Konsumentvarning

 

Råd till våra medlemmar

 

Som våra medlemmar kan läsa i de andra varningarna på denna sida finns det fortfarande skrupelfria organisationer som försöker lura dig till att tro att de är kopplade till RCI för att sälja sina "tjänster". I många fall är dessa "tjänster" av mycket tveksam kvalitet och ibland finns de inte ens.

 

Vanligtvis ringer dessa organisationer upp personer eller skickar e-post och påstår felaktigt att de ringer från RCI eller på annat sätt är kopplade till RCI. Om du får sådana samtal eller e-post från personer som påstår att de kontaktar dig för eller efter överenskommelse med RCI ska du alltid, först och främst, be dem om uppgifter om det senaste bytet som du gjorde via RCI (t.ex. vart du reste och när). Om den som kontaktar dig inte kan ge tillfredsställande svar så tyder det på att organisationen inte är äkta och vi rekommenderar starkt att du avbryter all kontakt omedelbart, avslöja inga personuppgifter och köp inga tjänster som erbjuds. Meddela RCI om du får sådana tvivelaktiga samtal eller e-post, så att vi kan informera andra medlemmar och vidta åtgärder för att stoppa dem.

 

Vi rekommenderar också att du kontaktar Mindtimeshare (www.mindtimeshare.com), som är en konsumentorganisation som representerar europeiska konsumenter som har utsatts för bedrägerier relaterade till semestertid. De kommer, efter att ha fått ditt godkännande, att använda det du berättar för att vidta eventuella åtgärder så att verksamhet som misstänks vara oärlig publiceras och stoppas.

 

Resort Care Europe

 

RCI har fått många rapporter om att anställda på ovanstående organisation kontaktar RCI-medlemmar och bedrägligt uppger att de ringer från RCI. Vi anser att organisationen är kopplad till Resort Servie Care (som använde liknande oärliga försäljningsmetoder). Vi vill klargöra att vi har ingen som helst relation eller koppling till någon av dessa organisationer och att deras påstående att de representerar RCI är helt falskt. Vi rekommenderar bestämt att RCI-medlemmar inte har någon kontakt med dessa företag och att de talar om för oss om något av dessa företag försöker kontakta dem.

 

Easy Consulting SL – Spa

 

RCI har fått rapporter om att denna organisation kontaktar RCI-medlemmar och felaktigt påstår att de ringer från RCI.

 

Easy Consulting SL bedriver verksamhet under eller är kopplade till följande varumärken: The Gift Company, Bonus Week Breaks, Resorts Direct, Direct Resorts International, Extra Weeks, Extra Time Online, Sky Breaks, Sponsored Weeks, Sponsored Breaks, The All Inclusive Club, Anu Holidays och The Ultimate Holiday Package. Observera att RCI inte har någon som helst relation eller koppling till detta företag eller ovanstående varumärken och att alla påståenden om att organisationen representerar RCI är helt falska. Vi rekommenderar bestämt att RCI-medlemmar inte ska ha någon kontakt med Easy Consulting SL och att de informerar oss om samtal som de får från företaget.

 

Varning till våra turkiska medlemmar

 

RCI har fått ett antal rapporter nyligen om att bedrägliga återförsäljare har inriktat sig på turkiska medlemmar. Dessa återförsäljare kontaktar vanligtvis medlemmar per telefon och ber om pengar som betalning för att de ordnar med försäljning av medlemmens semestertid. Pengar som medlemmen skickar in återbetalas inte och semestertiden säljs inte.

 

RCI rekommenderar bestämt att medlemmar inte skickar in några pengar eller ger någon information till någon organisation som kontaktar dem på det här sättet. Vi rekommenderar att medlemmarna i stället av bryter samtalet och rapporterar ärendet till den lokala polisen.

 

Resorts Direct – Storbritannien

 

RCI har fått rapporter om att representanter för ovanstående företag har kontaktat medlemmar och felaktigt hävdat att de ringer på uppdrag av RCI. Resorts Direct använder webbplatsen www.resortsdirect.co.uk.

 

Vi vill klargöra att vi har ingen som helst relation eller koppling till Resorts Direct och att alla påståenden om att Resorts Direct representerar RCI är falska. Vi ber dig att informera oss om du får några sådana samtal.

 

”RCI Viajes”

 

RCI känner till ovanstående organisation som använder webbplatsen www. rciviajes.com. RCI vill göra klart att företaget inte har någon som helst relation eller koppling till ”RCI Viajes” och att ”RCI Viajes” inte har någon rätt att använda RCI:s namn eller logo.

RCI vidtar åtgärder för att stoppa detta missbruk av ”RCI Viajes” och rekommenderar starkt att RCI-medlemmar inte ska ha någon kontakt med ”RCI Viajes”.

 

Realistix Browser Suite – Teneriffa

 

Vi har fått rapporter om att personer som säljer ovanstående programvara felaktigt har uppgett att de har kopplingar till RCI. RCI vill klargöra att RCI inte har någon koppling till produkten och att man inte har någon som helst koppling till dem som säljer den. Alla påståenden från personer som säljer produkten om att de representerar RCI är helt felaktiga.

 

Update 1st October 2013

 

Med tanke på de aktiviteter som beskrivs i stycket ovan inledde RCI rättsprocesser mot både Resort Care Europe och Resort Servie Care vid handelsdomstolen i Valencia i slutet av 2012.

Efter förhandlingen i målet beslutade domstolen den 30 september 2013 att: (i) både Resort Care Europe och Resort Servie Care omedelbart skulle sluta att använda RCI:s namn och (ii) de skulle publicera domstolens beslut i två nationella brittiska medier. Resort Servie Care beordrades dessutom att betala skadestånd till RCI plus RCI:s juridiska kostnader.

Resultatet i detta mål understryker det faktum att RCI ser mycket allvarligt på den typ av verksamhet som Resort Care Europe och Resort Servie Care ägnar sig åt och att vi inte tvekar att vidta rättsliga åtgärder för att skydda oss själva och våra medlemmar när det är lämpligt.