling off’ period has elapsed. The credit will be valid for a period of six months from enrolment. The offer will be invalidated if the referred timeshare owner, fails to comply with any requirement of RCI, cancels their RCI membership within any relevant cooling-off period, is rejected by RCI or has their RCI membership terminated for any other reason. New Members: Applicants must properly complete the enrolment process on rci.com, be accepted by RCI and comply with RCI’s Terms to qualify for this offer. The new member application process can take up to eight weeks from receipt of the completed online enrolment form. Only one new member per household will be eligible for this new member offer and the new member cannot reside in the same household as the referring member. New members must own a timeshare week(s) at an RCI affiliated resort. The new member must not have been an RCI member in the six months immediately prior to application. The offer will be invalidated if the new member cancels their RCI membership within any relevant cooling-off period, is rejected by RCI or if their RCI Membership is terminated. Online self-enrolment is not available in the Middle East region at this time.

Dansk

Vilkår & betingelser: Dette tilbud kan ikke kombineres med andre kampagner, tilbud eller rabatter. Tilbuddet gælder ikke for ansatte i Wyndham-koncernen eller Wyndham-koncernens leverandører og deres medarbejdere og kan ikke udbydes kommercielt og/eller bruges som betalingsmiddel i nogen form. Vi forbeholder os altid ret til at ændre, forlænge og/eller trække dette tilbud tilbage uden forudgående varsel. Henvisning af medlem: For at være berettiget til at modtage en RCI-kredit til en værdi af DKK 475/535 NOK, skal den timeshareejer, du henviser, tilmelde sig og optages i RCI Weeks-bytteprogram. Kreditten kan kun bruges som betaling for de valgte RCI-produkter og -tjenester, som er BytteFerie, EkstraFerie, Sidste Minut eller Gæstekort, og kan ikke refunderes eller byttes til kontanter. RCI Travel-tjenester er ikke inkluderet. Ved at anbefale det medlem, der henvises, bekræfter du, at du har deres tilladelse til det. Der er ingen begrænsning på antallet af timeshareejere, du kan anbefale. Det medlem, der henviser, skal forblive medlem af RCI for at modtage sin "Anbefal til en ven"-kredit og må ikke overtræde nogen af RCI's vilkår. Kreditten tildeles først til det medlem, der henviser, når den timeshareejer, der henvises, har betalt sit (sine) indmeldelsesgebyr(er), er blevet godkendt af RCI og optaget som medlem af dennes RCI Weeks-bytteprogram, og en eventuel "fortrydelsesfrist" er udløbet. Kreditten gælder for en periode på seks måneder efter tilmeldingen. Tilbuddet bliver ugyldigt, hvis den henviste timeshareejer ikke overholder alle RCI's krav, opsiger sit RCI-medlemskab inden en eventuel gældende fortrydelsesfrist, afvises af RCI eller afslutter sit RCI-medlemskab af andre grunde. Nye medlemmer: Ansøgere skal gennemføre tilmeldingsprocessen på rci.com korrekt, godkendes af RCI og acceptere RCI's vilkår for at kvalificere sig til dette tilbud. Ansøgningsprocessen som nyt medlem kan vare op til otte måneder fra modtagelse af den udfyldte onlinetilmeldingsblanket. Kun ét nyt medlem pr. husstand er berettiget til dette tilbud til nye medlemmer, og det nye medlem må ikke bo i samme husstand som det medlem, der henviser. Nye medlemmer skal eje en (flere) timeshare uge(r) på et RCI-tilknyttet feriested. Det nye medlem må ikke have været RCI-medlem i seks måneder umiddelbart op til ansøgningen. Tilbuddet gælder ikke, hvis det nye medlem opsiger sit RCI-medlemskab inden udløbet af en eventuel gældende fortrydelsesfrist, afvises af RCI, eller hvis hans/hendes RCI-medlemskab ophører. Online-selvbetjeningstilmelding er ikke tilgængeligt i Mellemøsten på dette tidspunkt.

Deutsch

Bedingungen zur Aktion „Einen Freund empfehlen“: Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen, Angeboten oder Rabatten kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht für Mitarbeiter der Wyndham Group oder dessen Zulieferern, und darf weder im gewerblichen Rahmen noch gegen Zahlungen jeglicher Art angeboten werden. RCI behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu verlängern bzw. zurückzuziehen. Empfehlendes Mitglied: Um Anspruch auf eine RCI-Gutschrift in Höhe von 60 € zu erhalten, muss der von Ihnen benannte Inhaber von Ferienwohnrechten erfolgreich dem RCI Weeks Exchange Programme beitreten. Die Gutschrift kann nur zur Bezahlung von ausgewählten Produkten und Dienstleistungen von RCI verwendet werden, wie Tausch-, Extra- oder Last Minute-Urlaube sowie Gastzertifikate. Eine Erstattung oder Barauszahlung ist ausgeschlossen. Dienstleistungen von RCI Travel sind davon ausgeschlossen. Durch Empfehlen des Empfohlenen Mitglieds bestätigen Sie, dass Sie die dazu erforderliche Erlaubnis besitzen. Es gibt keine Begrenzung, wie oft Sie einen Inhaber von Ferienwohnrechten empfehlen können. Das Empfehlende Mitglied muss weiterhin ein Mitglied von RCI bleiben, um die Gutschrift für die Empfehlung eines Freundes zu erhalten, und darf nicht gegen Bedingungen von RCI verstoßen. Das Empfehlende Mitglied erhält die Gutschrift erst, nachdem der benannte Inhaber von Ferienwohnrechten seine Anmeldegebühr(en) bezahlt hat, von RCI als ein Mitglied seines RCI Weeks-Tauschprogramm akzeptiert wurde, und nachdem eine entsprechende Widerrufsfrist abgelaufen ist. Die Gutschrift ist nach der Anmeldung sechs Monate lang gültig. Das Angebot verliert seine Gültigkeit, wenn es der benannte Inhaber von Ferienwohnrechten versäumt, Anforderungen von RCI zu erfüllen, wenn er seine Mitgliedschaft bei RCI innerhalb einer entsprechenden Widerrufsfrist storniert, wenn er von RCI abgewiesen wurde, oder die RCI-Mitgliedschaft aus irgendwelchen Gründen gekündigt wurde. Neue Mitglieder: Antragsteller müssen das Registrierungsverfahren unter rci.com durchführen, von RCI akzeptiert werden und die Bedingungen von RCI erfüllen, um dieses Angebot nutzen zu können. Nach Eingang des ausgefüllten Online-Registrierungsformulars kann das Registrierungsverfahren für neue Mitglieder bis zu acht Wochen dauern. Nur ein Neues Mitglied pro Haushalt hat Anspruch auf dieses Angebot für Neue Mitglieder, und das neue Mitglied darf nicht in dem gleichen Haushalt wohnen wie das empfehlende Mitglied. Neue Mitglieder müssen mindestens eine Ferienwohnrechtswoche in einem an RCI angeschlossenen Resort besitzen. Das neue Mitglied darf in den sechs Monaten unmittelbar vor der Antragsstellung kein Mitglied von RCI gewesen sein. Das Angebot verliert seine Gültigkeit, wenn das neue Mitglied seine Mitgliedschaft bei RCI innerhalb einer relevanten Widerrufsfrist beendet, von RCI abgewiesen wird oder wenn die Mitgliedschaft bei RCI gekündigt wurde. Die eigenständige Registrierung kann zum jetzigen Zeitpunkt im Nahost-Raum nicht online abgeschlossen werden.

Greek

Όροι και προϋποθέσεις σύστασης σε φίλο: Αυτή η προσφορά δεν διατίθεται σε συνδυασμό με κάποια άλλη προώθηση, προσφορά ή έκπτωση. Από την προσφορά αποκλείονται οι εργαζόμενοι του ομίλου Wyndham ή οι προμηθευτές του ομίλου Wyndham και οι εργαζόμενοί τους και δεν είναι δυνατή η διάθεση της προσφοράς εμπορικά ή/και ως πληρωμή οποιασδήποτε μορφής. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιήσουμε, να παρατείνουμε ή/και να αποσύρουμε αυτή την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παραπέμπον μέλος: Για να έχετε δικαίωμα λήψης πίστωσης RCI αξίας 60 €, ο ιδιοκτήτης του χρονομεριδίου τον οποίο προτείνετε πρέπει να εγγραφεί και να γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής RCI Weeks. Η Πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως πληρωμή για επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες της RCI όπως Ανταλλαγή, Επιπλέον Διακοπές, Προσφορά της τελευταίας στιγμής ή Πιστοποιητικό φιλοξενούμενου και δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η μετατροπή της σε μετρητά. Οι Υπηρεσίες της RCI Travel εξαιρούνται. Συστήνοντας το Παραπέμπον μέλος επιβεβαιώνετε ότι έχετε την άδειά του να το κάνετε. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτητών χρονομεριδίων που μπορείτε να προτείνετε. Το Παραπέμπον μέλος πρέπει να παραμείνει μέλος της RCI για να λάβει την πίστωση "Συστήστε έναν φίλο" και δεν πρέπει να παραβιάσει κάποιον από τους όρους της RCI. Η πίστωση θα απονεμηθεί στο Παραπέμπον μέλος μόνο αφού ο παραπεμπόμενος ιδιοκτήτης του χρονομεριδίου έχει καταβάλει το κόστος εγγραφής του, έχει γίνει αποδεκτός από την RCI ως μέλος του Προγράμματος Ανταλλαγής RCI Weeks και έχει παρέλθει τυχόν περίοδος υπαναχώρησης. Η πίστωση θα ισχύει για μια περίοδο έξι μηνών από την εγγραφή. Η προσφορά θα ακυρωθεί εάν ο παραπεμπόμενος ιδιοκτήτης του χρονομεριδίου δεν συμμορφωθεί με τυχόν απαιτήσεις της RCI, ακυρώσει τη συνδρομή του στην RCI εντός οποιασδήποτε σχετικής περιόδου υπαναχώρησης, απορριφθεί από την RCI ή η συνδρομή του RCI τερματιστεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Νέα μέλη: Οι αιτούντες πρέπει να ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία εγγραφής στη διαδικτυακή τοποθεσία rci.com, να γίνουν αποδεκτοί από την RCI και να συμμορφώνονται με τους Όρους της RCI για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την προσφορά. Η διαδικασία υποβολής αίτησης νέου μέλους μπορεί να διαρκέσει μέχρι και οκτώ εβδομάδες από την παραλαβή της συμπληρωμένης ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής. Μόνο ένα νέο μέλος ανά νοικοκυριό θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την προσφορά νέου μέλους και το νέο μέλος δεν μπορεί να διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό με το παραπέμπον μέλος. Τα νέα μέλη πρέπει να διαθέτουν εβδομάδα(ες) χρονομεριδίου σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα παραθεριστικά συγκροτήματα RCI. Το νέο μέλος δεν πρέπει να είναι μέλος RCI τους τελευταίους έξι μήνες αμέσως πριν από την αίτηση. Η προσφορά θα ακυρωθεί εάν το νέο μέλος ακυρώσει τη συνδρομή RCI εντός της σχετικής περιόδου υπαναχώρησης, απορριφθεί από την RCI ή λήξει η συνδρομή RCI. Προς το παρόν, η διαδικτυακή αυτοεγγραφή δεν είναι διαθέσιμη στη Μέση Ανατολή.

 

Espana

Términos y condiciones de Recomiéndenos a un amigo: Esta oferta no será acumulable a otras promociones, ofertas o descuentos. La oferta no está dirigida a los empleados de Wyndham Group ni a sus proveedores o los empleados de dichos proveedores, y no puede ofrecerse con fines comerciales ni para ningún tipo de pago. Nos reservamos el derecho a modificar, ampliar y/o cancelar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso. Socio que realiza la recomendación: a fin de cumplir los requisitos para recibir un crédito de RCI por valor de 60 €, el titular de Tiempo Compartido al que recomiende debe ser aceptado y unirse al programa Intercambio de RCI Weeks. El Crédito solo puede utilizarse como pago de determinados productos y servicios de RCI, como Cuota de intercambio, Vacaciones Extra, Oferta de Última Hora o Certificado de Invitado, y no puede devolverse ni cambiarse por dinero en efectivo. Los servicios de RCI Travel están excluidos. Al referir a un Socio Recomendado, usted confirma que tiene su permiso para hacerlo. No existe límite alguno en cuanto al número de titulares de Tiempo Compartido que puede recomendar. El Socio que realiza la recomendación debe seguir siendo socio de RCI para recibir su crédito de premios "Recomiéndenos a un amigo" y no incumplir ninguno de los Términos de RCI. El crédito se otorgará al Socio que realiza la recomendación únicamente una vez que el titular de Tiempo Compartido haya pagado el precio de afiliación, haya sido aceptado por RCI como miembro de su programa Intercambio de RCI Weeks y haya transcurrido el periodo de retracto relevante. El crédito será válido durante un periodo de seis meses desde la inscripción. La oferta quedará invalidada si el titular de Tiempo Compartido recomendado no cumple alguno de los requisitos de RCI, cancela su inscripción a RCI dentro del periodo de retracto relevante, RCI rechaza su solicitud o la inscripción a RCI finaliza por cualquier otra razón. Nuevos Socios: los solicitantes deben completar correctamente el proceso de inscripción en rci.com, ser aceptados por RCI, y cumplir los términos y condiciones para poder optar a esta oferta. El proceso de solicitud de Nuevo Socio puede tardar hasta ocho semanas desde la recepción de los formularios de inscripción completados a través de Internet. Solo se admitirá un Nuevo Socio por hogar para esta oferta y el Nuevo Socio no podrá residir en el mismo domicilio que el miembro que realiza la recomendación. Los Nuevos Socios deben poseer una semana de Tiempo Compartido o más en un complejo afiliado a RCI. El Nuevo Socio no puede haber sido miembro de RCI en los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud. La oferta quedará invalidada si el Nuevo Socio cancela su inscripción a RCI dentro del periodo de retracto relevante, o si RCI rechaza su solicitud o finaliza su inscripción a RCI. En este momento, la inscripción directa por Internet no está disponible en la región de Oriente Medio.

Suomi

Suosittele ystävää -kampanjan ehdot: Tätä tarjousta ei voi käyttää yhdessä muiden kampanjoiden, tarjousten tai alennusten kanssa. Tarjous ei ole saatavilla Wyndham Groupin työntekijöille tai toimittajille ja heidän työntekijöilleen, eikä sitä voi tarjota kaupallisesti ja/tai minkäänlaista maksua vastaan. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tähän tarjoukseen, pidentää sen voimassaoloaikaa ja/tai peruuttaa tämän tarjouksen ajankohdasta riippumatta, ilman etukäteisilmoitusta. Suositteleva jäsen: 60 €:n arvoisen RCI-saldon saaminen edellyttää, että lomaosakkeen omistaja, jota suosittelet, liittyy RCI:n viikkovaihto-ohjelmaan ja hyväksyy sen ehdot. Saldoa voi käyttää vain valittujen RCI:n tuotteiden tai palveluiden maksuun. Näitä ovat vaihto, lisäloma, äkkilähtö tai vieraskortti. Saldoa ei voi hyvittää tai maksaa rahana. Saldoa ei voi käyttää RCI Travel -palveluiden maksuun. Suosittelemalla jäsentä vahvistat, että sinulla on hänen lupansa suositteluun. Voit suositella niin monta lomaosakkeen omistajaa kuin haluat. Suosittelevan jäsenen on pysyttävä RCI-jäsenenä saadakseen jäsensuosituksen oikeuttavan saldon, eikä hän saa rikkoa mitään RCI:n ehtoja. Saldo myönnetään suosittelevalle jäsenelle sen jälkeen, kun suositeltu lomaosakkeen omistaja on maksanut liittymismaksut, saanut RCI:n hyväksynnän RCI:n viikkovaihto-ohjelmaan ja kun sovellettava odotusjakso on päättynyt. Saldo on käytettävissä kuuden kuukauden ajan liittymisestä. Tarjous perutaan, jos suositeltu lomaosakkeen omistaja ei noudata RCI:n vaatimuksia, peruuttaa RCI-jäsenyytensä sovellettavan odotusajan kuluessa tai jos RCI hylkää hänen jäsenyytensä tai jäsenyys lopetetaan mistä tahansa muusta syystä. Uudet jäsenet: Tarjouksen saaminen edellyttää, että hakijat liittyvät asianmukaisella tavalla jäseniksi osoitteessa rci.com, RCI hyväksyy heidän jäsenyytensä ja he noudattavat RCI:n ehtoja. Uuden jäsenen hakuprosessissa voi kestää enintään kahdeksan viikkoa siitä hetkestä, kun täytetty verkkoliittymislomake vastaanotetaan. Uuden jäsenen tarjous on saatavilla samassa taloudessa vain yhdelle henkilölle, eikä uusi jäsen saa asua samassa taloudessa kuin suositteleva jäsen. Uusien jäsenten on omistettava vähintään yksi lomaosakeviikko RCI:hin liittyneessä lomakeskuksessa. Uusi jäsen ei saa olla ollut RCI:n jäsen hakemusta edeltäneen kuuden kuukauden aikana. Tarjous perutaan, jos uusi jäsen peruuttaa RCI-jäsenyyden sovellettavan odotusjakson aikana, RCI hylkää hänen jäsenyytensä tai RCI-jäsenyys lopetetaan. Verkkoliittymislomake ei ole tällä hetkellä käytettävissä Lähi-idässä.

Français

Conditions générales de l’offre Parrainer un ami : cette offre ne peut être cumulée avec d’autres promotions, offres ou remises. Cette offre n’est pas ouverte aux employés du groupe Wyndham ou aux fournisseurs du groupe Wyndham, ainsi qu’à leurs employés, et ne peut faire l’objet d’une exploitation commerciale et/ou être proposée contre toute forme de paiement. Nous nous réservons le droit de modifier, d’étendre et/ou de retirer cette offre à tout moment, sans préavis. Parrain : pour être éligible à l’obtention d’un crédit RCI d’une valeur de 60 €, le propriétaire de temps partagé que vous parrainez doit adhérer au programme d’échange RCI Weeks et y être accepté. Ce crédit ne peut être utilisé que pour payer les produits et services RCI suivants : Vacances en échange, Vacances supplémentaires, Offre Dernière minute ou Certificat d’invité. Il ne peut être ni remboursé ni converti en espèces. Les services RCI Voyages sont exclus. En recommandant l’Adhérent parrainé, vous confirmez que vous avez son autorisation pour le faire. Vous pouvez parrainer autant de propriétaires de temps partagé que vous le souhaitez. Le Parrain doit rester un adhérent RCI pour recevoir son crédit « Parrainez un ami » et doit respecter les conditions de RCI. Le crédit sera remis au Parrain uniquement lorsque le propriétaire de temps partagé parrainé aura payé ses frais d’inscription, été accepté par RCI en tant qu’adhérent de son programme d’échange RCI Weeks et que toute période de réflexion applicable aura expiré. Le crédit sera valable pendant une période de six mois à partir de l’inscription. L’offre sera invalidée si le propriétaire de temps partagé parrainé ne respecte pas les exigences de RCI, annule son adhésion à RCI durant la période de réflexion adéquate, est rejeté par RCI ou si son adhésion RCI est résiliée pour toute autre raison. Nouveaux adhérents : les Demandeurs doivent effectuer correctement le processus d’inscription sur rci.com, être acceptés par RCI et respecter les conditions de RCI pour bénéficier de cette offre. Le processus de demande de nouvelle adhésion peut prendre jusqu’à huit semaines à partir de la réception du formulaire d’inscription en ligne complété. Une seule personne par foyer est éligible à cette offre Nouvel adhérent, et le Nouvel adhérent ne peut résider au même domicile que le Parrain. Les Nouveaux adhérents doivent détenir une ou plusieurs semaines de temps partagé dans une résidence affiliée RCI. Le Nouvel adhérent doit ne pas avoir été un adhérent RCI durant les six mois ayant directement précédé la demande. L’offre sera invalidée si le Nouvel adhérent annule son adhésion RCI durant la période de réflexion adéquate, est rejeté par RCI ou si son adhésion RCI est résiliée. L’inscription en ligne n’est pas disponible au Moyen-Orient pour le moment.

Magyar

Barátok ajánlásának feltételei: Ez az ajánlat nem vonható össze más promócióval, ajánlattal vagy kedvezménnyel. Az ajánlat nem vonatkozik a Wyndham Group alkalmazottaira vagy a Wyndham Group beszállítóira és azok alkalmazottaira, illetve nem hozható kereskedelmi forgalomba és/vagy nem használható fizetési eszközként. Fenntartjuk a jogot, hogy az ajánlatot előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsuk, meghosszabbítsuk és/vagy visszavonjuk. Hivatkozó tag: Ahhoz, hogy Ön jogosult legyen részesülni egy 60 € értékű RCI kreditben, annak a timeshare-tulajdonosnak, akire hivatkozik, csatlakoznia kell és felvételt kell nyernie az RCI Weeks csereprogramba. A kreditet kizárólag bizonyos RCI termékekért és szolgáltatásokért (csereüdülés, plusz üdülés, last minute ajánlat vagy vendégigazolvány) való fizetéshez lehet felhasználni , és nem téríthető vissza, illetve nem váltható pénzre. A kredit az RCI Travel szolgáltatásokhoz nem használható fel. A hivatkozott tag ajánlásakor Ön megerősíti, hogy engedélyt kapott erre az illetőtől. Az ajánlható timeshare-tulajdonosok száma nincs korlátozva. A hivatkozó tagnak RCI tagnak kell maradnia, hogy megkaphassa „Ajánljon egy barátot” kreditjét, és nem szegheti meg az RCI feltételeinek egyikét sem. A kredit csak azután kerül jóváírásra a hivatkozó tag számára, hogy a hivatkozott timeshare-tulajdonos befizette a beíratási díját/díjait, az RCI elfogadta őt mint az RCI Weeks csereprogram tagját, és minden érvényben lévő „türelmi időszak” lejárt. A kredit a beíratástól számított hat hónapig lesz érvényes. Az ajánlat érvényét veszti, ha a hivatkozott timeshare-tulajdonos nem felel meg az RCI valamely követelményének, ha bármilyen érvényben lévő türelmi időszakon belül megszünteti RCI tagságát, ha az RCI elutasítja őt, illetve ha RCI tagsága bármilyen egyéb okból megszűnik. Új tagok: A jelentkezőknek megfelelően teljesíteniük kell a beíratási folyamatot az rci.com-on, az RCI-nek el kell fogadnia őket, és meg kell felelniük az RCI feltételeinek a jelen ajánlatra való jogosultsághoz. Az új tag jelentkezési folyamata legfeljebb nyolc hetet vesz igénybe attól kezdődően, hogy az RCI megkapta a kitöltött online beíratási űrlapot. Háztartásonként csak egy új tag lesz jogosult az itt leírt új tagoknak szóló ajánlatra, és az új tag nem lakhat ugyanabban a háztartásban, mint a hivatkozó tag. Az új tagoknak saját timeshare héttel/hetekkel kell rendelkezniük valamely RCI partnerüdülőnél. Közvetlenül a jelentkezés előtti hat hónapban az új tag nem lehet RCI tag. Az ajánlat érvényét veszti, ha az új tag bármilyen érvényben lévő türelmi időszak során megszünteti RCI tagságát, ha az RCI elutasítja őt, vagy ha megszűnik RCI tagsága. Az online beiratkozás jelenleg nem elérhető a Közel-Kelet térségében.

Italiano

Termini e condizioni dell'offerta "Raccomandi un amico": l'offerta non è cumulabile con altre promozioni, offerte o sconti. L'offerta non è rivolta ai dipendenti di Wyndham Group o ai fornitori di Wyndham Group e ai loro dipendenti e non può essere proposta a livello commerciale, né dietro pagamento. Ci riserviamo il diritto di modificare, prolungare e/o annullare questa offerta in qualsiasi momento, senza preavviso. Membro di riferimento: per essere idonei a ricevere un credito RCI del valore di € 60, il proprietario timeshare segnalato deve iscriversi ed essere ammesso a partecipare al Programma di Scambio RCI Weeks. Il Credito può essere utilizzato esclusivamente come pagamento per i prodotti e servizi RCI selezionati tra Scambio Vacanze, Vacanza Extra, Vacanza al volo o Certificato d’Ospite e non può essere rimborsato né convertito in denaro. Sono esclusi i servizi RCI Travel. Segnalando il Membro di riferimento, conferma di essere in possesso dell'apposita autorizzazione. Non vi è limite al numero di proprietari timeshare che desidera segnalare. Per ricevere il credito "Raccomandi un amico", il Membro di riferimento deve restare socio RCI e osservare i Termini di RCI. Il credito sarà concesso al Membro di riferimento solo dopo che il proprietario timeshare raccomandato ha versato la quota di iscrizione, è stato accettato da RCI come socio del Programma di Scambio RCI Weeks e il periodo di recesso corrispondente è scaduto. Il credito ha una validità di sei mesi dalla data di iscrizione. L’offerta non sarà valida se il proprietario di timeshare raccomandato non soddisfa i requisiti RCI, se annulla l’iscrizione a RCI entro il periodo di recesso, non è ammesso da RCI o l’iscrizione RCI viene annullata per qualsivoglia altro motivo. Nuovi soci: i Richiedenti devono completare correttamente l’iscrizione su rci.com, essere accettati da RCI e rispettare i Termini RCI per poter usufruire della presente offerta. Per il completamento della richiesta di iscrizione del Nuovo socio potrebbero essere necessarie fino a 8 settimane dalla data di ricevimento del modulo di iscrizione online completo. Solo un nuovo socio per famiglia può partecipare a questa offerta e il nuovo socio non può risiedere nello stesso nucleo familiare del Socio di riferimento. I nuovi soci devono possedere una settimana in timeshare presso un residence affiliato a RCI. Il nuovo socio non deve essere stato un socio RCI nei sei mesi immediatamente precedenti la richiesta di iscrizione. L’offerta non sarà ritenuta valida se il Nuovo socio annulla la propria iscrizione a RCI entro qualsiasi periodo di recesso, se l’iscrizione è respinta da RCI o se l’Iscrizione RCI è terminata. Attualmente non è possibile effettuare l'iscrizione autonoma online in Medio Oriente.

Nederlands

Algemene voorwaarden voor 'Een vriend aanbevelen': deze aanbieding is niet beschikbaar in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen. De aanbieding is niet geopend voor werknemers van de Wyndham Group of leveranciers en hun werknemers van de Wyndham Group en kan niet commercieel of tegen enigerlei betaling worden aangeboden. Wij behouden ons het recht voor deze aanbieding op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verlengen en/of in te trekken. Doorverwijzend lid: om in aanmerking te komen voor de ontvangst van een RCI-krediet ter waarde van € 60, moet de timeshare-eigenaar die u doorverwijst lid worden van en geaccepteerd worden in het RCI-wekenruilprogramma. Het krediet kan alleen worden gebruikt als betaling voor geselecteerde RCI-producten en diensten, zoals ruilen, Extra Vakanties, lastminuteaanbiedingen of gastencertificaten en kan niet worden gerestitueerd of geconverteerd naar contanten. RCI Travel-diensten zijn uitgesloten. Door het genoemde lid aan te bevelen, bevestigt u dat u zijn/haar toestemming hebt om dat te doen. Het aantal timeshare-eigenaren dat u kunt aanbevelen is onbeperkt. Het verwijzend lid moet RCI-lid blijven om het krediet voor 'Een vriend aanbevelen' te ontvangen en mag de voorwaarden van RCI niet schenden. Het krediet wordt alleen aan het verwijzend lid toegekend nadat de genoemde vakantiebeziteigenaar de inschrijvingskosten heeft betaald, is geaccepteerd door RCI als lid van het RCI-wekenruilprogramma en een eventuele relevante 'afkoelingsperiode' is verstreken. Het krediet is geldig voor een periode van zes maanden vanaf het moment van inschrijven. Het aanbod zal ongeldig worden verklaard als genoemde timeshare-eigenaar nalaat te voldoen aan eventuele verplichtingen jegens RCI, zijn/haar RCI-lidmaatschap binnen de relevante afkoelingsperiode annuleert, wordt afgewezen door RCI of zijn/haar RCI-lidmaatschap heeft beëindigd om een andere reden. Nieuwe leden: aanvragers moeten de inschrijvingsprocedure voltooien op RCI.com, worden geaccepteerd door RCI en voldoen aan de voorwaarden van RCI om voor deze aanbieding in aanmerking te komen. Het aanmeldingsproces voor nieuwe leden kan tot acht weken duren vanaf de ontvangst van het volledig ingevulde online inschrijfformulier. Slechts één nieuw lid per huishouden komt in aanmerking voor deze aanbieding voor nieuwe leden en het nieuwe lid mag niet in hetzelfde huis wonen als het verwijzende lid. Nieuwe leden moeten in het bezit zijn van timeshare-weken bij een bij RCI aangesloten vakantieverblijf. Het nieuwe lid mag geen RCI-lid zijn geweest in de zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Het aanbod zal ongeldig worden verklaard als het nieuwe lid het RCI-lidmaatschap binnen de eventuele afkoelingsperiode annuleert, wordt afgewezen door RCI of als zijn/haar RCI-lidmaatschap wordt beëindigd. Online inschrijven is momenteel niet beschikbaar in het Midden-Oosten.

Português

Termos e condições "Recomendar um amigo": esta oferta não está disponível em conjunto com qualquer outra promoção, oferta ou desconto. A oferta não está disponível para funcionários do Grupo Wyndham ou para fornecedores do Grupo Wyndham e respetivos funcionários, e não pode ser oferecida quer comercialmente quer para qualquer tipo de pagamento. Reservamo-nos o direito de corrigir, prolongar e/ou cancelar a presente oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Membro referenciador: para ser elegível para um crédito do RCI no valor de 60 €, o proprietário de timeshare que recomendar deve aderir e ser aceite no programa de Troca de Semanas do RCI. O crédito apenas pode ser utilizado como pagamento para produtos do RCI selecionados e serviços de Troca, Férias Extra, promoção de última hora ou cartão de convidado, e não pode ser reembolsado ou convertido em dinheiro. Os serviços RCI Travel estão excluídos. Ao recomendar o membro referido, está a confirmar que tem a sua autorização para o fazer. Não há limite para o número de proprietários de timeshare que pode recomendar. O membro referenciador deve continuar a ser membro do RCI para receber o seu crédito "Recomendar um amigo" e não deve violar qualquer termo do RCI. O crédito apenas será atribuído ao membro referenciador após o proprietário de timeshare referido pagar a(s) taxa(s) de inscrição, ser aceite como membro do programa de Troca de Semanas do RCI e do término do eventual período de retratação. O crédito será válido por um período de seis meses a partir da inscrição. A oferta será invalidada se o proprietário de timeshare referido não cumprir qualquer requisito do RCI, cancelar a sua inscrição no RCI durante qualquer período de retratação aplicável, for rejeitado pelo RCI ou a respetiva inscrição no RCI for encerrada por qualquer outro motivo. Novos membros: os candidatos devem concluir corretamente o processo de inscrição em rci.com, ser aceites pelo RCI e cumprir os termos do RCI para beneficiarem desta oferta. O processo de candidatura de novo membro pode demorar até oito semanas a partir do momento em que recebemos o formulário de inscrição online preenchido. Apenas um novo membro por agregado familiar será elegível para esta oferta de novo membro e o novo membro não pode residir no mesmo agregado familiar que o membro referenciador. Os novos membros devem possuir uma semana de timeshare num empreendimento afiliado no RCI. O novo membro não pode ter sido membro do RCI nos seis meses imediatamente anteriores à candidatura. A oferta será invalidada caso o novo membro cancele a sua inscrição no RCI durante qualquer período de retratação aplicável, for rejeitado pelo RCI ou se a inscrição no RCI for encerrada. De momento, a inscrição automática online não está disponível na região do Médio Oriente.

Русский

Положения и условия предложения "Рекомендовать другу": Данное предложение не действительно для других акций, предложений или скидок. Данное предложение не распространяется на сотрудников группы компаний Wyndham, поставщиков группы компаний Wyndham и их сотрудников, а также не может быть предложено на коммерческой основе и/или за оплату любого рода. Мы оставляем за собой право на изменение, продление и/или отмену данного предложения в любое время без предварительного уведомления. Рекомендующий член клуба: чтобы получить кредит RCI на сумму 50 долл. владелец, обладающий правом владения собственностью, которого вы рекомендуете, должен присоединиться и быть принят в программу обмена отдыхом RCI Weeks. Кредит может быть использован только для оплаты таких продуктов и услуг RCI, как обмен отдыхом, дополнительный отдых, отдых «в последнюю минуту», гостевой сертификат, и не может быть возмещен или заменен на аналогичную сумму наличными. Бонус не может быть использован для оплаты услуг службы RCI Travel. Рекомендуя участника, вы подтверждаете, что получили от него согласие на это. Количество владельцев, обладающих правом владения собственностью, которых вы можете порекомендовать, не ограничено. Чтобы получить бонус в рамках предложения «Рекомендовать друга», рекомендующий член клуба должен оставаться членом клуба RCI и не должен нарушать какие-либо условия клуба RCI. Бонус будет начислен рекомендующему члену клуба только после того, как рекомендованный владелец, обладающий правом владения собственностью, выплатит регистрационный сбор, будет принят RCI в качестве члена программы обмена отдыхом RCI Weeks и пройдет соответствующий срок, предоставляемый на размышление. Бонус действителен в течение шести месяцев с момента регистрации. Предложение будет признано недействительным, если рекомендованный владелец, обладающий правом владения собственностью, не будет соблюдать требования RCI, отменит членство в клубе RCI в течение срока, предоставляемого на размышление, его кандидатура будет отклонена RCI или если его членство в клубе RCI будет прекращено по любой другой причине. Новые члены клуба: чтобы получить право воспользоваться этим предложением, заявители должны надлежащим образом пройти процесс регистрации на веб-сайте rci.com, быть принятыми RCI и соблюдать условия клуба RCI. Процесс рассмотрения заявления на вступление в клуб в качестве нового члена может занять до восьми недель с момента получения заполненной на сайте регистрационной формы. Только один новый член клуба из всей семьи имеет право воспользоваться этим предложением. Новый член клуба не может проживать вместе с рекомендующим членом клуба. Новые члены клуба должны владеть неделей (-ями) с правом владения собственностью на время отдыха на курорте, присоединенном к обменной системе RCI. Новый член клуба не должен являться участником клуба RCI в течение шести месяцев до подачи заявления. Предложение будет признано недействительным, если новый член клуба отменит членство в клубе RCI в течение срока, предоставляемого на размышление, его кандидатура будет отклонена RCI или если его членство в клубе RCI будет прекращено. В настоящий момент самостоятельная онлайн-регистрация не доступна на Ближнем Востоке.

Svenska

Regler och villkor för Rekommendera en vän: Det här erbjudandet kan inte kombineras med andra kampanjer, erbjudanden eller rabatter. Erbjudandet gäller inte för anställda inom Wyndham Group eller Wyndham Groups leverantörer och deras anställda, och det kan inte erbjudas kommersiellt och/eller mot någon typ av betalning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, utöka eller återkalla detta erbjudande utan förvarning. Rekommenderande medlem: Om du ska kunna få en RCI-kredit med värde 565 SEK måste den semestertidsägare du rekommenderar gå med i och godkännas för RCI Weeks-bytesprogrammet. Krediten kan endast användas som betalning för utvalda RCI-produkter och tjänster som Bytessemestrar, Extra semestrar, Sista minuten-erbjudanden eller Gästkort, och den kan inte återbetalas eller omvandlas till kontanter. RCI Travels tjänster omfattas inte. Genom att rekommendera den rekommenderade medlemmen bekräftar du även att du har fått medlemmens tillstånd att göra detta. Det finns ingen gräns för hur många semestertidsägare du kan rekommendera. Den rekommenderade medlemmen måste fortsätta att vara RCI-medlem för att kunna få sin Rekommendera en vän-kredit, och får inte bryta mot några av RCI:s användarvillkor. Krediten ges till den rekommenderade medlemmen först när den rekommenderade semestertidsägaren har betalt sin anmälningsavgift, godkänts av RCI som medlem i RCI Weeks-bytesprogrammet och efter att relevant karantänstid har löpt ut. Krediten gäller i sex månader från anmälningsdatumet. Erbjudandet upphör att gälla om den rekommenderade semestertidsägaren inte uppfyller några av RCI:s krav, avslutar sitt RCI-medlemskap inom den relevanta karantänstiden, nekas av RCI eller får sitt RCI-medlemskap uppsagt av någon annan anledning. Nya medlemmar: sökande måste kvalificera sig för erbjudandet genom att slutföra anmälningsprocessen på rci.com, godkännas av RCI och följa RCI:s användarvillkor. Anmälningsprocessen för nya medlemmar kan ta upp till åtta veckor från mottagande av ifyllt anmälningsformulär online. Genom att rekommendera den rekommenderade medlemmen bekräftar du även att du har fått medlemmens tillstånd att göra detta. Nya medlemmar måste äga en eller flera semestertidsveckor på en RCI-ansluten anläggning. Den nya medlemmen får inte ha varit RCI-medlem under de senaste sex månaderna innan ansökan. Erbjudandet upphör att gälla om den nya medlemmen avslutar sitt RCI-medlemskap inom relevant karantänstid, nekas av RCI eller om RCI-medlemskapet upphävs av någon annan anledning. Självregistreringen online är inte tillgänglig i Mellanösternregionen vid denna tidpunkt.

Türkçe

Arkadaşa Önerme Şartları ve Koşulları: Bu teklif, başka herhangi bir promosyon, teklif veya indirimle birlikte kullanılamaz. Teklif, Wyndham Group çalışanlarına veya Wyndham Group tedarikçileri ile onların çalışanlarına açık değildir ve ticari olarak ve/veya herhangi bir ödeme karşılığı teklif edilemez. Bu teklifi önceden bildirmeksizin ve herhangi bir zamanda değiştirme, uzatma ve/veya geri çekme hakkını saklı tutarız. Yönlendiren Üye: 140 TL değerinde RCI kredisi almaya hak kazanmak için yönlendirdiğiniz devre tatil sahibi RCI Hafta Değişimi Programı'na katılmalı ve bu programa kabul edilmiş olmalıdır. Kredi; Değişim, Ekstra Tatil, Son Dakika Tatili veya Misafir Sertifikası olmak üzere yalnızca seçili RCI ürün ve hizmetlerinin ödemesinde kullanılabilir ve para iadesi yapılamaz ya da nakde çevrilemez. RCI Travel hizmetleri hariçtir. Yönlendirilen Üyeyi önererek, bunun için izinlerini almış olduğunuzu onaylarsınız. Önerebileceğiniz devre tatil sahibi sayısı sınırsızdır. Yönlendiren Üye, "Bir Arkadaşını Tavsiye Et" kredisi almak için RCI üyesi olarak kalmalı ve RCI Şartları'nı ihlal etmemelidir. Kredi, yalnızca yönlendirilen devre tatil sahibi kayıt ücretini ödedikten, RCI Hafta Değişimi Programı'na bir RCI üyesi olarak kabul edildikten ve ilgili "bekleme" dönemi tamamlandıktan sonra Yönlendiren Üyeye verilecektir. Kredi, kayıttan sonra altı ay süreyle geçerli olacaktır. Yönlendirilen devre tatil sahibi herhangi bir RCI gerekliliğine uymazsa, ilgili bekleme dönemi içinde RCI üyeliğini iptal ederse, RCI tarafından reddedilirse veya başka bir nedenle RCI üyeliği sonlandırılırsa teklif geçersiz olur. Yeni Üyeler: Başvuru sahipleri, bu teklife hak kazanmak için rci.com adresinde kayıt sürecini uygun şekilde tamamlamalı, RCI tarafından kabul edilmeli ve RCI Şartları'na uymalıdır. Yeni üye başvuru süreci, tamamlanan online kayıt formunun alınmasının ardından sekiz hafta kadar sürebilir. Bu yeni üye teklifi için her haneden yalnızca bir yeni üye katılabilir ve yeni üye, yönlendiren üye ile aynı hanede ikamet ediyor olamaz. Yeni üyeler, RCI'a bağlı bir tesiste devre tatil haftasına sahip olmalıdır. Yeni üye, başvurudan hemen önceki altı ay içinde RCI üyesi olmuş olmamalıdır. Yeni üye RCI üyeliğini ilgili bekleme dönemi içinde iptal ederse, RCI tarafından reddedilirse veya RCI Üyeliği sonlandırılırsa teklif geçersiz olur. Kendi kendine online kayıt, şu anda Orta Doğu bölgesinde kullanılamamaktadır.