English Dansk Deutsch Ελληνικά Middle East Espana Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Português Русский Svenska Türkçe

 

English

Weeks members, RCI July 2018: Prize giveaway!

Full Prize Draw Terms and Conditions:

The promotion is free to enter; entrants do not have to purchase any product or service. There are three (3) prizes to be won: GoPro Camera, Apple iPod Touch and Beats headphones, Apple Watch.

The Promoter is RCI Europe – registered office: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

The Prize Draw is open to all RCI Europe Fixed Week members serviced by RCI European offices. Employees of Wyndham Worldwide and its group of companies (including RCI Europe), their agents, partners and families are not permitted to enter.

How to enter: Deposit your Week(s) online or via the call centre - one (1) entry per verified deposit will be accepted if the deposit is made via the call centre. Two (2) entries per verified deposit will be accepted if the deposit is made online at RCI.com. 

There are no limits on the amount of weeks members can deposit. The prize is non-transferable and no cash alternative is available. There will be three (3) winners from the RCI Europe membership base. The prize draw is open from 00.01 on 23.07.18 and 23.59pm on 31.07.18 GMT.  Any entries received after this time and date will not be accepted.

Entrants must be over the age of 18 years. The promoter will not accept responsibility for any technical, or other reason that affects a deposit being made or the winner being notified or drawn within the specified time period.

The winners will be randomly selected and notified on or before 30 August 2018. If the prize is not accepted, a new winner will be selected from all eligible RCI Fixed Week member deposits made before the closing date. The promoter reserves the right to withdraw, extend or amend the prize draw at any time without notice. The prize winner’s name, country and country address will be available from the promoter between 30/08/18 and 30/09/18 upon request and provided a SAE is enclosed.

 

By entering the prize draw, the prize winner grants the promoter permission to use their name and likeness for advertising and future promotional purposes without additional compensation. The prize draw is governed by English law and the English courts shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising in connection with it. The promoter’s decision is final and correspondence will not be entered into. Entry into the prize draw confirms that participants have read, understood and agree to be bound by these terms and conditions.

 

Dansk

Weeks-medlemmer, RCI, juli 2018: Præmielodtrækning

Komplette vilkår og betingelser for lodtrækningen:

Det er gratis at deltage i kampagnen. Deltagere behøver ikke at købe et produkt eller en service. Der er tre (3) præmier: GoPro-kamera, Apple iPod touch og Beats-hovedtelefoner, Apple Watch.

Arrangøren er RCI Europe – hjemsted: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire NN15 6EY.

Lodtrækningen er åben for alle RCI Europes Weeks-medlemmer med faste uger, der betjenes af RCI's europæiske kontorer. Medarbejdere hos Wyndham Worldwide og dets selskaber (herunder RCI Europe) samt deres agenter, partnere og familier må ikke deltage.

Sådan deltager du: Deponer din(e) uge(r) online eller via vores callcenter – en (1) tilmelding pr. bekræftet deponering accepteres, hvis deponeringen sker via vores callcenter. Der accepteres to (2) lodder pr. bekræftet deponering ved deponeringer foretaget online via RCI.com. 

Der er ingen begrænsning på det antal uger, som medlemmer kan deponere. Præmien kan hverken overføres til andre eller erstattes af kontanter. Der trækkes tre (3) vindere blandt RCI Europes medlemmer. Lodtrækningen er åben fra kl. 00.01 den 23.07.18 til kl. 23.59 den 31.07.18 (GMT).  Alle registreringer modtaget efter det anførte tidspunkt betragtes som ugyldige og accepteres ikke.

Deltagerne skal være fyldt 18 år. Arrangøren påtager sig intet ansvar for tekniske omstændigheder eller andre forhold, som måtte påvirke en deponering eller meddelelser til vindere i lodtrækningen inden for det angivne tidsrum.

Vinderne bliver tilfældigt udvalgt og får besked senest den 30. august 2018. Hvis præmien ikke kan modtages, trækkes der en ny vinder blandt alle berettigede RCI Fixed Weeks-medlemmers deponeringer foretaget inden for den angivne tidsfrist. Arrangøren forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække, forlænge eller ændre præmielodtrækningen uden varsel. Præmielodtrækningens vindernavn, -land og -adresse kan oplyses via arrangøren mellem 30-08-2018 og 30-09-2018 med vedlagt frankeret svarkuvert.

 

Ved at deltage i præmielodtrækningen giver vinderen arrangøren tilladelse til at benytte vedkommendes navn og billede til reklame- og kampagneformål uden ekstra betaling. Lodtrækningen er underlagt den engelske lovgivning, og kun de engelske domstole har jurisdiktion over enhver tvist, der opstår i forbindelse med den. Arrangørens beslutning er endelig, og ingen korrespondance om den besvares. Deltagelse i præmielodtrækningen bekræfter, at deltagerne har læst, forstået og accepterer, at disse vilkår og betingelser er bindende.

 

Deutsch

Gewinnspiel für RCI Weeks-Mitglieder im Juli 2018: Jetzt gewinnen!

Vollständige allgemeine Bedingungen für das Gewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Kein Kauf erforderlich. Es gibt drei (3) Preise zu gewinnen: GoPro-Kamera, Apple iPod Touch und Beats Kopfhörer, Apple Watch.

Veranstalter des Gewinnspiels ist RCI Europe – Registrierter Firmensitz: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, Großbritannien.

Am Gewinnspiel teilnehmen können alle Fixed Weeks-Mitglieder von RCI Europe, die von europäischen RCI-Niederlassungen betreut werden. Mitarbeiter von Wyndham Worldwide und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich RCI Europe, deren jeweilige Vertreter, Partner und Familienangehörige sind nicht zur Teilnahme berechtigt.

Teilnahme: Deponieren Sie Ihre Woche(n) online oder über das Callcenter: Pro bestätigter Deponierung, die über das Callcenter vorgenommen wird, erhalten Sie eine (1) Gewinnspielanmeldung. pro bestätigter Deponierung, die online über RCI.com erfolgt, erhalten Sie zwei (2) Gewinnspielanmeldungen. 

Die Anzahl der Wochen, die Mitglieder deponieren können, ist nicht begrenzt. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Es werden drei (3) Gewinner aus dem Mitgliederstamm von RCI Europe ermittelt. Das Gewinnspiel beginnt am 23.07.2018 um 00.01 Uhr GMT (01.01 MEZ) und endet am 31.07.2018 um 23.59 Uhr GMT (00.59 MEZ).  Alle Anmeldungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden nicht akzeptiert.

Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahre. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für technische oder andere Gründe, die eine Deponierung oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Gewinners verhindern.

Die Gewinner werden per Zufallsverfahren ermittelt und spätestens am Donnerstag, 30. August 2018 benachrichtigt. Falls ein Gewinner den Gewinn nicht annimmt, wird aus allen gültigen Deponierungen fester Wochen von RCI-Mitgliedern, die vor Teilnahmeschluss eingegangen sind, ein neuer Gewinner ermittelt. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung abzubrechen, zu verlängern oder zu ändern. Name und Land des Gewinners sind vom 30.08.2018 bis 30.09.2018 auf Anfrage und gegen Zusendung eines ausreichend frankierten und adressierten Rückumschlags erhältlich.

 

Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel gewährt der Gewinner dem Veranstalter das Recht, seinen Namen und Ähnliches für Werbe- und künftige PR-Zwecke ohne weitere Vergütung nutzen zu dürfen. Das Gewinnspiel unterliegt englischem Recht. Sämtliche durch dieses Gewinnspiel entstehenden Rechtsstreitigkeiten fallen in die ausschließliche Zuständigkeit der englischen Gerichte. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Schriftverkehr zu diesem Gewinnspiel wird nicht berücksichtigt. Mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen die Teilnehmer, dass sie diese Allgemeinen Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

 

Greek

Μέλη του προγράμματος Weeks, RCI Ιούλιος 2018: Κλήρωση δώρων!

Πλήρεις όροι και προϋποθέσεις κλήρωσης:

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια είναι δωρεάν. Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία. Υπάρχουν τρία (3) δώρα που μπορείτε να κερδίσετε: Κάμερα GoPro, Apple iPod Touch και ακουστικά Beats, Apple Watch.

Η εταιρεία προώθησης είναι η RCI Europe, με έδρα στη διεύθυνση Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλα τα μέλη της RCI Europe με σταθερές εβδομάδες, τα οποία εξυπηρετούνται από τα ευρωπαϊκά γραφεία της RCI. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους εργαζόμενους της Wyndham Worldwide και του ομίλου εταιρειών της (συμπεριλαμβανομένης της RCI Europe), στους αντιπροσώπους, στους συνεργάτες και στις οικογένειές τους.

Τρόπος συμμετοχής: Καταθέστε τις Εβδομάδες σας ηλεκτρονικά ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου - μία (1) συμμετοχή ανά επιβεβαιωμένη κατάθεση θα γίνεται δεκτή, αν η κατάθεση πραγματοποιείται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Δύο (2) συμμετοχές ανά επιβεβαιωμένη κατάθεση θα γίνονται δεκτές, αν η κατάθεση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας RCI.com. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εβδομάδων που μπορούν να καταθέσουν τα μέλη. Το δώρο δεν μεταβιβάζεται και δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής του με μετρητά. Θα υπάρξουν τρεις (3) νικητές από τη βάση μελών της RCI Europe. Η κλήρωση ισχύει από τις 23/7/2018 και ώρα 00.01 και λήγει στις 31/7/2018 και ώρα 23.59 (ώρα Γκρίνουϊτς).  Όσες συμμετοχές ληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω. Η εταιρεία προώθησης δεν αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν τεχνικό ή άλλο λόγο που επηρεάζει μια πραγματοποιηθείσα κατάθεση ή την ειδοποίηση ή κλήρωση του νικητή εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Ο νικητής θα επιλεγεί με τυχαία κλήρωση και θα ειδοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου 2018. Αν το δώρο δεν γίνει δεκτό, θα επιλεγεί νέος νικητής από όλες τις καταθέσεις σταθερών εβδομάδων των μελών της RCI που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης. Η Εταιρεία προώθησης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, να παρατείνει ή να τροποποιήσει την κλήρωση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση. Το όνομα, η χώρα και η διεύθυνση του νικητή των δώρων θα είναι διαθέσιμα από την εταιρεία προώθησης κατόπιν αιτήματος από 30/8/2018 έως 30/9/2018 και εφόσον έχετε εσωκλείσει φάκελο με τη διεύθυνσή σας και πληρωμένο τέλος.

 

Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση, ο νικητής του δώρου εκχωρεί στην εταιρεία προώθησης την άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα τους για διαφημιστικούς και μελλοντικούς προωθητικούς σκοπούς χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Η κλήρωση δώρων διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν σχετικά με αυτή. Η απόφαση της εταιρείας προώθησης είναι οριστική και δεν θα επιδέχεται περαιτέρω επικοινωνία. Η συμμετοχή στην κλήρωση επιβεβαιώνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

Middle East

أعضاء برنامج Weeks،‏ RCI يوليو ٢٠١٨: الجائزة!

البنود والشروط الكاملة للسحب على الجوائز:

إنّ الاشتراك في هذا العرض الترويجي مجاني، ولا يتعين على المشتركين شراء أي منتج أو خدمة. يقدم السحب إمكانية الفوز بثلاث (٣) جوائز: كاميرا GoPro وجهاز iPod Touch من Apple وسماعات رأس Beats وساعة Apple.

الجهة المروّجة هي شركة RCI Europe - المكتب المسجّل: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

 يمكن لجميع أعضاء الأسبوع الثابت في RCI Europe الذين يتعاملون مع مكاتب RCI الأوروبية المشاركة في السحب على الجائزة. لا يُسمَح لموظفي Wyndham Worldwide ومجموعة الشركات التابعة لها (بما في ذلك RCI Europe) ووكلائها وشركائها وأفراد عائلاتهم المشاركة في السحب.

 كيفية المشاركة في السحب: قم بإيداع أسبوعك (أسابيعك) عبر الإنترنت أو عبر مركز الاتصال؛ وسيتم قبول طلب اشتراك واحد (١) لكل إيداع تم التحقق منه إذا تم الإيداع عبر مركز الاتصال. وسيتم قبول طلبي اشتراك (٢) لكل إيداع تم التحقق منه إذا تمت الإيداعات عبر الإنترنت على موقع RCI.com. 

لا يخضع عدد الأسابيع التي يستطيع الأعضاء إيداعها لأي قيود. لا يمكن نقل الجائزة إلى شخص آخر أو طلب بديل نقدي عنها. سيفوز بالجائزة ثلاثة رابحين (٣) من قاعدة بيانات العضوية في RCI Europe. تفتح أبواب المشاركة في السحب من الساعة ٠٠:٠١ صباحًا في ٢٥ يوليو ٢٠١٨ وحتى يوم ٣١ يوليو ٢٠١٨ عند الساعة ١١:٥٩ مساءً بتوقيت جرينتش.  وبالتالي، لن يتم قبول أي طلبات يتم استلامها بعد الوقت والتاريخ المحددَين.

 يجب أن يتجاوز عمر المشاركين ١٨ عامًا. لن تتحمل الجهة المروّجة مسؤولية أي خطأ فنّي أو أي سبب آخر قد يؤثر في عملية الإيداع أو في الفائز الذي يتم إبلاغه أو سحب اسمه خلال الفترة الزمنية المحددة.

يتم اختيار الفائزين عشوائيًا وسيتم إبلاغهم في ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ كحد أقصى. إذا لم يتم قبول الجائزة، فسيُحدَّد فائز جديد من بين جميع أعضاء الأسبوع الثابت من RCI المؤهلين الذين أجروا عملية الإيداع قبل تاريخ انتهاء مهلة الاشتراك. تحتفظ الجهة المروّجة بحقها في إلغاء السحب أو تمديد مدته أو تعديله في أي وقت ومن دون إشعار مسبق. ستشارك الجهة المروّجة اسم الفائز بالجائزة وبلده وعنوانه ما بين ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ و٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ بناءً على الطلب وشرط إرفاق ظرف عليه عنوان وطابع.

 

 من خلال الاشتراك في السحب، يمنح الفائز بالجوائز الجهة المروّجة الإذن باستخدام اسمه وصورته لأغراض دعائية وإعلانية مستقبلية من دون أي تعويض إضافي. يخضع السحب على الجوائز للقانون الإنجليزي، وتكون المحاكم الإنجليزية وحدها دائرة الاختصاص القضائي المعنية في النظر في أي نزاعات ذات صلة. يعتبر قرار الجهة المروّجة نهائيًا ولن يتم تبادل المراسلات بشأنها. من خلال الاشتراك في السحب، يؤكّد المشاركون أنّهم قرأوا هذه البنود والشروط وفهموها ويوافقون على الالتزام بها.

 

Espana

Socios de RCI Weeks, julio de 2018: sorteo de premios

Texto íntegro de los términos y condiciones del Sorteo de Premios:

La promoción es de libre participación, los participantes no están obligados a adquirir ningún producto o servicio. Hay tres (3) premios: una cámara GoPro, un iPod Touch de Apple con auriculares Beats y un Apple Watch.

El Promotor es RCI Europe, con domicilio social en Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Podrán participar en el Sorteo todos los socios de RCI Europe con semanas fijas a los que prestan servicio las oficinas europeas de RCI. No se permite la participación de los empleados de Wyndham Worldwide ni de ninguna empresa de su grupo (incluida RCI Europe), ni tampoco de los agentes, empresas asociadas ni familiares de los mismos.

Cómo participar: deberá realizar el depósito de su(s) semana(s) a través de Internet o del centro de atención de llamadas; solo se admitirá una (1) participación por depósito verificado, cuando el depósito se efectúe a través del centro de atención de llamadas. Se aceptarán dos (2) participaciones por depósito verificado siempre que los depósitos se efectúen a través de Internet, en RCI.com. 

No hay límite con respecto al número de semanas que los socios pueden depositar. El premio es intransferible y no podrá canjearse por dinero en efectivo. Habrá un total de tres (3) ganadores elegidos de la base de inscripciones de RCI Europe. El sorteo de premios permanecerá abierto desde las 00:01 h del 23/07/2018 y cerrará a las 23:59 h GMT del 31/07/2018.  No se aceptará ninguna participación recibida después de esta fecha y hora.

Los participantes deberán ser mayores de 18 años. El promotor no asumirá ninguna responsabilidad por ningún motivo técnico ni de ningún otro tipo que afecte a la realización del depósito o a la notificación o al premio del ganador en el periodo de tiempo especificado.

El ganador será elegido al azar y se le notificará como muy tarde el 30 de agosto de 2018. En caso de que el ganador no acepte el premio, se seleccionará a un nuevo ganador de entre todos los depósitos válidos realizados por los socios de semanas fijas de RCI antes de la fecha de cierre. El promotor se reserva el derecho de cancelar, ampliar o modificar el sorteo de premios en cualquier momento sin previo aviso. El promotor podrá proporcionar el nombre, la dirección y el país de residencia de los ganadores del sorteo entre el 30/08/2018 y el 30/09/2018 previa solicitud y siempre que el solicitante aporte un sobre con su dirección.

 

Al participar en el sorteo de premios, el ganador concede al promotor permiso para utilizar su nombre e información semejante con fines publicitarios y promocionales futuros sin compensación adicional. El sorteo de premios se regirá por la legislación vigente en Inglaterra, y los tribunales ingleses tendrán jurisdicción exclusiva en caso de cualquier controversia o disputa que pudiera surgir en relación con el mismo. La decisión del promotor será definitiva e inapelable. La participación en el sorteo de premios confirma que los participantes han leído, entienden y aceptan cumplir las presentes condiciones.

 

Suomi

Weeks-jäsenet, RCI – heinäkuu 2018: Palkintoarvonta

Arvonnan ehdot kokonaisuudessaan:

Kilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä osallistumiseen edellytetä tuotteiden tai palveluiden ostamista. Arvonnassa on kolme (3) palkintoa: GoPro-kamera, Apple iPod Touch ja Beats-kuulokkeet sekä Apple Watch.

Arvonnan järjestää RCI Europe – virallinen osoite: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Palkintoarvontaan voivat osallistua kaikki kiinteän viikon omistavat RCI Europen jäsenet, jotka käyttävät eurooppalaisten toimistojemme palveluja. Wyndham Worldwide -organisaation ja -konserniin kuuluvien yhtiöiden (esim. RCI Europen) työntekijät, edustajat, yhteistyökumppanit ja työntekijöiden perheenjäsenet eivät saa osallistua arvontaan.

Osallistumisohjeet: Talleta viikkosi verkossa tai soittamalla puhelinpalveluun. Puhelinpalvelun kautta myönnetään yksi (1) arpa vahvistettua talletusta kohden. Jos talletus tehdään verkossa osoitteessa RCI.com, jokaista vahvistettua talletusta kohden myönnetään kaksi (2) arpaa. 

Jäsenet voivat tallettaa haluamansa määrän viikkoja ilman rajoitusta. Palkintoa ei voi siirtää muille eikä vaihtaa rahaan. RCI Europen jäsenistä valitaan kolme (3) voittajaa. Arvonta on käynnissä 23.7.2018 klo 00.01 ja 31.7.2018 klo 23.59 välisenä aikana (GMT).  Edellä mainitun määräajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Osallistujan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta teknisistä tai muista syistä, jotka saattavat vaikuttaa talletusten tekemiseen tai voittajan valitsemiseen tai voittajalle ilmoittamiseen voitosta määritettynä ajankohtana.

Voittajat arvotaan satunnaisesti, ja voitosta ilmoitetaan 30. elokuuta 2018 mennessä. Jos voittaja ei ota palkintoa vastaan, uusi voittaja arvotaan määräaikaan mennessä talletuksen tehneiden, osallistumisehdot täyttävien kiinteän viikon omistavien RCI-jäsenten kesken. Järjestäjä varaa oikeuden palkintoarvonnan peruuttamiseen, osallistumisajan pidentämiseen tai palkintoarvontaa koskeviin muutoksiin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Palkintojen voittajan nimi, maa ja osoite ovat saatavana pyynnöstä järjestäjältä 30.8.–30.9.2018. Pyynnön yhteydessä on toimitettava vastauskuori, jonka postimaksu on maksettu.

 

Osallistumalla palkintoarvontaan voittaja antaa järjestäjälle luvan käyttää nimeään ja kuvaansa mainostarkoituksiin ja tuleviin myynninedistämistarkoituksiin ilman lisäkorvausta. Palkintoarvonta on Englannin lakien alainen, ja Englannin oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta arvontaan liittyvissä kiistoissa. Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä neuvotella. Osallistumalla palkintoarvontaan osallistujat vahvistavat, että he ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä ehdot ja että he hyväksyvät ne ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

 

Français

Adhérents Weeks, RCI juillet 2018 : tirage au sort !

Conditions générales complètes du tirage au sort :

La promotion est gratuite ; les participants ne sont pas tenus d’acheter des produits ou services. Trois (3) prix sont mis en jeu : caméra GoPro, iPod Touch Apple et casque Beats, Apple Watch.

Le Promoteur est RCI Europe - Siège : Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Royaume-Uni.

Le Tirage au sort est ouvert à tout adhérent RCI Europe disposant de semaines fixes et dépendant des sites européens. Les employés de Wyndham Worldwide et les sociétés de son groupe (y compris RCI Europe), leurs agents, leurs conjoints et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à participer.

Comment participer : déposez vos semaines en ligne ou auprès du centre d’appels. Une (1) participation sera acceptée pour chaque dépôt vérifié effectué auprès du centre d’appels. Deux (2) participations seront acceptées pour chaque dépôt vérifié effectué en ligne sur le site RCI.com. 

Les adhérents peuvent déposer autant de semaines qu’ils le souhaitent. Le Prix est non transférable et ne peut faire l’objet d’un remboursement. Il y aura trois (3) gagnants pour l’ensemble des Adhérents RCI Europe. Le tirage au sort est ouvert du 23/07/2018, 00 h 01 au 31/07/2018, 23 h 59 (GMT).  Toute demande de participation passée cette date sera refusée.

Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Le promoteur n’est en aucun cas responsable de tout problème technique ou autre empêchant le dépôt, le tirage au sort ou la notification du vainqueur pendant la période indiquée.

Les gagnants seront tirés au sort et avertis le jeudi 30 août 2018 au plus tard. En cas de refus du prix, un nouveau gagnant sera sélectionné parmi tous les dépôts valides effectués par des adhérents RCI disposant de semaines fixes avant la date de clôture. Le promoteur se réserve le droit d’annuler, de prolonger ou de modifier le tirage au sort à tout moment et sans préavis. Le nom et le pays/la région de résidence du gagnant pourront être obtenus sur simple demande entre le 30/08/2018 et le 30/09/2018, en envoyant au promoteur une enveloppe timbrée sur laquelle figure votre adresse.

 

En participant au tirage au sort, le gagnant autorise le promoteur à utiliser à l’avenir son nom et son image à des fins promotionnelles et publicitaires, sans compensation supplémentaire. Le tirage au sort est régi par le droit anglais et les tribunaux anglais ont compétence exclusive en cas de litige à son sujet. Toute décision du promoteur est indiscutable et aucune correspondance ne sera prise en considération. La participation au tirage au sort implique que les participants aient lu et compris les présentes conditions générales et acceptent d’y d’être liés.

 

Magyar

Weeks tagok RCI 2018. július: Nyereményjáték!

A nyereményjáték részletes feltételei:

A promócióban való részvétel ingyenes; a részvétel nincs semmilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlásához kötve. Három (3) nyereményt kínálunk: GoPro kamera, Apple iPod Touch és Beats fejhallgatók, Apple Watch.

A szervező az RCI Europe – bejegyzett iroda: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

A nyereményjátékban az RCI Europe rögzített időbeosztással rendelkező Weeks tagjai vehetnek részt. A játékban nem vehetnek részt a Wyndham Worldwide és leányvállalatainak (például az RCI Europe) alkalmazottai és azok ügynökei, partnerei vagy családtagjai.

Részvétel módja: Deponálja hetét/heteit online vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül – jóváhagyott deponálásonként egy (1) jelentkezést fogadunk el, amennyiben a deponálás a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történt. Az RCI.com oldalon történő online deponálások esetében ellenőrzött deponálásonként két (2) jelentkezés fogadható el. 

A tagok által deponálható hetek száma nem korlátozott. A nyeremény nem ruházható át, és nem váltható készpénzre. Három (3) nyertest sorsolunk ki az RCI Europe tagjai közül. A nyereményjáték 2018.07.23. 00:01 perctől 2018.07.31. 23:59 percig (GMT) tart.  Az ezután beérkező jelentkezéseket nem fogadjuk el.

A részvétel feltétele a betöltött 18. életév. A szervező nem vállal felelősséget a deponálási tranzakció végrehajtását, a nyertes értesítését vagy meghatározott időszakon belül történő kisorsolását befolyásoló technikai vagy egyéb okokért.

A nyerteseket véletlenszerűen sorsolják ki, és legkésőbb 2018. augusztus 30-án értesítik. Ha a nyertes nem fogadja el a nyereményt, új nyertest sorsolunk ki a jogosult RCI rögzített időbeosztású héttel rendelkező tagok által a záró dátum előtt végrehajtott összes deponálás alapján. A szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték előzetes bejelentés nélkül történő bármikori visszavonására, meghosszabbítására vagy módosítására. A játék nyerteseinek nevét, megyéjét és országát megtudhatja, ha 2018.08.30. és 2018.09.30. között a kérelmével együtt egy megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot küld a szervező címére.

 

A nyereményjátékba való jelentkezéssel a nyertes hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához, illetve engedélyezi, hogy a szervező azt jövőbeni reklám- és promóciós célokra használja fel további kompenzáció nélkül. A nyereményjátékra Anglia törvényei vonatkoznak, és bármely jogvita esetén az angol bíróságok rendelkeznek kizárólagos jogkörrel. A szervező döntése végleges, ezzel kapcsolatban semmilyen további levelezést nem folytatunk. A nyereményjátékban való részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a fenti feltételeket.

 

Italiano

Soci Weeks, RCI luglio 2018: concorso a premi!

Termini e condizioni completi dell'estrazione dei premi:

La partecipazione alla promozione è gratuita; i partecipanti non sono tenuti ad acquistare alcun prodotto o servizio. I premi in palio sono tre (3): fotocamera GoPro, iPod Touch Apple e cuffie Beats, Apple Watch.

Il promotore è RCI Europe con sede legale presso Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

L'Estrazione a premi è aperta a tutti i soci della settimana fissa RCI Europe serviti dalle sedi europee RCI. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di Wyndham Worldwide e del suo gruppo di aziende (fra cui RCI Europe), i loro agenti, partner e parenti.

Come partecipare: depositi le Sue settimane online o tramite il call centre; verrà accettata una (1) domanda di partecipazione per ogni deposito verificato effettuato tramite il call centre. Saranno accettate due (2) domande di partecipazione per ogni deposito verificato effettuato online su RCI.com. 

Il numero di settimane che i soci possono depositare è illimitato. Il premio non è trasferibile e non sono disponibili premi alternativi in contanti. Verranno estratti tre (3) vincitori dalla base di soci RCI Europe. L'estrazione a premi è aperta dalle ore 00.01 del 23/07/2018 alle ore 23.59 del 31/07/2018 (orario di Greenwich).  Le domande di partecipazione ricevute dopo tale ora e data non verranno accettate.

I partecipanti devono avere almeno 18 anni. Il promotore non si assume responsabilità tecniche, o di diversa entità, relative all'elaborazione di un deposito o alla comunicazione o estrazione del vincitore entro il periodo di tempo specificato.

I vincitori saranno estratti a sorte e avvisati entro e non oltre il giovedì 30 agosto 2018. Qualora il premio non fosse accettato, verrà selezionato un nuovo vincitore tra tutti i depositi validi ricevuti dai soci della settimana fissa RCI idonei prima della data di chiusura. Il promotore si riserva il diritto di annullare, prolungare o modificare l'estrazione dei premi in qualsiasi momento senza preavviso. Il nome, il Paese e l'indirizzo del vincitore saranno resi noti dal promotore dal 30/08/2018 al 30/09/2018 su richiesta e a condizione che sia acclusa una busta preindirizzata e preaffrancata.

 

Partecipando all'estrazione a premi, il vincitore del premio concede al promotore l'autorizzazione a utilizzare il proprio nome e immagine a scopi pubblicitari e promozionali futuri, senza alcun compenso aggiuntivo. L'estrazione a premi è regolamentata ai sensi della legislazione inglese e saranno i Tribunali inglesi a disporre della giurisdizione esclusiva in eventuali controversie in relazione alla stessa. La decisione del promotore sarà definitiva e non si intratterrà alcuna corrispondenza al riguardo. Partecipando all'estrazione a premi i partecipanti confermano di aver letto, compreso e accettato di essere vincolati da questi termini e condizioni.

 

Nederlands

RCI Weeks-leden, juli 2018: prijstrekking!

Volledige voorwaarden van de prijstrekking:

Deelname aan de actie is gratis. Deelnemers zijn niet verplicht om een product of dienst aan te schaffen. Er zijn drie (3) prijzen te winnen: GoPro-camera, Apple iPod Touch en Beats-hoofdtelefoon, Apple Watch.

De organisator is RCI Europe — geregistreerd kantoor: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

De prijstrekking staat open voor alle leden met vaste weken van RCI Europe die worden bediend door de kantoren van RCI Europe. Werknemers van Wyndham Worldwide en de bedrijvengroep waarvan zij deel uitmaakt, waaronder ook RCI Europe, hun tussenpersonen, partners en gezinsleden, zijn uitgesloten van deelname.

Hoe kunt u meedoen: deponeer uw week (weken) online of via het callcenter — er wordt één (1) inzending per geverifieerde deponering geaccepteerd als de deponering wordt gemaakt via het callcenter. Indien de deponering online wordt gedaan via RCI.com, geldt dat elke geverifieerde deponering recht geeft op twee (2) inschrijvingen. 

Het aantal weken dat leden kunnen deponeren is onbeperkt. De prijs kan niet worden overgedragen en kan niet worden verzilverd. Er worden drie (3) winnaars gekozen uit het ledenbestand van RCI Europe. De prijstrekking is geopend vanaf 01:01 uur op 23 juli 2018 tot 00:59 uur op 1 augustus 2018.  Deelname na dit tijdstip en deze datum is niet mogelijk.

Deelnemers dienen ten minste achttien jaar oud te zijn. De organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of andere zaken die invloed kunnen hebben op het maken van een deponering, of op het informeren of kiezen van de winnaar binnen de gespecificeerde periode.

De winnaars worden willekeurig gekozen en ontvangen bericht op of vóór 30 augustus 2018. Als de prijs niet wordt geaccepteerd, wordt er een nieuwe winnaar gekozen uit alle deponeringen van RCI-leden met vaste weken die vóór de sluitingsdatum zijn gedaan en dus in aanmerking komen. De organisator behoudt zich het recht voor deze prijstrekking zonder kennisgeving op elk gewenst moment in te trekken, te verlengen of te wijzigen. De namen, landen en landsadressen kunnen worden aangevraagd bij de organisator tussen 30 augustus 2018 en 30 september 2018, mits een SAE is bijgevoegd.

 

Door deel te nemen aan de prijstrekking verleent de winnaar de organisator toestemming om zijn/haar naam en gelijkenis te gebruiken voor advertenties en toekomstige reclamedoeleinden zonder dat hij/zij hiervoor een vergoeding ontvangt. Op deze prijstrekking is het Engelse recht van toepassing. De bevoegdheid om vonnis te wijzen in een geschil dat ontstaat in verband met de prijstrekking ligt uitsluitend bij de Engelse rechtbanken. De door de organisator bekendgemaakte uitslag is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Door deel te nemen aan de prijstrekking bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden hebben gelezen en begrepen, en dat zij deze accepteren.

 

Português

Sorteio de prémio para membros do RCI Weeks: julho de 2018

Termos e condições do sorteio completos:

A participação na promoção é grátis; os participantes não têm de adquirir qualquer produto ou serviço. Temos três (3) prémios para dar: câmara GoPro, Apple iPod Touch e auscultadores Beats, Apple Watch.

A promotora é a RCI Europe – sede social: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

O sorteio é aberto a todos os membros de semanas fixas da RCI Europe geridos por escritórios europeus da RCI. Não é permitida a participação de funcionários da Wyndham Worldwide e do seu grupo de empresas (incluindo a RCI Europe), respetivos agentes, parceiros e familiares.

Como participar: deposite a(s) sua(s) semana(s) online ou através do centro de atendimento telefónico — será aceite uma (1) participação por depósito verificado caso o depósito seja efetuado através do centro de atendimento telefónico. Serão aceites duas (2) participações por depósito verificado caso o depósito seja efetuado online em RCI.com. 

Não existem limites quanto ao número de semanas que os membros podem depositar. O prémio é intransmissível e não estão disponíveis alternativas em dinheiro. Serão apurados três (3) vencedores a partir da base de inscrições da RCI Europe. O sorteio será iniciado às 00:01 de 23/07/2018 e encerra às 23:59 (hora de Lisboa) de 31/07/2018.  Não serão aceites quaisquer participações recebidas após esta data.

Os participantes devem ter idade igual ou superior a 18 anos. A promotora não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer problemas técnicos ou outros que afetem a realização de um depósito, pela notificação do vencedor ou pela realização do sorteio no período de tempo especificado.

Os vencedores serão selecionados aleatoriamente e notificados até 30 de agosto de 2018. Se o prémio não for aceite, será selecionado um novo vencedor de entre todos os depósitos de membros de semanas fixas do RCI elegíveis efetuados antes da data de encerramento. A promotora reserva-se o direito de cancelar, prolongar ou corrigir o sorteio a qualquer momento sem aviso prévio. O nome, país e morada do vencedor serão disponibilizados pela promotora entre 30/08/18 e 30/09/18 mediante pedido e caso seja incluído um envelope endereçado e com selo.

 

Ao participar no sorteio, o vencedor autoriza a promotora a utilizar os respetivos nomes e outras informações relacionadas para fins publicitários e promocionais futuros sem qualquer compensação adicional. O sorteio é regido pela legislação Inglesa e os tribunais Ingleses terão jurisdição exclusiva sobre quaisquer disputas que surjam relativamente ao mesmo. A decisão da promotora é final e não será aceite qualquer correspondência a esse respeito. A participação no sorteio confirma que os participantes leram, compreenderam e aceitam estar vinculados a estes termos e condições.

 

Русский

Участники программы недель, начался розыгрыш призов от RCI июля 2018 года!

Положения и условия розыгрыша призов:

Участие в розыгрыше бесплатно; покупка каких-либо товаров или услуг не требуется. Для выигрыша доступны три (3) приза: камера GoPro, Apple iPod Touch и наушники Beats, Apple Watch.

Адрес регистрации учредителя, RCI Europe: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Право на участие в розыгрыше призов имеют все члены клуба RCI Europe, участвующие в программе обмена фиксированных недель и обслуживаемые представительствами RCI на территории Европы. К участию в розыгрыше призов не допускаются сотрудники компании Wyndham Worldwide и группы ее компаний (включая RCI Europe), их агенты, партнеры и родственники.

Условия участия: депонируйте неделю(-и) на веб-сайте или через центр обслуживания клиентов. При наличии у члена клуба подтвержденной недели, депонированной путем обращения в центр обслуживания клиентов, от него принимается только одна (1) заявка на участие в розыгрыше. При наличии у члена клуба подтвержденной недели, депонированной на веб-сайте RCI.com, от него принимаются две (2) заявки на участие в розыгрыше. 

Количество недель, которые члены клуба могут депонировать, не ограничено. Приз не подлежит передаче другому лицу. Замена приза эквивалентной денежной суммой не предусмотрена. В клубе RCI Europe будет выбрано три (3) победителя. Розыгрыш призов начинается 23.07.18 в 00:01 и завершается 31.07.18 в 23:59 (GMT).  Ни одна заявка, полученная после этой даты и времени, не будет принята.

Участникам розыгрыша должно быть не меньше 18 лет. Учредитель не несет ответственности за какие-либо технические или иные причины, влияющие на депонирование, а также на выбор и уведомление победителей в определенный временной период.

Победители будут выбраны случайным образом и получит уведомление 30 августа 2018 года или до этой даты. В случае отказа от выигрыша новый победитель будет выбран из членов клуба RCI, которые выполнили депонирование фиксированной недели в указанный период времени. Учредитель сохраняет за собой право аннулировать, продлевать или изменять условия розыгрыша в любое время без предварительного уведомления. Информацию о победителе розыгрыша призов, включающую ФИО, страну и адрес проживания, можно получить по адресу учредителя с 30.08.2018 по 30.09.2018, отправив по почте вложенный в письмо конверт с надписанным адресом и маркой.

 

Принимая участие в розыгрыше призов, победитель оставляет за учредителем право в дальнейшем использовать его имя и фотографию в рекламных целях без предоставления дополнительной компенсации. Розыгрыш призов проводится в соответствии с законодательством Великобритании. При возникновении каких-либо споров, связанных с розыгрышем призов, исключительной юрисдикцией будут обладать суды Великобритании. Решение учредителя является окончательным и не подлежит обсуждению. Заявка на участие в розыгрыше призов является свидетельством того, что участник прочел, понял и принял данные положения и условия.

 

Svenska

Weeks-medlemmar, RCI juli 2018: Pristävling!

Villkor för prisdragningen:

Det är gratis att delta i kampanjen. Man behöver inte köpa någon produkt eller tjänst. Det finns tre (3) priser: en GoPro-kamera, en Apple iPod Touch och Beats-hörlurar samt en Apple Watch.

Arrangören är RCI Europe – registrerat kontor: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Prisdragningen är öppen för alla RCI Europas Fixed Weeks-medlemmar som betjänas av RCI-kontor i Europa. Anställda hos Wyndham Worldwide och dess koncernföretag (inklusive RCI Europe), deras ombud och familjer får inte delta.

Så deltar du: Deponera dina veckor online eller via kundtjänst – du får en (1) lott för varje verifierad deponering om du deponerar via kundtjänst. Två (2) lotter ges per verifierad deponering som görs online på RCI.com. 

Antalet veckor som medlemmar kan deponera är obegränsat. Priset kan inte överlåtas och inget kontant alternativ är tillgängligt. Tre (3) vinnare utses bland medlemmarna i RCI Europe. Prisdragningen är öppen från kl. 00.01 2018-07-23 och kl. 23.59 2018-07-31 (GMT).  Bidrag som inkommer efter denna tidpunkt och detta datum accepteras inte.

Deltagarna måste vara över 18 år. Arrangören ansvarar inte för några tekniska eller andra orsaker som påverkar en deponering eller om vinnaren meddelas eller dras inom den angivna tidsperioden.

Vinnarna kommer att dras slumpmässigt och meddelas senast den 30 augusti 2018. Om priset inte tas emot utses en ny vinnare bland alla giltiga deponeringar av RCI Fixed Week-medlemmar som gjorts före tävlingens slutdatum. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, utöka eller ändra prisdragningen utan förvarning. Prisvinnarens namn, land och adress kommer att vara tillgängligt via arrangören mellan 2018-08-30 och 2018-09-30, på begäran och förutsatt att ett frankerat kuvert bifogats.

 

Genom att delta i prisdragningen ger vinnaren arrangören sitt tillstånd att använda dennes namn och bild i reklam och framtida kampanjer utan ytterligare ersättning. Prisdragningen styrs av engelsk lag och engelska domstolar har exklusiv behörighet om en tvist skulle uppstå i samband med den. Arrangörens beslut är slutgiltigt och ingen ytterligare korrespondens besvaras. Deltagandet i prisdragningen bekräftar att deltagarna har läst, förstått och samtycker till att vara bundna av dessa villkor.

 

Türkçe

Weeks üyeleri, RCI Temmuz 2018: Ödüllü çekiliş!

Ödüllü Çekiliş Şartlar ve Koşullarının Tamamı:

Promosyona katılım ücretsizdir; katılımcıların bir ürün veya hizmet satın almaları gerekmez. Kazanılacak üç (3) ödül vardır: GoPro Kamera, Apple iPod Touch ve Beats kulaklık, Apple Watch.

Promosyon, RCI Europe tarafından düzenlenmektedir. Kayıtlı şirket merkezi: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Ödüllü Çekiliş, RCI Avrupa ofislerinden hizmet alan tüm RCI Europe Sabit Hafta üyelerine açıktır. Wyndham Worldwide ve şirketler grubunun (RCI Europe dahil) çalışanları, aracıları, iş ortakları ve aileleri katılamaz.

Katılım: Haftalarınızı online olarak veya çağrı merkezi üzerinden yatırın. Haftanın çağrı merkezi yoluyla yatırılması durumunda onaylanan yatırılan hafta başına bir (1) katılım hakkı sağlanır. Haftanın RCI.com adresinden online olarak yatırılması durumunda onaylanan yatırılan hafta başına iki (2) katılım hakkı sağlanır. 

Üyelerin yatırabileceği hafta sayısı konusunda sınır yoktur. Ödül başkasına devredilemez veya nakde çevrilemez. RCI Europe üyeleri arasından üç (3) kazanan olacaktır. Ödüllü Çekiliş, 23.07.2018 tarihinde saat 00:01 (GMT) başlayacak ve 31.07.2018 tarihinde saat 23:59'da (GMT) sona erecektir.  Bu tarih ve saatten sonra alınan katılım talepleri kabul edilmez.

Katılımcılar 18 yaşından büyük olmalıdır. Promosyonu düzenleyen kuruluş; haftanın yatırılmasını, kazananın bilgilendirilmesini ya da belirtilen süre içinde çekiliş yapılmasını etkileyen teknik veya diğer nedenler konusunda sorumluluk kabul etmez.

Kazananlar rastgele seçilecektir ve 30 Ağustos 2018 tarihinde veya daha önce bilgilendirilecektir. Ödülün kabul edilmemesi durumunda, kapanış tarihinden önce hafta yatıran uygun RCI Sabit Hafta üyeleri arasından yeni bir kazanan seçilir. Promosyonu düzenleyen kuruluş, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ödüllü çekilişi geri alma, uzatma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Ödülü kazanan kişinin ismi, ülkesi ve adresi, promosyonu düzenleyen kuruluş tarafından 30.08.2018 ve 30.09.2018 tarihleri arasında talep üzerine ve SAE iliştirildiği takdirde sunulacaktır.

 

Ödüllü çekilişe katılan ödül kazananı, ek ödenek söz konusu olmaksızın promosyonu düzenleyen kuruluşa isim ve fotoğraflarını gelecekte reklam ve tanıtım amacıyla kullanma izni verir. Ödüllü çekiliş, İngiliz yasalarına tabidir ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda İngiliz mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Promosyonu düzenleyen kuruluşun kararı nihaidir ve bu konuda yazışma yapılmaz. Ödüllü çekilişte yer alan katılımcılar, bu şartlar ve koşulları okuduğunu, anladığını ve bunlara tabi olmayı kabul ettiğini onaylamış olur.