Consumer Alert

 

Advies aan onze leden

Zoals leden zullen vernemen van de andere waarschuwingen op deze pagina zijn er organisaties die zonder scrupules klaarstaan om u te misleiden en u te doen geloven dat zij zijn verbonden aan RCI om hun "diensten" aan de man te brengen. In veel gevallen gaat het hier om "diensten" van zeer ondermaatse kwaliteit, of ze bestaan helemaal niet.

 

Een gangbare werkwijze van deze organisaties is om zomaar telefonisch contact op te nemen of om ongevraagd e-mails toe te sturen en te beweren dat zij van RCI zijn of aan RCI gelieerd zijn. Als u wordt gebeld door iemand, of ongevraagd een e-mail krijgt toegestuurd van iemand, die beweert dit te doen vanuit RCI of met toestemming van RCI, dient u deze persoon, voordat u iets anders doet, de gegevens met betrekking tot de laatste ruil die u via RCI hebt verricht (bijv. waar en wanneer) te laten reproduceren. Als u hierop geen bevredigend antwoord krijgt, dan is de kans groot dat het hier om een malefide organisatie gaat. U kunt dan het beste alle contact verbreken, geen persoonlijke gegevens verstrekken en niet ingaan op aangeboden diensten. Stel RCI ervan op de hoogte als u dergelijke verdachte telefoontjes of e-mails ontvangt, zodat wij dit kunnen doorgeven aan andere leden en alle nodige maatregelen kunnen treffen om dergelijke acties een halt toe te roepen.

 

Ook willen wij u adviseren contact op te nemen met Mindtimeshare (www.mindtimeshare.com), een consumentenorganisatie die de belangen behartigt van Europese consumenten die het slachtoffer zijn geworden van frauduleuze praktijken in verband met timeshare. Deze organisatie zal, met uw toestemming, uw melding gebruiken om de zaak nader te onderzoeken en elke mogelijke maatregel treffen om te zorgen dat elke oneerlijke praktijk naar buiten komt en een halt wordt toegeroepen.

 

Resort Care Europe

RCI heeft van veel leden te horen gekregen dat werknemers van bovengenoemde organisatie contact opnemen met RCI-leden en voorwenden namens RCI te bellen. Wij denken dat deze organisatie is verbonden met Resort Servie Care (die eerder gebruik heeft gemaakt van dergelijke oneerlijke verkooppraktijken). Wij willen duidelijk maken dat wij op geen enkele manier iets te maken hebben met een van beide organisaties en dat hun beweringen dat zij namens RCI optreden geheel op onwaarheid berust. Wij adviseren RCI-leden om zich niet met deze organisaties in te laten en om ons te laten weten als een van deze organisaties probeert om contact met hen op te nemen.


Easy Consulting SL - Spa

RCI heeft van veel leden te horen gekregen dat deze organisatie contact opneemt met RCI-leden en voorwendt namens RCI te bellen.

 

Easy Consulting SL is werkzaam onder, of is verbonden met, de volgende merknamen: The Gift Company, Bonus Week Breaks, Resorts Direct, Direct Resorts International, Extra Weeks, Extra Time Online, Sky Breaks, Sponsored Weeks, Sponsored Breaks, The All Inclusive Club, Anu Holidays en The Ultimate Holiday Package. Wij willen u erop attenderen dat RCI op geen enkele wijze iets te maken heeft met deze organisatie of een van de bovengenoemde merknamen en dat elke bewering van deze organisatie dat zij namens RCI optreedt, geheel op onwaarheid berust. Wij adviseren RCI-leden om zich niet met Easy Consulting SL in te laten en om ons op de hoogte te stellen van pogingen van deze organisatie om telefonisch contact met hen op te nemen.

 

“RCI Viajes”

RCI is op de hoogte van de bovenstaande organisatie, die de website www.rciviajes.com gebruikt. RCI wil graag duidelijk maken dat zij geen enkele band of welke connectie dan ook heeft met “RCI Viajes” en dat “RCI Viajes” niet het recht heeft om gebruik te maken van RCI’s naam of logo.

RCI onderneemt momenteel stappen om dit misbruik door “RCI Viajes” te stoppen en adviseert RCI-leden nadrukkelijk om niet in zee te gaan met “RCI Viajes”.

 

Update 1st October 2013

Naar aanleiding van de in de voorgaande paragraaf genoemde activiteiten heeft RCI eind 2012 bij de handelsrechtbank in Valencia een rechtszaak aangespannen tegen zowel Resort Care Europe als Resort Servie Care.

Na een hoorzitting over de kwestie op 30 september 2013 heeft de rechtbank bevolen dat: (i) zowel Resort Care Europe als Resort Servie Care onmiddellijk dient te stoppen met het gebruik van de naam RCI; en (ii) zij de uitspraak van de rechtbank in twee nationale Britse mediakanalen moeten publiceren. Resort Servie Care werd bovendien veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en juridische kosten aan RCI.

De uitkomst van deze zaak onderstreept het feit dat RCI het type activiteiten dat werd ontplooid door Resort Care Europe en Resort Servie Care uiterst serieus neemt en niet zal aarzelen om juridische stappen te zetten om zichzelf en zijn leden te beschermen wanneer dat nodig is.