English Dansk Deutsch Ελληνικά Middle East Espana Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Português Русский Svenska Türkçe Türkçe

 

English

RCI European serviced members – October 2019: Three prize giveaway

Full Prize Draw Terms and Conditions:

Members must book either a full priced Exchange Holiday or Extra Holiday. There are three (3) prizes to be won: one (1) £500 cash transferred to the member's bank account, one (1) Free Exchange Holiday plus your maintenance fees paid for one (1) year (capped at a maximum of £300), one (1) Free Extra Holiday (capped at a maximum of £500).

The Promoter is RCI Europe – registered office: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

The Prize Draw is open to all RCI Europe members serviced by RCI European offices. Employees of Wyndham Worldwide and its group of companies (including RCI Europe), their agents, partners and families are not permitted to enter.

How to enter: Qualifying members must book a standard Exchange Holiday or Extra Holiday between 12.01am (GMT) on 01/10/19 and 11.59pm (GMT) on 31/10/19. There are three (3) prizes to be won: one (1) £500 cash transferred to the member's bank account, one (1) Free Exchange Holiday plus your maintenance fees paid for one (1) year (capped at a maximum of £300), one (1) Free Extra Holiday (capped at a maximum of £500) accommodation only and does not include any travelling or ancillary expenses. Entrants must be over the age of 18 years. Bookings made via the call centre and online on RCI.com will be accepted as an entry into the prize draw. One (1) entry into the prize draw per booking made in European destination. Two (2) entries into the prize draw per booking made in destinations outside of Europe. RCI identify the following countries in Europe based on our RCI.com Europe search: United Kingdom, Ireland, Spain, Italy, Portugal, France, Germany, Switzerland, Austria, Hungary, Netherlands, Belgium, Czech Republic, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finland, Sweden, Denmark, Norway, Turkey, Greece, Malta, Cyprus, Serbia, Croatia, Azerbaijan, Poland, Montenegro and Bulgaria.

There are no limits on the amount of Exchange Holidays or Extra Holidays a member can book. The prize is non-transferable. No cash alternative will be offered. There will be three (3) winners from the RCI Europe membership base. The prize draw is open from 12.01am (GMT) on 01/10/19 until 23.59pm (GMT) on 31/10/19. Any entries received after this time and date will not be accepted.

The promoter will not accept responsibility for any technical, or other reason that affects a booking being made or the winner being notified or drawn within the specified time period.

The winners will be randomly selected on or before 7 November 2019 and notified within one week of this date. If the prizes are not accepted within one week of the winner being notified, a new winner will be selected from all eligible RCI member bookings made before the closing date. The promoter reserves the right to withdraw, extend or amend the prize draw at any time without notice. The prize winner’s names and country will be available from the promoter between 07/11/19 and 07/12/19 upon request by writing to RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland, including an SAE.

By entering the prize draw, the prize winner grants the promoter permission to use their name and likeness for advertising and future promotional purposes without additional compensation. The prize draw is governed by English law and the English courts shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising in connection with it. The promoter’s decision is final and correspondence will not be entered into. Entry into the prize draw confirms that participants have read, understood and agree to be bound by these terms and conditions.

Dansk

RCI-medlemmer, der serviceres af de europæiske kontorer – Oktober 2019: Lodtrækning med tre præmier

Komplette vilkår og betingelser for lodtrækningen:

Medlemmer skal bestille en BytteFerie eller EkstraFerie til fuld pris. Der er tre (3) præmier: én (1) 4140 DKK/5520 NOK i kontanter overført til medlemmets bankkonto, én (1) gratis BytteFerie plus dine vedligeholdelsesgebyrer betalt for ét (1) år (op til en maksimal pris på 2480 DKK/3310 NOK), én (1) gratis EkstraFerie (op til en maksimal pris på 4140 DKK/5520 NOK).

Arrangøren er RCI Europe – hjemsted: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire NN15 6EY.

Lodtrækningen er åben for alle RCI Europes medlemmer, der betjenes af de europæiske kontorer. Medarbejdere hos Wyndham Worldwide og dets selskaber (herunder RCI Europe) samt deres agenter, partnere og familier må ikke deltage.

Sådan deltager du: Kvalificerede medlemmer skal bestille en EkstraFerie eller BytteFerie til standardpris mellem kl. 00.01 (GMT) den 01/10/19 og kl. 23.59 (GMT) den 31/10/19. Der er tre (3) præmier: én (1) 4140 DKK/5520 NOK i kontanter overført til medlemmets bankkonto, én (1) gratis BytteFerie plus dine vedligeholdelsesgebyrer betalt for ét (1) år (op til en maksimal pris på 2480 DKK/3310 NOK), én (1) gratis EkstraFerie (op til en maksimal pris på 4140 DKK/5520 NOK), som kun omfatter indkvartering og ikke rejse eller dermed forbundne omkostninger. Deltagerne skal være fyldt 18 år. Bestillinger foretaget via opkaldscenteret og online via RCI.com accepteres som et lod i lodtrækningen. Der gives ét (1) lod i lodtrækningen for hver bestilling, der foretages til europæiske destinationer. Der gives to (2) lodder i lodtrækningen for hver bestilling foretaget til destinationer uden for Europa. RCI identificerer følgende lande i Europa ud fra vores RCI.com Europe-søgning: Storbritannien, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig, Ungarn, Holland, Belgien, Tjekkiet, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Tyrkiet, Grækenland, Malta, Cypern, Serbien, Kroatien, Aserbajdsjan, Polen, Montenegro og Bulgarien.

Der er ingen begrænsning på det antal BytteFerier eller EkstraFerier, som et medlem kan bestille. Præmien kan ikke overdrages. Præmien kan ikke udbetales som kontanter. Der trækkes tre (3) vindere blandt RCI Europes medlemmer. Præmielodtrækningen begynder kl. 00.01 (GMT) den 01/10/19 og slutter kl. 23.59 (GMT) den 31/10/19. Alle registreringer modtaget efter det anførte tidspunkt betragtes som ugyldige og accepteres ikke.

Arrangøren påtager sig intet ansvar for tekniske omstændigheder eller andre forhold, som måtte påvirke en bestilling eller meddelelser til vinderen i lodtrækningen inden for det angivne tidsrum.

Vinderne udtrækkes tilfældigt senest den 7. november 2019, og de får besked senest en uge efter denne dato. Hvis præmierne ikke kan modtages inden for en uge efter, at vinderen har fået besked, trækkes der en ny vinder blandt alle berettigede RCI-medlemmers feriebestillinger foretaget inden for den angivne tidsfrist. Arrangøren forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække, forlænge eller ændre præmielodtrækningen uden varsel. Man kan få oplyst præmievinderens navn og land ved at kontakte arrangøren mellem den 07/11/19 og 07/12/19 ved at skrive til RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland og vedlægge en frankeret svarkuvert.

Ved at deltage i præmielodtrækningen giver vinderen arrangøren tilladelse til at benytte vedkommendes navn og billede til reklame- og kampagneformål uden ekstra betaling. Lodtrækningen er underlagt den engelske lovgivning, og kun de engelske domstole har jurisdiktion over enhver tvist, der opstår i forbindelse med den. Arrangørens beslutning er endelig, og ingen korrespondance om den besvares. Deltagelse i præmielodtrækningen bekræfter, at deltagerne har læst, forstået og accepterer, at disse vilkår og betingelser er bindende.

Deutsch

Gewinnspiel im Oktober 2019 für alle Mitglieder, die von europäischen RCI-Niederlassungen betreut werden: Drei Preise zu gewinnen

Vollständige allgemeine Bedingungen für das Gewinnspiel

Die Mitglieder müssen entweder einen Tausch- oder Extra-Urlaub zum vollen Preis buchen. Es gibt drei (3) Preise zu gewinnen: Eine (1) Zahlung von 555 € auf das Konto des Mitglieds, ein (1) gratis Tauschurlaub und die Übernahme der Servicegebühren eines Jahres (maximal 330 €) sowie ein (1) gratis Extra-Urlaub (im Wert von maximal 555 €).

Veranstalter des Gewinnspiels ist RCI Europe – Registrierter Firmensitz: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, Großbritannien.

Am Gewinnspiel teilnehmen können alle Mitglieder von RCI Europe, die von europäischen RCI-Niederlassungen betreut werden. Mitarbeiter von Wyndham Worldwide und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich RCI Europe, deren jeweilige Vertreter, Partner und Familienangehörige sind nicht zur Teilnahme berechtigt.

Teilnahme:Zur Gewinnspielteilnahme berechtigte Mitglieder müssen zwischen dem 01.10.2019, 00:01 Uhr GMT (01:01 Uhr MEZ) und dem 31.10.2019, 23:59 Uhr GMT (01.11.2019, 00:59 Uhr MEZ) einen Tausch- oder Extra-Urlaub zum Standardpreis buchen. Es gibt drei (3) Preise zu gewinnen: Eine (1) Zahlung von 555 € auf das Konto des Mitglieds, ein (1) gratis Tauschurlaub und die Übernahme der Servicegebühren eines Jahres (maximal 330 €) sowie ein (1) gratis Extra-Urlaub (im Wert von maximal 555 € – der Preis bezieht sich nur auf die Unterbringung, Reisekosten und sonstige anfallende Ausgaben sind nicht inbegriffen). Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren. Buchungen, die über das Callcenter oder online auf RCI.com vorgenommen werden, nehmen auch am Gewinnspiel teil. Pro Buchung zu einem europäischen Reiseziel erhalten Sie eine (1) Gewinnspielanmeldung. Pro Buchung zu einem Reiseziel außerhalb von Europa erhalten Sie zwei (2) Gewinnspielanmeldungen. Die folgenden Länder werden von RCI auf RCI.com in der Kategorie „Europa“ geführt: Vereinigtes Königreich, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Ungarn, Niederlande, Belgien, Tschechische Republik, Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Türkei, Griechenland, Malta, Zypern, Serbien, Kroatien, Aserbaidschan, Polen, Montenegro und Bulgarien.

Die Anzahl der Tausch- oder Extra-Urlaube, die Mitglieder buchen können, ist nicht begrenzt. Der Preis ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Es werden drei (3) Gewinner aus dem Mitgliederstamm von RCI Europe ermittelt. Das Gewinnspiel beginnt am 01.10.2019 um 00:01 Uhr GMT (01:01 Uhr MEZ) und endet am 31.10.2019 um 23:59 Uhr GMT (01.11.2018, 00:59 Uhr MEZ). Alle Anmeldungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden nicht akzeptiert.

Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für technische oder andere Gründe, die eine Buchung oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Gewinners verhindern.

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip am oder vor dem Donnerstag, 7. November 2019 ausgewählt und innerhalb einer Woche nach diesem Datum benachrichtigt. Falls die Gewinne innerhalb von 14 Tagen ab Bekanntgebung nicht angenommen werden, wird aus allen gültigen Buchungen von RCI-Mitgliedern, die vor Teilnahmeschluss eingegangen sind, ein neuer Gewinner ermittelt. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung abzubrechen, zu verlängern oder zu ändern. Die Namen und Länder der Gewinner sind vom Veranstalter zwischen dem 07.11.19 und dem 07.12.19 auf Anfrage und unter Beilegung eines adressierten Rücksendeumschlags beim RCI Callcenter Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Irland, erhältlich.

Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel gewährt der Gewinner dem Veranstalter das Recht, seinen Namen und Ähnliches für Werbe- und künftige PR-Zwecke ohne weitere Vergütung nutzen zu dürfen. Das Gewinnspiel unterliegt englischem Recht. Sämtliche durch dieses Gewinnspiel entstehenden Rechtsstreitigkeiten fallen in die ausschließliche Zuständigkeit der englischen Gerichte. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Schriftverkehr zu diesem Gewinnspiel wird nicht berücksichtigt. Mit ihrer Teilnahme am Gewinnspiel bestätigen die Teilnehmer, dass sie diese Allgemeinen Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

Greek

Μέλη της RCI στην Ευρώπη – Οκτώβριος 2019: Διαγωνισμός με τρία δώρα

Πλήρεις όροι και προϋποθέσεις κλήρωσης:

Τα μέλη πρέπει να κάνουν κράτηση μιας Ανταλλαγής διακοπών ή ενός πακέτου Επιπλέον διακοπών σε πλήρη τιμή. Μπορείτε να κερδίσετε τρία (3) δώρα: μία (1) μεταφορά χρηματικού ποσού 555 € στον τραπεζικό λογαριασμό του μέλους, μία (1) δωρεάν Ανταλλαγή διακοπών συν πληρωμένα τέλη συντήρησης για ένα (1) χρόνο (μέγιστης αξίας 330 €), ένα (1) πακέτο δωρεάν Επιπλέον διακοπών (μέγιστης αξίας 555 €).

Η εταιρεία προώθησης είναι η RCI Europe, με έδρα στη διεύθυνση Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλα τα μέλη της RCI Europe, τα οποία εξυπηρετούνται από τα ευρωπαϊκά γραφεία της RCI. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στους εργαζόμενους της Wyndham Worldwide και του ομίλου εταιρειών της (συμπεριλαμβανομένης της RCI Europe), στους αντιπροσώπους, στους συνεργάτες και στις οικογένειές τους.

Τρόπος συμμετοχής: Τα μέλη με δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να κάνουν κράτηση τυπικής Ανταλλαγής ή Επιπλέον διακοπών από 1/10/2019 και ώρα 12:01 π.μ. (ώρα Γκρίνουϊτς) μέχρι 31/10/19 και ώρα 23:59 μ.μ. (ώρα Γκρίνουϊτς). Μπορείτε να κερδίσετε τρία (3) δώρα: μία (1) μεταφορά χρηματικού ποσού 555 € στον τραπεζικό λογαριασμό του μέλους, μία (1) δωρεάν Ανταλλαγή διακοπών συν πληρωμένα τέλη συντήρησης για ένα (1) χρόνο (μέγιστης αξίας 330 €), ένα (1) πακέτο δωρεάν Επιπλέον διακοπών (μέγιστης αξίας 555 €) μόνο για διαμονή, χωρίς έξοδα ταξιδιού ή παρεπόμενα έξοδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή τοποθεσία RCI.com θα γίνονται δεκτές ως συμμετοχή στην κλήρωση. Μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση ανά κράτηση που πραγματοποιείται σε προορισμό εντός Ευρώπης. Δύο (2) συμμετοχές στην κλήρωση ανά κράτηση που πραγματοποιείται σε προορισμούς εκτός Ευρώπης. Η RCI αναγνωρίζει τις ακόλουθες χώρες στην Ευρώπη με βάση την αναζήτηση στη διαδικτυακή τοποθεσία RCI.com για την Ευρώπη: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Τενερίφη, Γκραν Κανάρια, Λανθαρότε, Φουερτεβεντούρα, Φινλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Τουρκία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, Σερβία, Κροατία, Αζερμπαϊτζάν, Πολωνία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον αριθμό της Ανταλλαγής διακοπών ή των Επιπλέον διακοπών για τον οποίο μπορεί να κάνει κράτηση ένα μέλος. Το έπαθλο δεν μεταβιβάζεται. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Θα υπάρξουν τρεις (3) νικητές από τη βάση μελών της RCI Europe. Η κλήρωση θα είναι διαθέσιμη από 1/10/2019 και ώρα 12:01 π.μ. (ώρα Γκρίνουϊτς) μέχρι 31/10/19 και ώρα 23:59 μ.μ. (ώρα Γκρίνουϊτς). Όσες συμμετοχές ληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές.

Η εταιρεία προώθησης δεν αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν τεχνικό ή άλλο λόγο που επηρεάζει μια πραγματοποιηθείσα κράτηση ή την ειδοποίηση ή κλήρωση του νικητή εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Οι νικητές θα επιλεγούν τυχαία στις ή πριν τις Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019 και θα ειδοποιηθούν εντός μίας εβδομάδας από αυτή την ημερομηνία. Αν τα δώρα δεν γίνουν δεκτά εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία ειδοποίησης, θα επιλεγεί νέος νικητής από όλες τις κρατήσεις των μελών της RCI που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία λήξης. Η Εταιρεία προώθησης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, να παρατείνει ή να τροποποιήσει την κλήρωση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση. Το όνομα και η χώρα του νικητή θα είναι διαθέσιμα από τη Διοργανώτρια εταιρεία μεταξύ 7/11/2019 και 7/12/2019 κατόπιν αιτήματος στο τηλεφωνικό κέντρο της RCI Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland, εφόσον έχει εσωκλειστεί φάκελος με τη διεύθυνσή σας και πληρωμένο τέλος.

Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση, ο νικητής του δώρου εκχωρεί στην εταιρεία προώθησης την άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα τους για διαφημιστικούς και μελλοντικούς προωθητικούς σκοπούς χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Η κλήρωση δώρων διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν σχετικά με αυτή. Η απόφαση της εταιρείας προώθησης είναι οριστική και δεν θα επιδέχεται περαιτέρω επικοινωνία. Η συμμετοχή στην κλήρωση επιβεβαιώνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Middle East


للأعضاء في RCI الذين يتعاملون مع مكتبَي الشركة في أوروبا - عرض أكتوبر للعام ٢٠١٩: ثلاث جوائز تنتظركم


الأحكام والشروط الكاملة للدخول في السحب على الجائزة:


يجب أن يحجز الأعضاء عطلة تبادل أو عطلة إضافية بسعرها الأساسي. يمكن كسب ثلاث (٣) جوائز: (١) مبلغ نقدي بقيمة ٦١٠ دولارات أمريكية يتم تحويله إلى حساب العضو المصرفي أو عطلة تبادل واحدة (١) مجانية فضلاً عن رسوم صيانة مدفوعة على فترة سنة واحدة (١) (بقيمة قصوى تصل إلى ٣٦٠ دولارًا أمريكيًا) أو عطلة إضافية واحدة (١) مجانية (بقيمة قصوى تصل إلى ٦١٠ دولارات أمريكية).


الجهة المروّجة هي شركة RCI Europe - المكتب المسجّل: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.


يمكن لجميع أعضاء RCI Europe الذين يتعاملون مع مكتبَي RCI في أوروبا المشاركة في السحب. لا يُسمَح لموظفي Wyndham Worldwide ومجموعة الشركات التابعة لها (بما في ذلك RCI Europe) ووكلائهم وشركائهم وأفراد عائلاتهم المشاركة في السحب.


للدخول في السحب، على الأعضاء المؤهّلين حجز عطلة تبادل أو عطلة إضافية بالسعر القياسي بين الساعة ١٢:٠١ فجرًا (بتوقيت جرينتش) في ١ أكتوبر ٢٠١٩ والساعة ١١:٥٩ ليلاً (بتوقيت جرينتش) في ٣١ أكتوبر ٢٠١٩. يمكن كسب ثلاث (٣) جوائز: (١) مبلغ نقدي بقيمة ٦١٠ دولارات أمريكية يتم تحويله إلى حساب العضو المصرفي أو عطلة تبادل واحدة (١) مجانية فضلاً عن رسوم صيانة مدفوعة على فترة سنة واحدة (١) (بقيمة قصوى تصل إلى ٣٦٠ دولارًا أمريكيًا) أو عطلة إضافية واحدة (١) مجانية (بقيمة قصوى تصل إلى ٦١٠ دولارات أمريكية) تشمل الإقامة فقط وتُستثنى منها تكاليف السفر أو أي تكاليف ثانوية. يجب أن يتجاوز عمر المشتركين ١٨ عامًا. ستتيح لك الحجوزات عبر مركز الاتصال وعلى الإنترنت على موقع RCI.com الدخول مرة واحدة في السحب. يدخل اسم العضو مرة واحدة (١) في السحب لكل حجز في وجهة أوروبية. يدخل اسم العضو مرتَين (٢) في السحب لكل حجز في وجهة خارج أوروبا. تحدّد RCI البلدان التالية في أوروبا بالاستناد إلى نتائج البحث التي تتم في RCI.com Europe: المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا والمجر وهولندا وبلجيكا وجمهورية التشيك وتنريفي وكناريا الكبرى ولانزاروت وفويرتيفنتورا وفنلندا والسويد والدنمارك والنرويج وتركيا واليونان ومالطا وقبرص وصربيا وكرواتيا وأذربيجان وبولندا والجبل الأسود وبلغاريا.


ما من حد أقصى لعدد حجوزات عطلات التبادل أو العطلات الإضافية التي يمكن أن يجريها الأعضاء. لا يمكن نقل الجائزة إلى شخص آخر. ولن يتم تقديم أي بديل نقدي. سيبلغ عدد الرابحين ثلاثة (٣) من قاعدة بيانات العضوية في RCI Europe. إمكانية الدخول في السحب مُتاحة من الساعة ١٢:٠١ فجرًا (بتوقيت جرينتش) في ١ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الساعة ١١:٥٩ ليلاً (بتوقيت جرينتش) في ٣١ أكتوبر ٢٠١٩. وبالتالي، لن يتم قبول أي طلبات دخول في السحب بعد هذَين الوقت والتاريخ.


لن تتحمل الجهة المروّجة مسؤولية أي خطأ فنّي أو أي سبب آخر قد يؤثر في عملية الحجز أو في إبلاغ الفائز أو سحب اسمه في خلال الفترة الزمنية المحددة.


سيتم اختيار الفائزين عشوائيًا في ٧ نوفمبر ٢٠١٩ أو قبل هذا التاريخ وإبلاغهم بفوزهم بغضون أسبوع واحد من هذا اليوم. في حال عدم قبول الجائزة بغضون أسبوع واحد من تاريخ إبلاغ الفائز بها، سيتم اختيار فائز جديد من بين كل أعضاء RCI المؤهلين الذين حجزوا عطلات قبل تاريخ انتهاء مهلة الاشتراك. تحتفظ الجهة المروّجة بحقها في إلغاء السحب أو تمديد مدته أو تعديله في أي وقت ومن دون إشعار مسبق. ستوفّر الجهة المروّجة أسماء الفائزين بالجوائز والبلدان التي ينتمون إليها بين ٧ نوفمبر و٧ ديسمبر ٢٠١٩ بناءً على طلب خطي يُرسَل إلى مركز اتصالات RCI في إيرلندا، الواقع في Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR، في ظرف يشمل اسم المُرسل وعنوانه برسم بريد مدفوع مسبقًا.


من خلال الدخول في السحب، يمنح الفائز الجهة المروّجة الإذن باستخدام اسمه وصورته لأغراض دعائية وإعلانية مستقبلية من دون أي تعويض إضافي. يخضع السحب على الجائزة للقانون الإنجليزي، وتكون المحاكم الإنجليزية وحدها دائرة الاختصاص القضائي المعنية في النظر في أي نزاعات ذات صلة. يعتبر قرار الجهة المروّجة نهائيًا ولن يتم تبادل المراسلات بشأنه. يشير دخول المشترك في السحب إلى أنه قرأ هذه الأحكام والشروط وفهمها ووافق على الالتزام بها.

 

Espana

Socios de oficinas europeas de RCI: octubre 2019: tres premios de regalo

Texto íntegro de los términos y condiciones del Sorteo:

Los socios deben reservar un intercambio de vacaciones o unas Vacaciones Extra de precio completo. Podrá ganar uno de estos tres (3) premios: un premio de (1) 555€ en efectivo que se transferirá a la cuenta bancaria del socio, un (1) intercambio de vacaciones gratuito además del pago de las cuotas de mantenimiento durante un (1) año (con un límite de 330€) o unas (1) Vacaciones Extra gratuitas (con un límite de 555€).

El Promotor es RCI Europe, con domicilio social en Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Podrán participar en el Sorteo de Premios todos los socios de RCI Europe a los que se prestan servicio las oficinas europeas de RCI. No se permite la participación de los empleados de Wyndham Worldwide ni de ninguna empresa de su grupo (incluida RCI Europe), ni tampoco de los agentes, empresas asociadas ni familiares de los mismos.

Cómo participar: los socios que cumplan los requisitos deberán reservar un intercambio de vacaciones o unas Vacaciones Extra estándar entre las 00:01 (GMT) del 01/10/2019 y las 23:59 (GMT) del 31/10/2019. Podrá ganar uno de estos tres (3) premios: un premio de (1) 555€ en efectivo que se transferirá a la cuenta bancaria del socio, un (1) intercambio de vacaciones gratuito además del pago de las cuotas de mantenimiento durante un (1) año (con un límite de 330€) o el alojamiento gratuito de unas (1) Vacaciones Extra (con un límite de 555€) que no incluye gastos de viaje ni gastos secundarios. Los participantes deberán ser mayores de 18 años. Las reservas que se realicen a través del centro de atención de llamadas o en línea en la página RCI.com se aceptarán como participaciones en el sorteo de premios. Se aceptará una (1) participación en el sorteo de premios por cada reserva realizada a un destino europeo. Se aceptarán dos (2) participaciones en el sorteo de premios por cada reserva realizada a un destino fuera de Europa. RCI considera los siguientes países como parte de Europa, en función de nuestra búsqueda en RCI.com Europe: Reino Unido, Irlanda, España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Hungría, Holanda, Bélgica, República Checa, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Turquía, Grecia, Malta, Chipre, Serbia, Croacia, Azerbaiyán, Polonia, Montenegro y Bulgaria.

No existe límite con respecto al número de intercambios de vacaciones o Vacaciones Extra que los socios pueden reservar. El premio no es transferible. no podrá canjearse por dinero en efectivo. Habrá un total de tres (3) ganadores elegidos de la base de inscripciones de RCI Europe. El sorteo de premios permanecerá abierto desde las 00:01 h (GMT) del 01/10/2019 hasta las 23:59 h (GMT) del 31/10/2019. No se aceptará ninguna participación recibida después de esta fecha y hora.

El promotor no asumirá ninguna responsabilidad por ningún motivo técnico ni de ningún otro tipo que afecte a la realización de la reserva o a la notificación o el premio del ganador en el periodo de tiempo especificado.

Los ganadores se seleccionarán aleatoriamente el jueves, 07 de noviembre de 2019 o antes, y recibirán una notificación en un plazo de una semana desde la fecha indicada. En caso de que el ganador no acepte los premios en un plazo de una semana tras ser notificado, se seleccionará a un nuevo ganador de entre todas las reservas válidas realizadas por los socios de RCI antes de la fecha de finalización del sorteo. El promotor se reserva el derecho de cancelar, ampliar o modificar el sorteo de premios en cualquier momento sin previo aviso. Se podrán obtener los nombres y países de los ganadores entre los días 07/11/2019 y 07/12/2019 a través de una solicitud al promotor que se deberá enviar por escrito a la dirección RCI Call Center Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Irlanda, con un sobre en el que se indique la dirección de la persona solicitante.

Al participar en el sorteo de premios, el ganador concede al promotor permiso para utilizar su nombre e información semejante con fines publicitarios y promocionales futuros sin compensación adicional. El sorteo de premios se regirá por la legislación vigente en Inglaterra, y los tribunales ingleses tendrán jurisdicción exclusiva en caso de cualquier controversia o disputa que pudiera surgir en relación con el mismo. La decisión del promotor será definitiva e inapelable. La participación en el sorteo de premios confirma que los participantes han leído, entienden y aceptan cumplir las presentes condiciones.

Suomi

RCI:n eurooppalaisten toimistojen palveluja käyttävät asiakkaat – lokakuu 2019: kolme palkintoarvontaa

Arvonnan ehdot kokonaisuudessaan:

Jäsenten on varattava joko täysihintainen vaihto- tai lisäloma. Jaettavia palkintoja on kolme (3): yksi (1) 555 €:n käteissiirto jäsenen pankkitilille, yksi (1) maksuton vaihtoloma ja hoitovastikkeet maksutta yhdeksi (1) vuodeksi (arvo enintään 330 €) sekä yksi maksuton lisäloma (arvo enintään 555 €).

Arvonnan järjestää RCI Europe – virallinen osoite: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Osallistumisohjeet:Arvontaan osallistumisen ehdot täyttävien jäsenten on varattava normaalihintainen vaihtoloma tai lisäloma 1.10.2019 klo 00.01 (GMT) ja 31.10.2019 klo 23.59 (GMT) välisenä aikana. Jaettavia palkintoja on kolme (3): yksi (1) 555 €:n käteissiirto jäsenen pankkitilille, yksi (1) maksuton vaihtoloma ja hoitovastikkeet maksutta yhdeksi (1) vuodeksi (arvo enintään 330 €) sekä yksi maksuton lisäloma (arvo enintään 555 €), joka sisältää vain majoituksen, ei lentoja tai muita kuluja. Osallistujan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Puhelinpalvelun ja verkossa RCI.comin kautta tehdyillä varauksilla pääsee mukaan arvontaan. Euroopassa sijaitsevaan kohteeseen tehdystä varauksesta myönnetään yksi (1) arpa. Euroopan ulkopuolella sijaitsevaan kohteeseen tehdystä varauksesta myönnetään kaksi (2) arpaa. RCI katsoo RCI.com-sivuston Eurooppa-haun perusteella Eurooppaan kuuluvan seuraavat maat: Iso-Britannia, Irlanti, Espanja, Italia, Portugali, Ranska, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Unkari, Alankomaat, Belgia, Tšekki, Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Turkki, Kreikka, Malta, Kypros, Serbia, Kroatia, Azerbaidžan, Puola, Montenegro ja Bulgaria.

Varattavissa olevien vaihto- tai lisälomien määrää ei ole rajoitettu. Palkintoa ei voi siirtää muille. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. RCI Europen jäsenistä valitaan kolme (3) voittajaa. Arvonta on käynnissä 1.10.2019 klo 00.01 (GMT) ja 31.10.2019 klo 23.59 (GMT) välisenä aikana. Edellä mainitun määräajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta teknisistä tai muista syistä, jotka saattavat vaikuttaa varausten tekemiseen tai voittajan valitsemiseen tai voittajalle ilmoittamiseen voitosta määritettynä ajankohtana.

Voittajat arvotaan viimeistään 7.11.2019, ja voitosta ilmoitetaan heille viikon sisällä arvonnasta. Jos voittaja ei ota palkintoa vastaan viikon kuluessa ilmoituksesta, uusi voittaja arvotaan määräaikaan mennessä varauksen tehneiden, osallistumisehdot täyttävien RCI-jäsenten kesken. Järjestäjä varaa oikeuden palkintoarvonnan peruuttamiseen, osallistumisajan pidentämiseen tai palkintoarvontaa koskeviin muutoksiin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Palkinnon voittajien nimet ja maat ovat saatavana järjestäjältä 7.11.–7.12.2019 välisenä aikana toimittamalla kirjallinen pyyntö osoitteeseen RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland. Pyynnön yhteydessä on toimitettava vastauskuori, jonka postimaksu on maksettu.

Osallistumalla palkintoarvontaan voittaja antaa järjestäjälle luvan käyttää nimeään ja kuvaansa mainostarkoituksiin ja tuleviin myynninedistämistarkoituksiin ilman lisäkorvausta. Palkintoarvonta on Englannin lakien alainen, ja Englannin oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta arvontaan liittyvissä kiistoissa. Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä siitä neuvotella. Osallistumalla palkintoarvontaan osallistujat vahvistavat, että he ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä ehdot ja että he hyväksyvät ne ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Français

Adhérents RCI dépendant des sites européens – Octobre 2019 : trois prix à gagner

Conditions générales complètes du tirage au sort :

Les adhérents doivent réserver des Vacances en échange ou des Vacances supplémentaires au tarif plein. Trois (3) prix sont mis en jeu : un (1) virement de 555 € sur le compte bancaire de l’adhérent, un (1) séjour Vacances en échange gratuit et prise en charge de vos frais de maintenance pendant un (1) an (dans une limite de 330 €), un (1) séjour Vacances supplémentaires gratuit (dans une limite de 555 €).

Le Promoteur est RCI Europe - Siège : Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Royaume-Uni.

Le Tirage au sort est ouvert à tout adhérent RCI Europe dépendant des sites européens. Les employés de Wyndham Worldwide et les sociétés de son groupe (y compris RCI Europe), leurs agents, leurs conjoints et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à participer.

Comment participer : les adhérents éligibles doivent réserver des Vacances en échange ou des Vacances supplémentaires standard entre le 01/10/2019 à 12 h 01 (GMT) et le 31/10/2019 à 23 h 59 (GMT). Trois (3) prix sont mis en jeu : un (1) virement de 555 € sur le compte bancaire de l’adhérent, un (1) séjour Vacances en échange gratuit et prise en charge de vos frais de maintenance pendant un (1) an (dans une limite de 330 €), un (1) séjour Vacances supplémentaires gratuit (dans une limite de 555 €) comprenant uniquement l’hébergement et excluant les frais de voyage et annexes. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans. Les réservations effectuées via le centre d’appels et en ligne sur RCI.com seront acceptées comme participation au tirage au sort. Une (1) participation au tirage au sort pour chaque réservation effectuée vers une destination en Europe. Deux (2) participations au tirage au sort pour chaque réservation effectuée vers une destination hors de l’Europe. RCI identifie les pays suivants en Europe à partir de notre recherche RCI.com Europe : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie, Pays-Bas, Belgique, République tchèque, Tenerife, Grande Canarie, Lanzarote, Fuerteventura, Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Turquie, Grèce, Malte, Chypre, Serbie, Croatie, Azerbaïdjan, Pologne, Monténégro et Bulgarie.

Les adhérents peuvent réserver autant de Vacances en échange ou de Vacances supplémentaires qu’ils le souhaitent. Le prix n’est pas transférable. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement. Il y aura trois (3) gagnants pour l’ensemble des adhérents RCI Europe. Le tirage au sort est ouvert du 01/10/2019 à 12 h 01 (GMT) au 31/10/2019 à 23 h 59 (GMT). Toute demande de participation passée cette date sera refusée.

Le promoteur n’est en aucun cas responsable de tout problème technique ou autre empêchant la réservation, le tirage au sort ou la notification du gagnant pendant la période indiquée.

Les gagnants seront tirés au sort au plus tard le jeudi 7 novembre 2019 et seront informés dans un délai d’une semaine à compter de cette date. Si le prix n’est pas accepté dans les 7 jours suivant la notification du gagnant, un nouveau gagnant sera sélectionné parmi toutes les réservations effectuées par des adhérents RCI éligibles avant la date de clôture. Le promoteur se réserve le droit d’annuler, de prolonger ou de modifier le tirage au sort à tout moment et sans préavis. Le nom et le pays de résidence du gagnant pourront être obtenus sur simple demande entre le 07/11/2019 et le 07/12/2019 en envoyant au promoteur une enveloppe préadressée et affranchie à l’adresse suivante : RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland.

En participant au tirage au sort, le gagnant autorise le promoteur à utiliser à l’avenir son nom et son image à des fins promotionnelles et publicitaires, sans compensation supplémentaire. Le tirage au sort est régi par le droit anglais et les tribunaux anglais ont compétence exclusive en cas de litige à son sujet. Toute décision du promoteur est indiscutable et aucune correspondance ne sera prise en considération. La participation au tirage au sort implique que les participants aient lu et compris les présentes conditions générales et acceptent d’y d’être liés.

Magyar

RCI európai képviseleteinek tagjai – 2019. október: Három nyereményes nyereményjáték

A nyereményjáték részletes feltételei:

A tagoknak egy teljes árú csereüdülést vagy Plusz üdülést kell foglalniuk. Három (3) nyeremény nyerhető: egyszer (1) 500 € készpénz a tag bankszámlájára utalva; egy (1) ingyenes csereüdülés, plusz egy (1) évi karbantartási díjak átvállalása (maximum 300 € értékben); egy (1) ingyenes Plusz üdülés (maximum 500 € értékben).

A szervező az RCI Europe – bejegyzett iroda: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

A nyereményjátékban az RCI Europe európai képviseleteinek minden tagja részt vehet. A játékban nem vehetnek részt a Wyndham Worldwide és leányvállalatainak (például az RCI Europe) alkalmazottai és azok ügynökei, partnerei vagy családtagjai.

Részvétel: Az arra jogosult tagoknak egy normál árú csereüdülést vagy Plusz üdülést kell foglalniuk 2019. 10. 01. 00:01 (GMT) és 2019. 10. 31. 23:59 (GMT) között. Három (3) nyeremény nyerhető: egyszer (1) 500 € készpénz a tag bankszámlájára utalva; egy (1) ingyenes csereüdülés, plusz egy (1) évi karbantartási díjak átvállalása (maximum 300 € értékben); egy (1) ingyenes Plusz üdülés (maximum 500 € értékben), amely a szállást tartalmazza, az utazást és az egyéb járulékos költségeket nem. A részvétel feltétele a betöltött 18. életév. A nyereményjátékban való részvételként a telefonos ügyfélszolgálaton vagy online, az RCI.com-on keresztül végzett foglalás fogadható el. Egy (1) részvétel a nyereményjátékban az európai úticélokra való foglalásonként. Két (2) részvétel a nyereményjátékban az európán kívüli úticélokra való foglalásonként. Az RCI az alábbi európai országokat határozta meg az RCI.com Europe keresés alapján: Ausztria, Azerbajdzsán, az Egyesült Királyság, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Fuerteventura, Görögország, Gran Canaria, Hollandia, Horvátország, Írország, Lanzarote, Lengyelország, Németország, Norvégia, Magyarország, Málta, Montenegró, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Tenerife és Törökország.

A tagok által foglalható csereüdülések vagy Plusz üdülések száma nem korlátozott. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremények nem válthatók át készpénzre. Három (3) nyertest sorsolunk ki az RCI Europe tagjai közül. A nyereményjáték 2019. 10. 01. 00:01 (GMT) órától 2019. 10. 31. 23:59 percig (GMT) tart. Az ezután beérkező jelentkezéseket nem fogadjuk el.

A szervező nem vállal felelősséget a foglalás végrehajtását, a nyertes értesítését vagy meghatározott időszakon belül történő kisorsolását befolyásoló technikai vagy egyéb okokért.

A nyerteseket véletlenszerűen sorsolják ki 2019. november 7-én vagy előtte, és ezen dátumtól számított egy héten belül értesítve lesznek. Ha a nyertes az értesítéstől számított egy héten belül nem fogadja el a nyereményeket, új nyertest sorsolunk ki a jogosult RCI tagok által a záró dátum előtt végrehajtott összes foglalás alapján. A szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték előzetes bejelentés nélkül történő bármikori visszavonására, meghosszabbítására vagy módosítására. A játék nyertesének nevét és országát megtudhatja, ha 2019. 11. 07. és 2019. 12. 07. között a szervező címére (RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland) kérelmével együtt egy felbélyegzett válaszborítékot küld.

A nyereményjátékba való jelentkezéssel a nyertes hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához, illetve engedélyezi, hogy a szervező azt jövőbeni reklám- és promóciós célokra használja fel további kompenzáció nélkül. A nyereményjátékra Anglia törvényei vonatkoznak, és bármely jogvita esetén az angol bíróságok rendelkeznek kizárólagos jogkörrel. A szervező döntése végleges, ezzel kapcsolatban semmilyen további levelezést nem folytatunk. A nyereményjátékban való részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a fenti feltételeket.

Italiano

Soci europei serviti da RCI - Ottobre 2019: concorso con tre premi in palio

Termini e condizioni completi dell'estrazione a premi:

i soci devono prenotare uno Scambio Vacanze o una Vacanza Extra a prezzo pieno. I premi in palio sono tre (3): un (1) premio in denaro di € 555 depositati sul conto bancario del socio, uno (1) Scambio Vacanze gratuito più spese di gestione pagate per un (1) anno (con tetto massimo di € 330), una (1) Vacanza Extra gratuita (con tetto massimo di € 555).

Il promotore è RCI Europe con sede legale presso Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

L'Estrazione a premi è aperta a tutti i soci RCI Europe serviti dalle sedi europee RCI. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di Wyndham Worldwide e del suo gruppo di aziende (fra cui RCI Europe), i loro agenti, partner e parenti.

Come partecipare:i soci idonei devono prenotare uno Scambio Vacanze o una Vacanza Extra standard tra le 00:01 dell'01/10/2019 e le 23:59 del 31/10/2019 (orario di Greenwich). I premi in palio sono tre (3): un (1) premio in denaro di € 555 depositati sul conto bancario del socio, uno (1) Scambio Vacanze gratuito più spese di gestione pagate per un (1) anno (con tetto massimo di € 330), una (1) Vacanza Extra gratuita (con tetto massimo di € 555) con solo pernottamento e non sono inclusi viaggi o altre spese. I partecipanti devono avere almeno 18 anni. Le prenotazioni effettuate tramite il call centre e online su RCI.com saranno accettate come partecipazioni all'estrazione a premi. Verrà accettata una (1) partecipazione all'estrazione a premi per ogni prenotazione effettuata per destinazioni europee. Verranno accettate due (2) partecipazioni all'estrazione a premi per ogni prenotazione effettuata per destinazioni al di fuori dell'Europa. Sulla base della ricerca Europa su RCI.com, RCI colloca in Europa i seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, Paesi Bassi, Belgio, Repubblica Ceca, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Turchia, Grecia, Malta, Cipro, Serbia, Croazia, Azerbaigian, Polonia, Montenegro e Bulgaria.

Il numero di Scambi Vacanze o Vacanze Extra che i soci possono prenotare è illimitato. Il premio non è cedibile. Non saranno offerte alternative in contanti. Verranno estratti tre (3) vincitori dalla base di soci RCI Europe. L'estrazione a premi è aperta dalle ore 00:01 del 01/10/2019 alle ore 23:59 del 31/10/2019 (orario di Greenwich). Le domande di partecipazione ricevute dopo tale data e ora non verranno accettate.

Il promotore non si assume responsabilità tecniche, o di diversa entità, relative a una prenotazione o alla comunicazione o estrazione del vincitore entro il periodo di tempo specificato.

I vincitori saranno estratti a sorte entro e non oltre il giovedì 7 novembre 2019 e riceveranno una notifica entro una settimana a partire da tale data. Qualora i premi non fossero accettati entro una settimana dalla comunicazione, verrà selezionato un nuovo vincitore tra tutte le prenotazioni valide ricevute dai soci RCI idonei prima della data di chiusura. Il promotore si riserva il diritto di annullare, prolungare o modificare l'estrazione dei premi in qualsiasi momento senza preavviso. Il nome e il Paese del vincitore del premio saranno resi noti dal promotore dal 07/11/2019 al 07/12/2019, su richiesta, scrivendo all'indirizzo RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland, con busta preindirizzata acclusa.

Partecipando all'estrazione a premi, il vincitore del premio concede al promotore l'autorizzazione a utilizzare il proprio nome e immagine a scopi pubblicitari e promozionali futuri, senza alcun compenso aggiuntivo. L'estrazione a premi è regolamentata ai sensi della legislazione inglese e saranno i Tribunali inglesi a disporre della giurisdizione esclusiva in eventuali controversie in relazione alla stessa. La decisione del promotore sarà definitiva e non si intratterrà alcuna corrispondenza al riguardo. Partecipando all'estrazione a premi, i partecipanti confermano di aver letto, compreso e accettato di essere vincolati ai presenti termini e condizioni.

Nederlands

Leden die worden bediend door RCI Europe — oktober 2019: prijstrekking met drie prijzen

Volledige voorwaarden van de prijstrekking:

Leden moeten een ruilvakantie of Extra Vakantie boeken tegen de volledige prijs. Er zijn drie (3) prijzen: één (1) geldprijs van € 555 contant geld die wordt overgemaakt naar de bankrekening van het lid, één (1) gratis ruilvakantie plus uw onderhoudskosten betaald voor één (1) jaar (maximaal € 330), één (1) gratis Extra Vakantie (ter waarde van maximaal € 555).

De organisator is RCI Europe — geregistreerd kantoor: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

De prijstrekking staat open voor alle leden van RCI Europe die worden bediend door de kantoren van RCI Europe. Werknemers van Wyndham Worldwide en de bedrijvengroep waarvan zij deel uitmaakt, waaronder ook RCI Europe, hun tussenpersonen, partners en gezinsleden, zijn uitgesloten van deelname.

Deelname: om mee te doen moeten leden die in aanmerking komen tussen 01:01 uur (CET) op 1-10-2019 en 00:59 uur (CET) op 1-11-2019 een standaard ruilvakantie of Extra Vakantie boeken. Er zijn drie (3) prijzen: één (1) geldprijs van € 555 contant geld die wordt overgemaakt naar de bankrekening van het lid, één (1) gratis ruilvakantie plus uw onderhoudskosten betaald voor één (1) jaar (maximaal € 330), één (1) gratis Extra Vakantie (ter waarde van maximaal € 555) met alleen accommodatie inbegrepen — reiskosten en bijkomende kosten zijn niet inbegrepen. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. Met boekingen via het callcenter en online op RCI.com doet u mee aan de prijstrekking. Eén (1) deelname aan de prijstrekking per boeking voor een bestemming in Europa. Twee (2) deelnames aan de prijstrekking per boeking voor een bestemming buiten Europa. RCI identificeert de volgende landen in Europa op basis van onze zoekopdracht op RCI.com Europe: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, Nederland, België, Tsjechië, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Turkije, Griekenland, Malta, Cyprus, Servië, Kroatië, Azerbeidzjan, Polen, Montenegro en Bulgarije.

Het aantal ruilvakanties of Extra Vakanties dat leden kunnen boeken, is onbeperkt. De prijs kan niet worden overgedragen. Er is geen alternatief in contanten beschikbaar. Er worden drie (3) winnaars gekozen uit het ledenbestand van RCI Europe. De prijstrekking is geopend vanaf 01:01 uur (CET) op 1-10-2019 tot 1-11-2019 om 00:59 uur (CET). Deelname na dit tijdstip en deze datum is niet mogelijk.

De organisator is niet verantwoordelijk voor technische problemen of andere zaken die invloed kunnen hebben op het maken van een boeking, of op het informeren of kiezen van de winnaar binnen de gespecificeerde periode.

De winnaars worden willekeurig geselecteerd op of vóór donderdag 7 november 2019. Zij worden binnen een week na deze datum op de hoogte gesteld. Als een prijs niet binnen één week na berichtgeving wordt geaccepteerd, wordt er een nieuwe winnaar gekozen uit alle vakanties van RCI-leden die vóór de sluitingsdatum zijn geboekt en dus in aanmerking komen. De organisator behoudt zich het recht voor deze prijstrekking zonder kennisgeving op elk gewenst moment in te trekken, te verlengen of te wijzigen. De namen en landen van de prijswinnaars kunnen tussen 7-11-2019 en 7-12-2019 worden opgevraagd bij de organisator door te schrijven naar RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ierland, mits een SAE is bijgevoegd.

Door deel te nemen aan de prijstrekking verleent de winnaar de organisator toestemming om zijn/haar naam en gelijkenis te gebruiken voor advertenties en toekomstige reclamedoeleinden zonder dat hij/zij hiervoor een vergoeding ontvangt. Op deze prijstrekking is het Engelse recht van toepassing. De bevoegdheid om vonnis te wijzen in een geschil dat ontstaat in verband met de prijstrekking ligt uitsluitend bij de Engelse rechtbanken. De door de organisator bekendgemaakte uitslag is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Door deel te nemen aan de prijstrekking bevestigen de deelnemers dat zij deze voorwaarden hebben gelezen en begrepen, en dat zij deze accepteren.

Português

Membros do RCI geridos por escritórios europeus – outubro de 2019: sorteio de três prémios

Termos e Condições completos do sorteio:

Os membros devem reservar uma Troca de Férias ou Férias Extra ao preço normal. Temos três (3) prémios para dar: um (1) prémio de 555 € em dinheiro transferidos para a conta bancária do membro, uma (1) Troca de Férias grátis com as taxas de manutenção pagas por um (1) ano (com um limite máximo de 330 €) ou umas (1) Férias Extra grátis (com um limite máximo de 555 €).

A promotora é a RCI Europe – sede social: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

O sorteio é aberto a todos os membros da RCI Europe geridos por escritórios europeus do RCI. Não é permitida a participação de funcionários da Wyndham Worldwide e do seu grupo de empresas (incluindo a RCI Europe), respetivos agentes, parceiros e familiares.

Como participar: os membros elegíveis devem reservar uma Troca de Férias ou Férias Extra entre as 00:01 (GMT) de 01/10/2019 e as 23:59 (GMT) de 31/10/2019. Temos três (3) prémios para dar: um (1) prémio de 555 € em dinheiro transferidos para a conta bancária do membro, uma (1) Troca de Férias grátis com as taxas de manutenção pagas por um (1) ano (com um limite máximo de 330 €) ou umas (1) Férias Extra grátis (com um limite máximo de 555 €) incluindo apenas o alojamento e não incluindo quaisquer despesas de viagem ou complementares. Os participantes devem ter idade igual ou superior a 18 anos. As reservas efetuadas através do centro de atendimento telefónico e online em RCI.com serão aceites como uma participação no sorteio. Uma (1) participação no sorteio por reserva num destino europeu. Duas (2) participações no sorteio por reserva em destinos fora da Europa. O RCI identificou os seguintes países com base na nossa pesquisa da RCI.com Europe: Reino Unido, Irlanda, Espanha, Itália, Portugal, França, Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria, Países Baixos, Bélgica, República Checa, Tenerife, Grã Canária, Lanzarote, Fuerteventura, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Turquia, Grécia, Malta, Chipre, Sérvia, Croácia, Azerbaijão, Polónia, Montenegro e Bulgária.

Não há limites para a quantidade de Trocas de Férias ou Férias Extra que um membro pode reservar. O prémio é intransmissível. Não será oferecida qualquer alternativa em dinheiro. Serão apurados três (3) vencedores a partir da base de inscrições da RCI Europe. O sorteio está aberto das 00:01 (GMT) de 01/10/19 até às 23:59 (GMT) de 31/10/19. Não serão aceites quaisquer participações recebidas após esta data.

A promotora não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer problemas técnicos ou outros que afetem a realização de uma reserva, pela notificação do vencedor ou pela realização do sorteio no período de tempo especificado.

Os vencedores serão selecionados aleatoriamente em, ou antes de, 7 de novembro de 2019, e notificados no prazo de uma semana a partir desta data. Se os prémios não forem aceites no prazo de 1 semana a partir da respetiva notificação dos vencedores, será selecionado um novo vencedor de entre todas as reservas de Membros do RCI elegíveis efetuadas antes da data de encerramento. A promotora reserva-se o direito de cancelar, prolongar ou corrigir o sorteio a qualquer momento sem aviso prévio. Os nomes e os países dos vencedores dos prémios serão disponibilizados pela promotora entre 07/11/19 e 07/12/19 mediante pedido por escrito ao centro de atendimento telefónico do RCI na Irlanda, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Irlanda, incluindo um envelope endereçado e com selo.

Ao participar no sorteio, o vencedor autoriza a promotora a utilizar os respetivos nomes e outras informações relacionadas para fins publicitários e promocionais futuros sem qualquer compensação adicional. O sorteio é regido pela legislação inglesa e os tribunais Ingleses terão jurisdição exclusiva sobre quaisquer disputas que surjam relativamente ao mesmo. A decisão da promotora é final e não será aceite qualquer correspondência a esse respeito. A participação no sorteio confirma que os participantes leram, compreenderam e aceitam estar vinculados a estes termos e condições.

Русский

Члены клуба RCI, обслуживаемые представительствами на территории Европы — октябрь 2019 г.: розыгрыш трех призов

Положения и условия розыгрыша призов.

Участники должны забронировать обмен отдыхом или дополнительный отдых по полной цене. Разыгрываются три (3) приза: один (1) денежный приз в размере 610 фунтов стерлингов, который будет зачислен на банковский счет члена клуба; один (1) бесплатный обмен отдыхом и оплата коммунальных платежей в течение одного (1) года (на сумму не более 360 фунтов стерлингов; один (1) бесплатный дополнительный отдых (стоимостью не более 610 фунтов стерлингов).

Адрес регистрации учредителя RCI Europe: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Право на участие в розыгрыше призов имеют все члены клуба RCI Europe, обслуживаемые представительствами RCI на территории Европы. К участию в розыгрыше призов не допускаются сотрудники компании Wyndham Worldwide и группы ее компаний (включая RCI Europe), их агенты, партнеры и родственники.

Как принять участие.Члены клуба, соответствующие условиям розыгрыша, должны забронировать обмен отдыхом или дополнительный отдых по стандартной цене в период с 00:01 (GMT) 01.10.2019 до 23:59 (GMT) 31.10.2019. Разыгрываются три (3) приза: один (1) денежный приз в размере 610 фунтов стерлингов, который будет зачислен на банковский счет члена клуба; один (1) бесплатный обмен отдыхом и оплата коммунальных платежей в течение одного (1) года (на сумму не более 360 фунтов стерлингов; один (1) бесплатный дополнительный отдых (стоимостью не более 610 фунтов стерлингов), включающий только проживание, без транспортных или других расходов. Участникам розыгрыша должно быть не меньше 18 лет. Чтобы подать заявку на участие в розыгрыше призов, необходимо оформить бронирование через центр обслуживания клиентов или на сайте RCI.com. При бронировании путешествия в Европу принимается одна (1) заявка на участие в розыгрыше. При бронировании путешествия за пределы Европы принимаются две (2) заявки на участие в розыгрыше. Под европейскими странами RCI подразумевает следующие страны на основании поиска на сайте RCI.com по региону «Европа»: Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Нидерланды, Бельгия, Чешская Республика, Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Турция, Греция, Мальта, Кипр, Сербия, Хорватия, Азербайджан, Польша, Черногория и Болгария.

Количество вариантов обмена отдыхом или дополнительного отдыха, которые члены клуба могут забронировать, не ограничено. Приз не подлежит передаче другому лицу. Замена приза эквивалентной денежной суммой не предусмотрена. В клубе RCI Europe будет выбрано три (3) победителя. Розыгрыш призов начинается 01.10.2019 в 00:01 (GMT) и завершается 31.10.2019 в 23:59 (GMT). Ни одна заявка, полученная после этой даты и времени, не будет принята.

Учредитель не несет ответственности за какие-либо технические или иные причины, влияющие на бронирование, а также на выбор и уведомление победителей в определенный временной период.

Победители будут выбраны случайным образом не позднее 7 ноября 2019 г. и получат уведомление в течение одной недели с этой даты. В случае если выигрыш не будет принят в течение одной недели после отправки уведомления, будет выбран новый победитель из соответствующих членов клуба RCI, которые оформили бронирование в указанный период времени. Учредитель сохраняет за собой право аннулировать и продлить розыгрыш, а также изменять его условия в любое время без предварительного уведомления. Информацию о победителях розыгрыша призов, включая ФИО и страну, можно получить по адресу учредителя с 07.11.2019 по 07.12.2019, отправив по почте запрос и конверт с надписанным адресом и маркой по адресу: RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland.

Принимая участие в розыгрыше призов, победитель оставляет за учредителем право в дальнейшем использовать его имя и фотографию в рекламных целях без предоставления дополнительной компенсации. Розыгрыш призов проводится в соответствии с законодательством Великобритании. При возникновении каких-либо споров, связанных с розыгрышем призов, исключительной юрисдикцией будут обладать суды Великобритании. Решение учредителя является окончательным и не подлежит обсуждению. Заявка на участие в розыгрыше призов является свидетельством того, что участник прочел, понял и принял данные положения и условия.

Svenska

RCI-medlemmar som servas av europeiska kontor – oktober 2019: Tre pristävlingar

Villkor för prisdragningen:

Medlemmar måste boka antingen en prissatt bytessemester till fullt pris eller extra semester. Du kan vinna ett av tre (3) priser: (1) 5 940 kr i kontanter som överförs till ditt bankkonto, en (1) kostnadsfri bytessemester samt dina underhållsavgifter för ett (1) år (högst 3 560 kr), en (1) kostnadsfri extra semester (** högst 5 940 kr).

Arrangören är RCI Europe – registrerat kontor: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Prisdragningen är öppen för alla medlemmar i RCI Europe som betjänas av RCI-kontor i Europa. Anställda hos Wyndham Worldwide och dess koncernföretag (inklusive RCI Europe), deras ombud och familjer får inte delta.

Så här deltar du: Om du vill delta måste du boka en bytessemester eller extra semester till standardpris mellan 12.01 2019-10-01 och 23.59 2019-10-31. Det finns tre (3) priser att vinna: (1) 5 940 kr kontant överförs till medlemmens bankkonto, (1) kostnadsfri bytessemester samt underhållsavgifter betalas för (1) år (med ett tak på högst 3 560 kr, (1) kostnadsfri extra semester (tak på högst 5 940 kronor) endast boende och omfattar inte resor eller tillhörande kostnader. Deltagarna måste vara över 18 år. Endast bokningar som görs via kundtjänsten eller online på RCI.com räknas med som lotter i tävlingen. Du får en (1) lott till tävlingen för varje bokning du gör till destinationer i Europa. Du får två (2) lotter till tävlingen för varje bokning du gör till destinationer utanför Europa. RCI identifierar följande länder i Europa baserat på vår sökning på RCI.com Europe: Storbritannien, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, Ungern, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Turkiet, Grekland, Malta, Cypern, Serbien, Kroatien, Azerbajdzjan, Polen, Montenegro och Bulgarien.

Det finns ingen gräns för hur många bytessemestrar eller extra semestrar en medlem kan boka. Priset kan inte överlåtas. Inget kontant alternativ erbjuds. Tre (3) vinnare utses bland medlemmarna i RCI Europe. Prisdragningen är öppen från kl. 12.01 2019-10-01 och kl. 23.59 2019-10-31 (GMT). Bidrag som inkommer efter denna tidpunkt och detta datum accepteras inte.

Arrangören ansvarar inte för några tekniska eller andra orsaker som påverkar en bokning eller om vinnaren meddelas eller dras inom den angivna tidsperioden.

Vinnarna utses slumpmässigt på eller före den 7 november 2019 och meddelas inom en vecka efter det här datumet. Om priserna inte godtas inom 1 vecka från att de tillkännages, utses en ny vinnare bland alla giltiga bokningar av RCI-medlemmar som gjorts före tävlingens slutdatum. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, utöka eller ändra prisdragningen utan förvarning. Prisvinnarens namn och land kommer att finnas tillgängliga från arrangören mellan 2019-11-07 och 2019-12-07 på begäran genom att skriva till RCI Call Center Irland, bottenvåningen, Western, Unit Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Irland, förutsatt att ett frankerat kuvert bifogats.

Genom att delta i prisdragningen ger vinnaren arrangören sitt tillstånd att använda dennes namn och bild i reklam och framtida kampanjer utan ytterligare ersättning. Prisdragningen styrs av engelsk lag och engelska domstolar har exklusiv behörighet om en tvist skulle uppstå i samband med den. Arrangörens beslut är slutgiltigt och ingen ytterligare korrespondens besvaras. Deltagandet i prisdragningen bekräftar att deltagarna har läst, förstått och samtycker till att vara bundna av dessa villkor.

Türkçe

RCI Avrupa ofislerinden hizmet alan üyeler – Ekim 2019: Üç ödüllü çekiliş

Ödüllü Çekiliş Şartlar ve Koşullarının Tamamı:

Üyeler, tam fiyatlı bir Değişim Tatili veya Ekstra Tatil rezervasyonu yapmalıdır. Kazanabileceğiniz üç (3) ödül bulunur: üyenin banka hesabına transfer edilecek bir (1) 3480 TL nakit ödülü, bir (1) Ücretsiz Değişim Tatili ve buna ek olarak bir (1) yıl boyunca bakım ücretlerinin ödenmesi (Üst sınır 2133 TL olarak belirlenmiştir), bir (1) Ücretsiz Ekstra Tatil (Üst sınır 3480 TL olarak belirlenmiştir).

Promosyon, RCI Europe tarafından düzenlenmektedir. Kayıtlı şirket merkezi: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Ödüllü Çekiliş, RCI Avrupa ofislerinden hizmet alan tüm RCI Europe üyelerine açıktır. Wyndham Worldwide ve şirketler grubunun (RCI Europe dahil) çalışanları, aracıları, iş ortakları ve aileleri katılamaz.

Katılım: Uygun üyelerin, 01.10.2019 saat 00:01 (GMT) ile 31.10.2019 saat 23:59 (GMT) arasında standart bir Değişim Tatili veya Ekstra Tatil rezervasyonu yaptırmaları gerekir. Kazanabileceğiniz üç (3) ödül bulunur: üyenin banka hesabına transfer edilecek bir (1) 3480 TL nakit ödülü, bir (1) Ücretsiz Değişim Tatili ve buna ek olarak bir (1) yıl boyunca bakım ücretlerinin ödenmesi (Üst sınır 2133 TL olarak belirlenmiştir), bir (1) Ücretsiz Ekstra Tatil (Üst sınır 3480 TL olarak belirlenmiştir), yalnızca konaklama dahildir, seyahat veya diğer masrafları içermez. Katılımcılar 18 yaşından büyük olmalıdır. Çağrı merkezi üzerinden ve RCI.com üzerinden çevrimiçi olarak yapılan rezervasyonlar, ödül çekilişine katılım hakkı olarak kabul edilir. Avrupa içindeki varış noktalarına yapılan her rezervasyon, ödüllü çekilişe bir (1) katılım hakkı kazandırır. Avrupa dışındaki varış noktalarına yapılan her rezervasyon, ödüllü çekilişe iki (2) katılım hakkı kazandırır. RCI, RCI.com Avrupa aramalarımıza göre Avrupa'daki şu ülkeleri tanımlamaktadır: İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Hollanda, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç, Türkiye, Yunanistan, Malta, Kıbrıs, Sırbistan, Hırvatistan, Azerbaycan, Polonya, Karadağ ve Bulgaristan.

Bir üyenin rezervasyon yapabileceği Değişim Tatili veya Ekstra Tatil sayısı konusunda sınır yoktur. Ödül devredilemez. Nakit olarak alternatif sunulamaz. RCI Europe üyeleri arasından üç (3) kazanan olacaktır. Ödüllü çekiliş, 01.10.2019 tarihinde saat 00:01'de (GMT) başlayıp 31.10.2019 tarihinde saat 23:59'da (GMT) sona erer. Bu tarih ve saatten sonra alınan katılım talepleri kabul edilmez.

Promosyonu düzenleyen kuruluş; rezervasyonun yapılmasını, kazananın bilgilendirilmesini ya da belirtilen süre içinde çekiliş yapılmasını etkileyen teknik veya diğer nedenler konusunda sorumluluk kabul etmez.

Kazananlar 7 Kasım 2019 Perşembe günü veya bu tarihten önce rastgele seçilecek ve bu tarihten sonra bir hafta içinde bildirilecektir. Kazanan bildirildikten sonraki bir hafta içinde ödüller kabul edilmezse çekilişin sona erme tarihinden önce yapılan tüm uygun RCI üye rezervasyonları arasından yeni bir kazanan seçilecektir. Promosyonu düzenleyen kuruluş, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ödüllü çekilişi geri alma, uzatma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül kazananların adları ve ülkeleri, 07.11.2019 - 07.12.2019 tarihleri arasında RCI Call Center Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, İrlanda adresine yazılı talepte bulunulduğunda ve SAE iliştirildiği takdirde promosyonu düzenleyen kuruluş tarafından sağlanacaktır.

Ödüllü çekilişe katılan ödül kazananı, ek ödenek söz konusu olmaksızın promosyonu düzenleyen kuruluşa isim ve fotoğraflarını gelecekte reklam ve tanıtım amacıyla kullanma izni verir. Ödüllü çekiliş, İngiliz yasalarına tabidir ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda İngiliz mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Promosyonu düzenleyen kuruluşun kararı nihaidir ve bu konuda yazışma yapılmaz. Ödüllü çekilişte yer alan katılımcılar, bu şartlar ve koşulları okuduğunu, anladığını ve bunlara tabi olmayı kabul ettiğini onaylamış olur.

English

Medlemmer som betjenes av europeiske RCI-kontorer – oktober 2019: Premietrekning med tre premier

Vilkår og betingelser for konkurranse:

Medlemmer må bestille en bytteferie eller ekstraferie til full pris. Du kan vinne tre (3) premier: én (1) pengeoverføring på NOK 5,520 til medlemmets bankkonto, en (1) gratis bytteferie med vedlikeholdsgebyrene betalt i ett (1) år (på maks. NOK 3,310), én (1) gratis ekstraferie (på maks. NOK 5,520).

Arrangøren er RCI Europe – registrert kontor: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

Konkurransen er åpen for alle RCI Europe-medlemmer som betjenes av europeiske RCI-kontorer. Ansatte i Wyndham Worldwide og deres konsern (inkludert RCI Europe), deres agenter, partnere og familier kan ikke delta.

Slik deltar du: For å delta må kvalifiserte medlemmer bestille en standard bytte- eller ekstraferie mellom klokken 00.01 (GMT) den 01.10.2019 og klokken 23.59 (GMT) den 31.10.2019. Du kan vinne tre (3) premier: én (1) pengeoverføring på NOK 5,520 til medlemmets bankkonto, én (1) gratis bytteferie med vedlikeholdsgebyrene betalt i ett (1) år (på maks. NOK 3,310), én (1) gratis ekstraferie (på maks. NOK 5,520) med kun overnatting og inkluderer ikke eventuelle reise- eller tilleggsutgifter. Deltakerne må være over 18 år. Bestillinger som gjøres via kundesenteret og på nett på RCI.com, godtas som et bidrag til konkurransen. Ett (1) bidrag til premietrekningen per bestilling som foretas til destinasjoner i Europa. To (2) bidrag til premietrekningen per bestilling som foretas til destinasjoner utenfor Europa. RCI identifiserer følgende land i Europa basert på RCI.com Europe-søket vårt: Storbritannia, Irland, Spania, Italia, Portugal, Frankrike, Tyskland, Sveits, Østerrike, Ungarn, Nederland, Belgia, Tsjekkia, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Finland, Sverige, Danmark, Norge, Tyrkia, Hellas, Malta, Kypros, Serbia, Kroatia, Aserbajdsjan, Polen, Montenegro og Bulgaria.

Det er ingen grenser for antall bytte- eller ekstraferier medlemmer kan bestille. Premien kan ikke overføres. Ingen penger blir tilbudt. Det blir trukket tre (3) vinnere fra medlemsbasen i RCI Europe. Konkurransen er åpen fra klokken 00.01 (GMT) den 01.10.2019 til klokken 23.59 (GM;T) den 31.10.2019. Bidrag som mottas etter dette tidspunktet og denne datoen, blir ikke godtatt.

Arrangøren tar ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer eller annet som påvirker en bestilling eller hindrer at vinneren blir varslet eller valgt ut innenfor den spesifiserte tidsperioden.

Vinnerne blir tilfeldig valgt på eller før 7. november 2019 og varslet innen én uke etter denne datoen. Hvis premiene ikke godtas innen én uke etter at vinneren er varslet, blir en ny vinner valgt ut blant alle kvalifiserte bestillinger fra RCI-medlemmer som er gjort før sluttdatoen. Arrangøren forbeholder seg retten til å trekke tilbake, utvide eller endre konkurransen når som helst uten forvarsel. Premievinnerens navn og bostedsland blir tilgjengelig fra arrangøren mellom 07.11.2019 og 07.12.2019 på forespørsel ved å skrive til RCI Call Centre Ireland, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park, Bessboro Road, Cork T12 W3WR, Ireland og sende det med en ferdig frankert konvolutt.

Ved å delta i trekningen gir vinneren arrangøren tillatelse til å bruke vinnerens navn for annonsering og fremtidige markedsføringsformål uten ytterligere kompensasjon. Konkurransen er underlagt engelsk lovgivning, og engelske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med konkurransen. Arrangørens beslutning er endelig, og arrangøren vil ikke delta i eventuell korrespondanse. Deltakelse i konkurransen bekrefter at deltakerne har lest, forstått og godtatt å bli bundet av vilkårene og betingelsene.