Consumer Alert

Advies aan onze leden

Zoals leden zullen vernemen van de andere waarschuwingen op deze pagina zijn er organisaties die zonder scrupules klaarstaan om u te misleiden en u te doen geloven dat zij zijn verbonden aan RCI om hun "diensten" aan de man te brengen. In veel gevallen gaat het hier om "diensten" van zeer ondermaatse kwaliteit, of ze bestaan helemaal niet.

Een gangbare werkwijze van deze organisaties is om zomaar telefonisch contact op te nemen of om ongevraagd e-mails toe te sturen en te beweren dat zij van RCI zijn of aan RCI gelieerd zijn. Als u wordt gebeld door iemand, of ongevraagd een e-mail krijgt toegestuurd van iemand, die beweert dit te doen vanuit RCI of met toestemming van RCI, dient u deze persoon, voordat u iets anders doet, de gegevens met betrekking tot de laatste ruil die u via RCI hebt verricht (bijv. waar en wanneer) te laten reproduceren. Als u hierop geen bevredigend antwoord krijgt, dan is de kans groot dat het hier om een malefide organisatie gaat. U kunt dan het beste alle contact verbreken, geen persoonlijke gegevens verstrekken en niet ingaan op aangeboden diensten. Stel RCI ervan op de hoogte als u dergelijke verdachte telefoontjes of e-mails ontvangt, zodat wij dit kunnen doorgeven aan andere leden en alle nodige maatregelen kunnen treffen om dergelijke acties een halt toe te roepen.

Ook willen wij u adviseren contact op te nemen met Mindtimeshare (www.mindtimeshare.com), een consumentenorganisatie die de belangen behartigt van Europese consumenten die het slachtoffer zijn geworden van frauduleuze praktijken in verband met timeshare. Deze organisatie zal, met uw toestemming, uw melding gebruiken om de zaak nader te onderzoeken en elke mogelijke maatregel treffen om te zorgen dat elke oneerlijke praktijk naar buiten komt en een halt wordt toegeroepen.

 

Praetorian Legal

Wij veronderstellen dat de bovenstaande organisatie (die geen advocatenkantoor is) mogelijk in contact is geweest met een aantal RCI-leden. Wij begrijpen in het bijzonder dat Praetorian aanbiedt zich schriftelijk tot RCI te richten namens leden om annulering van hun lidmaatschap te bewerkstelligen.

Praetorian brengt kosten in rekening voor de verrichte diensten. Wij zijn echter van mening dat in de overgrote meerderheid van de gevallen vragen of zorgen van leden snel en zonder enige kosten kunnen worden opgelost als zij zich rechtstreeks tot RCI wenden.

Wij dringen er dan ook op aan dat leden die worden gecontacteerd door Praetorian niet akkoord gaan om geld te betalen aan deze organisatie, maar in plaats daarvan contact met RCI op te nemen.

 

Club Class/ ITRA/ RCI Action Group

Wij zijn ons ervan bewust dat ITRA beweert een gerechtelijke procedure te hebben gestart tegen RCI Europe en dat ITRA langs verschillende wegen heeft gepoogd leden ertoe aan te zetten zich aan te sluiten bij dit groepsproces, meest recentelijk, zo is ons ter ore gekomen, via een organisatie 'RCI Action Group' genaamd. Wij kunnen bevestigen dat er een procedure werd gestart tegen RCI Europe bij de High Court in Londen door een aantal huidige en voormalige leden. De zaak werd aanhangig gemaakt door middel van 4 testclaims. RCI heeft de claims fel aangevochten en in een vonnis van 20 oktober 2016 oordeelde de Court bij alle claims ten gunste van RCI.

 

www.timesharecompensation.co.uk (januari 2017)

Wij zijn ons bewust van de bovenstaande claimswebsite/-firma die, ondanks dat het geen advocatenkantoor betreft, pretendeert diensten op het gebied van claims en schadevergoeding te verlenen aan consumenten. Wij constateren met name een beschrijving op de website van de claims die aanhangig zijn gemaakt tegen RCI door de hierboven genoemd 'RCI Action Group'. Deze beschrijving is apert misleidend en bevat uitspraken die ronduit onwaar zijn. Wij willen met name benadrukken dat de Court ten gunste van RCI heeft geoordeeld, alle betreffende claims heeft afgewezen en de eisers heeft bevolen de door RCI gemaakte kosten te betalen. Wij roepen onze leden op zich niet met deze firma in te laten.

 

sellmytimeshare.tv
Monster Rewards SL

Let op: RCI heeft geen enkele associatie met sellmytimeshare.tv of Monster Rewards SL. Wij onderschrijven geen enkel product en geen enkele dienst geleverd door sellmytimeshare.tv of Monster Rewards SL. Bovendien zijn alle verwijzingen naar RCI op sellmytimeshare.tv zonder onze goedkeuring tot stand gekomen.

Op 28 november 2017 doorzochten politieagenten in het Verenigd Koninkrijk belast met onderzoeken naar kwesties inzake Monster Travel en SellMyTimeshare.tv. met de nodige machtigingen meerdere panden en werden meerdere arrestaties verricht. Het onderzoek loopt.

Consumenten met vragen of zorgen omtrent deze en gerelateerde firma’s wordt geadviseerd om onmiddellijk melding te doen bij Action Fraud online fraude via http://actionfraud.police.uk of door te bellen naar 0300 123 2040.

 

EZE Group

Op vrijdag 17 November verschenen EZE Europe Ltd, Dominic O’Reilly (beschreven als CEO van EZE Group) en zijn dochter Stephanie O’Reilly, directeur van EZE Europe Ltd, voor het lagere gerechtshof in Birmingham. Allen werden schuldig bevonden aan strafbare feiten volgens de regelgevingen voor consumentenbescherming tegen oneerlijke handelspraktijken uit 2008. Deze waren gerelateerd aan misleidingen aangaande de verkoop van 'Leisure Credits' of 'conciërgediensten', een 'vakantie- en lifestyle'-product en zogenaamde juridische bijstand aan eigenaren van vakantiebezit.  Tegen Leisure Credits zijn officiële waarschuwingen door de Britse autoriteiten uitgegaan.