Konsumentvarning

Råd till våra medlemmar

Som våra medlemmar kan läsa i de andra varningarna på denna sida finns det fortfarande skrupelfria organisationer som försöker lura dig till att tro att de är kopplade till RCI för att sälja sina "tjänster". I många fall är dessa "tjänster" av mycket tveksam kvalitet och ibland finns de inte ens.

Vanligtvis ringer dessa organisationer upp personer eller skickar e-post och påstår felaktigt att de ringer från RCI eller på annat sätt är kopplade till RCI. Om du får sådana samtal eller e-post från personer som påstår att de kontaktar dig för eller efter överenskommelse med RCI ska du alltid, först och främst, be dem om uppgifter om det senaste bytet som du gjorde via RCI (t.ex. vart du reste och när). Om den som kontaktar dig inte kan ge tillfredsställande svar så tyder det på att organisationen inte är äkta och vi rekommenderar starkt att du avbryter all kontakt omedelbart, avslöja inga personuppgifter och köp inga tjänster som erbjuds. Meddela RCI om du får sådana tvivelaktiga samtal eller e-post, så att vi kan informera andra medlemmar och vidta åtgärder för att stoppa dem.

Vi rekommenderar också att du kontaktar Mindtimeshare (www.mindtimeshare.com), som är en konsumentorganisation som representerar europeiska konsumenter som har utsatts för bedrägerier relaterade till semestertid. De kommer, efter att ha fått ditt godkännande, att använda det du berättar för att vidta eventuella åtgärder så att verksamhet som misstänks vara oärlig publiceras och stoppas.

 

Praetorian Legal

Vi tror att ovanstående organisation (som inte är en advokatbyrå) kan ha varit i kontakt med ett antal RCI-medlemmar. I synnerhet har vi förstått att Praetorian erbjuder sig att skriva till RCI på uppdrag av medlemmar i syfte att påverka anulleringar av deras medlemskap.

Praetorian tar ut en avgift för sina tjänster. Vi tror dock i de allra flesta fall att medlemmarnas frågor eller problem kan lösas snabbt utan kostnad om de vänder sig direkt till RCI.

Vi vill därför uppmana alla medlemmar som kontaktas av Praetorian att inte betala något utan att istället kontakta RCI.

 

Club Class/ ITRA/ RCI Action Group

Vi är medvetna om att ITRA hävdar att de har inlett rättsliga åtgärder mot RCI Europe och att de på olika sätt har försökt att värva medlemmar till det här projektet. Senast skedde det enligt uppgift via en organisation med namnet "RCI Action Group". Vi kan bekräfta att rättegångsförfarandet utfärdades mot RCI Europe i High Court i London genom ett antal nuvarande- och tidigare medlemmar. Fallet fortlöpte med fyra testkrav. RCI bestred hårt gjorda krav och i en dom från den 20 oktober 2016 fick de rätt till ersättning på alla sina krav.

 

www.timesharecompensation.co.uk (januari 2017)

Vi är känner till ovanstående webbplats/företag för kravhantering. Trots att de inte är en advokatbyrå, påstår de sig erbjuda kompensationstjänster för konsumenter. Vi har framför allt uppmärksammat att det finns en beskrivning av kraven på webbplatsen som väckts mot RCI av "RCI Action Group" som det hänvisas till ovan. Beskrivningen är mycket missvisande och innehåller påståenden som är direkt felaktiga. Vi vill framför allt understryka att domstolen till förmån för RCI tillbakavisade alla krav och ålade de rättssökande att betala RCI:s kostnader. Vi uppmanar våra medlemmar att undvika inblandning i det här företaget.

 

sellmytimeshare.tv
Monster Rewards SL

Observera att RCI inte har någon koppling alls till sellmytimeshare.tv eller Monster Rewards SL. Vi stöder inte produkter eller tjänster som tillhandahålls av sellmytimeshare.tv eller Monster Rewards SL och hänvisningar till RCI på sellmytimeshare.tv som har gjorts utan vårt tillstånd.

Den 28 november 2017 utredde polisen i Storbritannien ärenden rörande utställda warranter av Monster Travel och SellMyTimeshare.tv. De genomsökte flera lokaler och gjorde flera arresteringar. Utredning pågår.

Konsumenter som har funderingar kring dessa och anslutna företag uppmanas att omedelbart lämna in en rapport med processbedrägerier online via http://actionfraud.police.uk eller genom att ringa 0300 123 2040.

 

EZE Group

Fredagen den 17 november, inställde sig EZE Europe, Dominic O'Reilly (VD för EZE Group) och hans dotter Stephanie O'Reilly, chef för EZE Europe Ltd, på Birmingham Magistrates' Court. Alla erkände sig skyldiga till brott enligt Consumer Protection från Unfair Trading Regulations 2008. Detta gällde oriktiga framställningar av försäljning av ”Semesterkrediter” eller "Receptionstjänster” en ”semester- och livsstilsprodukt” och påstådd juridisk assistans till semestertidsägare. Semesterkrediter har varit föremål för officiella varningar av de brittiska myndigheterna.