EnglishDanskDeutschΕλληνικάEspanaSuomiFrançaisMagyarItalianoNederlandsPortuguêsРусскийSvenskaTürkçe

English

Win Your Maintenance Fees for a Year Prize Draw*

SUBMIT BY 02.08.2023 TO ENTER

Submit your photo by 02.08.2023 to be entered into our Prize Draw to WIN Your Maintenance Fees paid for a year.

 Prize Draw Terms and Conditions:

 • 1. The Promoter.  RCI Europe with its registered address at Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Entry. The prize draw is free to enter. Entrants do not need to purchase a product or service to enter. Entry into the prize draw confirms that Participant has read, understood and agree to be bound by these terms and conditions (“Terms”).
 • 3. Eligible Participants. The Prize Draw is open to RCI Europe Members (each, a “Participant” or “Entrant”) but excluding employees of Travel + Leisure Co and its group companies (including RCI Europe), their agents, partners and families are not permitted to enter. Entrants must be over the age of 18.
 • 4. Maximum Number of Entries per Participant. Each participant will be entered once into the draw by uploading a picture.
 • 5. The Prize. One prize to win.  The Promoter will pay your resort maintenance fees for an entire year in 2024 (“Maintenance Fees” or “Prize”). The Prize is non-transferable and no cash alternative is available.
 • 6. How to enter. Members must submit an image via the Community page on RCI.com
 • 7. The Prize Draw Period. The Prize Draw is open from 00.01 on 26/07/2023 and closes on 01/08/2023 at 23.59 GMT.  Any entries received after this time and date will not be accepted.
 • 8. Winner Selection and Notification.
  • 8.1. There will only be one Winner. The Winner will be selected by the Promoter and notified by telephone on or before 16/08/2023. The Promoter will attempt to contact the Winner up to two times, if the Winner does not respond or the Prize is not accepted within 7 days of the second call, a new winner will be selected from the eligible Entrants of the Prize Draw. The Promoter will issue the Prize to the Winner in accordance with clause 8.2 below.
  • 8.2. The Winner will receive the Prize directly to his or her nominated bank account in the territory the Winner resides to re-imburse the Winner for the Maintenance Fees either paid or due to be paid for a one-week holiday ownership. The Prize will be processed within 3 working days upon the Winner providing the Promoter with a copy of the invoice or receipt outlining the Maintenance Fees paid or due to be paid. Please allow up to 14 days to receive the Prize in your nominated bank account. The Prize shall be paid to the Winner in local currency equivalent to the value of the Maintenance Fees shown in the invoice or receipt.
 • 9. The Promoter reserves the right to withdraw, extend or amend the Prize Draw at any time without notice.  The Winner selection by the Promoter is final.
 • 9. Rules on Prize Draw Entries
  • 9.1. Invalid Entries. In the event that the Promoter, in its sole discretion, deems any Prize Draw entry to be invalid, the Promoter may select a new winner in the same manner set out in clause 8 of these Terms. The Promoter’s decision is final.
  • 9.2. No Amendment of Prize Draw Entry. There shall be no amendment or variation of any Prize Draw entry by Participant once such entry is submitted to the Promoter.
 • 10. Tax: The Winner shall be solely responsible for any tax implications in connection with the Prize.
 • 11. Liability:
  • 11.1. No Liability for Entry Errors. The Promoter shall have no liability to any person in connection with any lost, delayed, misdirected, undelivered or unreceived entries for whatever reason, including for any technical reason. Proof of delivery of the entry is not proof of receipt by the Promoter.
  • 11.2. No Liability for Prize. To the maximum extent permitted, the Promoter accepts no responsibility for lost, delayed, damaged, undelivered, misdirected, or unreceived Prize. The Promoter may, in its sole discretion, re-deliver, re-distribute or retain any undelivered or returned Prize.
  • 11.3. No Liability for Prize Draw. To the maximum extent permitted by law, the Promoter excludes all liability (including negligence) in respect of any loss, expense, damage, personal injury suffered by any person arising out of or in connection with this Prize Draw, including submitting an entry or using any Prize.
 • 12. General
  • 12.1. Change in Terms. The Promoter may, in its sole discretion, amend, modify, or supplement these Terms, and such amendment, modification or supplementation shall be effective immediately upon posting on the Promoter’s website.
  • 12.2. Promoter’s Decision. The Promoter’s decision is final and binding. No correspondence will be entered into.
  • 12.3. Right to Cancel, Suspend or Postpone. In the event that this Prize Draw is cancelled, suspended or postponed for any reason whatsoever, the Promoter shall have no further obligation to the Participant.
  • 12.4. Privacy Notice. By entering into the Prize Draw, Entrant confirms they have read and understood the Promoter’s Privacy Notice.
  • 12.5. Breach of the Terms. The Promoter reserves the right to disqualify any Participant if it has reasonable grounds to believe the Participant has breached these Terms.
  • 12.6. Governing Law. These Terms shall be governed by the laws of England and Wales.

 

Dansk

Lodtrækning, hvor du kan vinde, at vi betaler dine vedligeholdelsesgebyrer i et år*

INDSEND INDEN 01-08-2023 KL. 23.59 GMT FOR AT DELTAGE

Indsend dit billede inden 01-08-2023 kl. 23.59 GMT for at deltage i vores lodtrækning, hvor du kan VINDE, at vi betaler dine vedligeholdelsesgebyrer i et år.

 Vilkår og betingelser for lodtrækningen:

 • 1. Arrangøren. RCI Europe med registreret adresse på Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Deltagelse. Det er gratis at deltage i lodtrækningen. Deltagere behøver ikke at købe et produkt eller en tjeneste for at deltage. Deltagelse i lodtrækningen bekræfter, at deltagerne har læst, forstået og accepterer, at disse vilkår og betingelser ("Vilkår") er bindende.
 • 3. Berettigede deltagere. Lodtrækningen er åben for RCI Europes medlemmer (hver især en "Deltager" eller en "Tilmeldt"), men det er ikke tilladt for medarbejdere i Travel + Leisure Co og dets selskaber (herunder RCI Europe) samt deres agenter, partnere og familier at deltage. Deltagerne skal være fyldt 18 år.
 • 4. Maks. antal lodder pr. deltager. Hver deltager skal uploade et billede for at deltage i lodtrækningen.
 • 5. Præmien. Én vinderpræmie. Arrangøren betaler dit feriesteds vedligeholdelsesgebyrer i et helt år i 2024 ("Vedligeholdelsesgebyrer" eller "Præmie"). Præmien kan hverken overføres til andre eller erstattes af kontanter.
 • 6. Sådan deltager du. Medlemmer skal indsende et billede via fællesskabssiden på RCI.com.
 • 7. Lodtrækningsperioden. Lodtrækningen er åben fra kl. 00.01 den 26. juli 2023 og slutter kl. 23.59 den 01. august 2023. Alle registreringer modtaget efter det anførte tidspunkt betragtes som ugyldige og accepteres ikke.
 • 8. Udvælgelse af og besked til vinder.
  • 8.1. Der vil kun være én vinder. Vinderen bliver udvalgt af arrangøren og får besked senest 16-08-2023. Arrangøren vil forsøge at kontakte vinderen op til to gange. Hvis vinderen ikke svarer, eller præmien ikke kan modtages inden for 7 dage efter det andet opkald, vil der blive valgt en ny vinder blandt de berettigede deltagere i lodtrækningen. Arrangøren udleverer præmien til vinderen i overensstemmelse med paragraf 8.2 nedenfor.
  • 8.2.Vinderen modtager præmien direkte på sin udpegede bankkonto i det område, hvor vinderen er bosat, og vinderen får refunderet vedligeholdelsesgebyrer, som enten er betalt eller skal betales for en uges ferieejerskab. Præmien behandles inden for 3 arbejdsdage efter, at vinderen har givet arrangøren en kopi af fakturaen eller kvitteringen med en oversigt over de betalte eller forfaldne vedligeholdelsesgebyrer. Det kan tage op til 14 dage at modtage præmien på din udpegede bankkonto. Præmien udbetales til vinderen i lokal valuta svarende til værdien af de vedligeholdelsesgebyrer, der er vist på fakturaen eller kvitteringen.
  • 8.3. Arrangøren forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at tilbagetrække, forlænge eller ændre præmielodtrækningen uden varsel. Arrangørens udvælgelse af vinderen er endelig.
 • 9. Regler for lodtrækningslodder
  • 9.1. Ugyldige lodder. I tilfælde af, at arrangøren efter eget skøn anser et lodtrækningslod for ugyldigt, kan arrangøren vælge en ny vinder på samme måde som beskrevet i paragraf 8 i disse vilkår. Arrangørens afgørelse er endelig.
  • 9.2. Ingen ændring af lodtrækningslod. Deltageren må ikke foretage ændringer af et lodtrækningslod, så snart det er indsendt til arrangøren.
 • 10. Skatter og afgifter: Vinderen er eneansvarlig for eventuelle skatter og afgifter i forbindelse med præmien.
 • 11. Ansvar:
  • 11.1. Intet ansvar for fejl på lodder. Arrangøren påtager sig intet ansvar over for nogen person i forbindelse med lodder, der er gået tabt, blevet forsinket, sendt til den forkerte modtager, er ufuldstændige eller ikke er modtaget af en hvilken som helst årsag, herunder af en hvilken som helst teknisk årsag. Dokumentation for afsendelse af loddet er ikke dokumentation for, at arrangøren har modtaget det.
  • 11.2. Intet ansvar for præmien. I det maksimalt tilladte omfang påtager arrangøren sig intet ansvar for præmier, der er gået tabt, blevet forsinket, blevet beskadiget, sendt til den forkerte modtager eller ikke er modtaget. Arrangøren kan efter eget skøn gensende, gendistribuere eller beholde en hvilken som helst præmie, der ikke er blevet sendt eller er blevet returneret.
  • 11.3. Intet ansvar for lodtrækningen. I det omfang loven tillader det, udelukker arrangøren ethvert ansvar (herunder forsømmelighed) for eventuelle tab, udgifter, skader og personskader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne lodtrækning, herunder indsendelse af et lod eller brug af en præmie.
 • 12. Generelt
  • 12.1. Ændring af vilkår. Arrangøren kan efter eget skøn ændre eller supplere disse vilkår, og en sådan ændring eller supplering træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på arrangørens websted.
  • 12.2. Arrangørens afgørelse. Arrangørens afgørelse er endelig og bindende. Der besvares ingen korrespondance om den.
  • 12.3. Ret til at annullere, suspendere eller udsætte. I tilfælde af, at denne lodtrækning aflyses, suspenderes eller udsættes af en hvilken som helst årsag, har arrangøren ingen yderligere forpligtelse over for deltageren.
  • 12.4. Fortrolighedspolitik. Ved at deltage i lodtrækningen bekræfter deltageren, at vedkommende har læst og forstået arrangørens fortrolighedspolitik.
  • 12.5. Overtrædelse af vilkårene. Arrangøren forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver deltager, hvis arrangøren har rimelig grund til at tro, at deltageren har overtrådt disse vilkår.
  • 12.6. Gældende lov. Disse vilkår er underlagt lovgivningen i England og Wales.

 

Deutsch

Gewinnspiel „Gewinnen Sie Ihre Servicegebühren für ein Jahr“*

EINREICHUNG ZUR TEILNAHME BIS ZUM 01.08.2023, 23:59 UHR GMT (02.08.2023, 00:59 UHR MEZ)

Reichen Sie Ihr Foto bis zum 01.08.2023, 23:59 Uhr GMT (02.08.2023, 00:59 Uhr MEZ) ein, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und Ihre Servicegebühren für ein Jahr zu GEWINNEN.

Allgemeine Bedingungen für das Gewinnspiel:

 • 1. Veranstalter.  RCI Europe mit registriertem Firmensitz in: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Teilnahme. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Der Kauf eines Produkts oder Services ist nicht erforderlich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestätigt der Teilnehmer, dass er diese Allgemeinen Bedingungen („Bedingungen“) gelesen, verstanden und akzeptiert hat.
 • 3. Berechtigte Teilnehmer. Am Gewinnspiel teilnehmen können Mitglieder von RCI Europe („Teilnehmer“). Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter von Travel + Leisure Co und seinen verbundenen Unternehmen (einschließlich RCI Europe) sowie deren Vertreter, Partner und Familienangehörige. Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren.
 • 4. Maximale Anzahl an Einsendungen pro Teilnehmer. Jeder Teilnehmer nimmt durch Hochladen eines Bildes einmal am Gewinnspiel Teil.
 • 5. Gewinn. Es wird ein Gewinn verlost.  Der Veranstalter zahlt alle Servicegebühren, die 2024 für Ihre Anlage anfallen („Servicegebühren“ oder „Gewinn“). Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
 • 6. So können Sie teilnehmen. Die Mitglieder müssen über die Community-Seite auf RCI.com ein Bild einreichen.
 • 7. Gewinnspielzeitraum. Das Gewinnspiel beginnt am 26. Juli 2023 um 00:01 Uhr GMT (01:01 Uhr MEZ) und endet am 1. August 2023 um 23:59 Uhr GMT (2. August 2023, 00:59 Uhr MEZ).  Alle Anmeldungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden nicht akzeptiert.  
 • 8. Auswahl und Benachrichtigung des Gewinners.
  • 8.1. Es gibt nur einen Gewinner. Der Gewinner wird vom Veranstalter ausgewählt und am oder vor dem 16. August 2023 telefonisch benachrichtigt. Der Veranstalter versucht bis zu zwei Mal, den Gewinner zu kontaktieren. Falls der Gewinner nicht reagiert oder er den Gewinn nicht innerhalb von sieben Tagen nach dem zweiten Anruf annimmt, wird unter den berechtigten Gewinnspielteilnehmern ein neuer Gewinner ausgewählt. Der Veranstalter übermittelt den Gewinn gemäß dem nachfolgenden Paragrafen 8.2 an den Gewinner.
  • 8.2.Um dem Gewinner die bereits gezahlten oder noch fälligen Servicegebühren für ein einwöchiges Ferienwohnrecht zu erstatten, wird ihm Gewinn Preis direkt auf das angegebene Konto im Land seines Wohnsitzes überwiesen. Die Gewinnübermittlung wird innerhalb von drei Werktagen, nachdem der Gewinner dem Veranstalter eine Kopie der Rechnung oder des Belegs mit den bereits gezahlten oder noch fälligen Servicegebühren bereitgestellt hat, bearbeitet. Es kann bis zu 14 Tage dauern, bis der Gewinn auf dem angegebenen Bankkonto eingeht. Der Gewinn wird dem Gewinner in Höhe der auf der Rechnung oder auf dem Beleg angegebenen Sevicegebühren in seiner Landeswährung ausgezahlt.
  • 8.3  Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige Ankündigung abzubrechen, zu verlängern oder zu ändern.  Die Auswahl des Gewinners durch den Veranstalter ist endgültig.
 • 9. Regeln für die Teilnahme am Gewinnspiel
  • 9.1. Ungültige Teilnahme. Falls der Veranstalter nach eigenem Ermessen eine Teilnahme als ungültig einstuft, kann der Veranstalter auf dieselbe Weise wie in Paragraf 8 dieser Bedingungen einen neuen Gewinner auswählen. Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig.
  • 9.2. Keine Änderung von eingereichten Einsendungen. Die Angaben zur Teilnahme können nicht mehr geändert werden, sobald der Teilnehmer diese an den Veranstalter übermittelt hat.
 • 10. Steuern: Der Gewinner ist für etwaig anfallende Steuern im Zusammenhang mit dem Gewinn allein verantwortlich.
 • 11. Haftung:
  • 11.1. Haftungsausschluss für Fehler bei der Einsendung. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für aus beliebigen, einschließlich technischen Gründen verloren gegangene, verspätete, falsch adressierte, nicht zugestellte oder nicht erhaltene Einsendungen. Der Nachweis über die Zustellung der Einsendung ist kein Beleg für den Eingang beim Veranstalter.
  • 11.2. Haftungsausschluss für den Gewinn. Soweit zulässig, übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung für einen verloren gegangenen, verspätet oder nicht übermittelten, beschädigten, falsch adressierten oder nicht erhaltenen Gewinn. Der Veranstalter kann einen nicht übermittelten oder zurückgegebenen Preis nach eigenem Ermessen erneut übermitteln, anderweitig vergeben oder einbehalten.
  • 11.3. Haftungsausschluss für das Gewinnspiel. Soweit gesetzlich zulässig, schließt der Veranstalter jegliche Haftung (einschließlich Fahrlässigkeit) für Verluste, Ausgaben, Sach- oder Personenschäden aus, die einer Person aufgrund oder in Verbindung mit diesem Gewinnspiel, einschließlich der Einsendung oder der Verwendung des Gewinns, entstehen.
 • 12. Allgemeines
  • 12.1. Änderung der Bedingungen. Der Veranstalter kann diese Bedingungen nach eigenem Ermessen ändern und ergänzen. Diese Änderungen und Ergänzungen treten unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Website des Veranstalters in Kraft.
  • 12.2. Entscheidung des Veranstalters. Die Entscheidung des Veranstalters ist endgültig und verbindlich. Es wird keine Korrespondenz zu diesem Gewinnspiel geführt.
  • 12.3. Recht auf Abbrechen, Aussetzen oder Verschieben. Für den Fall, dass dieses Gewinnspiel aus einem beliebigen Grund abgebrochen, ausgesetzt oder verschoben werden muss, hat der Veranstalter keine weiteren Verpflichtungen gegenüber dem Teilnehmer.
  • 12.4. Datenschutzerklärung. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestätigt der Teilnehmer, dass er die Datenschutzerklärung des Veranstalters gelesen und verstanden hat.
  • 12.5. Verstoß gegen die Bedingungen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer zu disqualifizieren, wenn er Grund zu der Annahme hat, dass der Teilnehmer gegen diese Bedingungen verstoßen hat.
  • 12.6. Geltendes Recht. Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen von England und Wales.

 

Greek

Κλήρωση δώρων «Κερδίστε τα τέλη συντήρησης για ένα έτος»*

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 1/8/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 23.59 GMT ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Υποβάλετε τη φωτογραφία σας έως την 1/8/2023 και ώρα 23.59 GMT για να δηλώσετε συμμετοχή στην Κλήρωση δώρων μας και να ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ τα τέλη συντήρησης για έναν χρόνο.

Πλήρεις Όροι και προϋποθέσεις Κλήρωσης:

 • 1. Εταιρεία προώθησης.  Η RCI Europe με έδρα στη διεύθυνση Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Συμμετοχή. Η συμμετοχή στην κλήρωση δώρων είναι δωρεάν. Οι Συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία για να συμμετάσχουν. Με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση δώρων, οι Συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ("Όροι").
 • 3. Συμμετέχοντες με δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση δώρων έχουν τα Μέλη της RCI Europe (έκαστο, ο “Συμμετέχων”), αλλά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Travel + Leisure Co και του ομίλου εταιρειών της (συμπεριλαμβανομένης της RCI Europe), οι αντιπρόσωποι, οι συνεργάτες και οι οικογένειές τους. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.
 • 4. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά Συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων θα καταχωριστεί μία φορά στην κλήρωση, με την αποστολή μιας φωτογραφίας.
 • 5. Το Δώρο. Ένα Δώρο για να κερδίσετε.  Η Εταιρεία προώθησης θα καταβάλει τα τέλη συντήρησης του συγκροτήματός σας για ένα ολόκληρο έτος το 2024 ("Τέλη συντήρησης" ή "Δώρο"). Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται και δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής του με μετρητά.
 • 6. Πώς να δηλώσετε συμμετοχή. Τα μέλη πρέπει να υποβάλουν μια εικόνα μέσω της σελίδας της Κοινότητας στη διεύθυνση RCI.com.
 • 7. Η Περίοδος της Κλήρωσης δώρων. Η Κλήρωση δώρων ισχύει από τις 26/7/2023 και ώρα 00.01 και λήγει στις 1/8/2023 και ώρα 23.59 GMT.  Όσες συμμετοχές ληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν δεκτές.  
 • 8. Επιλογή και ειδοποίηση Νικητή.
  • 8.1. Θα προκύψει μόνο ένας Νικητής. Ο Νικητής θα επιλεγεί από την Εταιρεία προώθησης και θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά το αργότερο μέχρι τις 16/8/2023. Η Εταιρεία προώθησης θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Νικητή έως και δύο φορές, εάν ο Νικητής δεν απαντήσει ή το Δώρο δεν γίνει αποδεκτό εντός 7 ημερών από τη δεύτερη κλήση, θα επιλεγεί νέος νικητής από τους Συμμετέχοντες με δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση δώρων. Η Εταιρεία προώθησης θα αποστείλει το Δώρο στον Νικητή σύμφωνα με το άρθρο 8.2 παρακάτω.
  • 8.2. Ο Νικητής θα λάβει το Δώρο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει, στην περιοχή διαμονής του, ώστε να αποζημιωθεί για τα τέλη συντήρησης που έχει καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει για μία εβδομάδα ιδιοκτησίας διακοπών. Το Δώρο θα διεκπεραιωθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών αφού ο Νικητής προσκομίσει στην Εταιρεία προώθησης αντίγραφο του τιμολογίου ή της απόδειξης που αναφέρει τα Τέλη συντήρησης που καταβλήθηκαν ή πρόκειται να καταβληθούν. Περιμένετε έως και 14 ημέρες για να λάβετε το Δώρο στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε υποδείξει. Το Δώρο θα καταβληθεί στον Νικητή σε τοπικό νόμισμα ισοδύναμο με την αξία των τελών συντήρησης που αναγράφονται στο τιμολόγιο ή την απόδειξη.
  • 8.3. Η Εταιρεία προώθησης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, να παρατείνει ή να τροποποιήσει την Κλήρωση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ειδοποίηση.  Η επιλογή του Νικητή από την Εταιρεία προώθησης είναι οριστική.
 • 9. Κανόνες συμμετοχής στην Κλήρωση δώρων
  • 9.1. Μη έγκυρες συμμετοχές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προώθησης, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, κρίνει άκυρη μια συμμετοχή στην Κλήρωση δώρων, μπορεί να επιλέξει νέο νικητή με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 8 των παρόντων Όρων. Η απόφαση της Εταιρείας προώθησης είναι οριστική.
  • 9.2. Καμία τροποποίηση της Συμμετοχής στην Κλήρωση δώρων. Δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση ή μεταβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στην Κλήρωση δώρων από τον Συμμετέχοντα από τη στιγμή που η εν λόγω συμμετοχή έχει υποβληθεί στην Εταιρεία προώθησης.
 • 10. Φόρος: Ο νικητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν φορολογικές συνέπειες που σχετίζονται με το Δώρο.
 • 11. Ευθύνη:
  • 11.1. Καμία ευθύνη για σφάλματα Συμμετοχής . Η Εταιρεία προώθησης δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου για συμμετοχές που έχουν απολεσθεί, καθυστερήσει, παραδοθεί σε λάθος παραλήπτη, δεν έχουν παραδοθεί ή δεν έχουν παραληφθεί, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τεχνικού λόγου. Η απόδειξη παράδοσης της συμμετοχής δεν αποτελεί απόδειξη παραλαβής από την Εταιρεία προώθησης.
  • 11.2. Καμία ευθύνη για το Δώρο. Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, η Εταιρεία προώθησης δεν φέρει καμία ευθύνη για ένα Δώρο που έχει απολεσθεί, καθυστερήσει, καταστραφεί, δεν έχει παραδοθεί, έχει αποσταλεί σε λάθος παραλήπτη ή δεν έχει παραληφθεί. Η Εταιρεία προώθησης μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να επαναπαραδώσει, να αναδιανείμει ή να κρατήσει οποιοδήποτε Δώρο που δεν έχει παραδοθεί ή που έχει επιστραφεί.
  • 11.3. Καμία ευθύνη για την Κλήρωση δώρων. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Εταιρεία προώθησης αποκλείει κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια, δαπάνη, ζημία, σωματική βλάβη που υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Κλήρωση δώρων, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής συμμετοχής ή της χρήσης οποιουδήποτε Δώρου.
 • 12. Γενικά
  • 12.1. Αλλαγή Όρων. Η Εταιρεία προώθησης μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους παρόντες Όρους και οι εν λόγω αλλαγές, τροποποιήσεις ή προσθήκες θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας προώθησης.
  • 12.2. Απόφαση της Εταιρείας προώθησης. Η απόφαση της Εταιρείας προώθησης είναι οριστική και δεσμευτική. Δεν θα επιδέχεται περαιτέρω επικοινωνία.
  • 12.3. Δικαίωμα ακύρωσης, αναστολής ή αναβολής. Σε περίπτωση ακύρωσης, αναστολής ή αναβολής της παρούσας Κλήρωσης δώρων για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία προώθησης δεν θα έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση προς τον Συμμετέχοντα.
  • 12.4. Δήλωση απορρήτου. Με τη συμμετοχή τους στην Κλήρωση δώρων, οι Συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τη Δήλωση απορρήτου της Εταιρείας προώθησης.
  • 12.5. Παραβίαση των Όρων. Η Εταιρεία προώθησης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντος, εάν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο Συμμετέχων έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους.
  • 12.6. Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας.

 

Middle East

*اربح صيانةمجانية في السحب على جائزة العام*

تقدّم للمشاركة في السحب بحلول ١ أغسطس ٢٠٢٣ عند الساعة ٢٣:٥٩ ليلاً بتوقيت جرينتش

أرسل صورتك بحلول ١ أغسطس ٢٠٢٣ عند الساعة ٢٣:٥٩ ليلاً بتوقيت جرينتش للمشاركة في السحب على الجوائز للفوز بالصيانة المدفوعة لمدة سنة.

 البنود والشروط الخاصة بسحب الجوائز:

1.       المروّج.  شركة RCI Europe وعنوانها المسجل في Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.

2.       المشاركة. يمكن الاشتراك في السحب مجانًا. لا يحتاج المشاركون إلى شراء منتج أو خدمة للاشتراك. يشير دخول المشترك في السحب إلى أنه قرأ هذه الأحكام والشروط ("الأحكام") وفهمها ووافق على الالتزام بها.

3.       المشاركون المؤهلون. يمكن لأعضاء RCI Europe (المشار إلى كل واحد منهم بالـ "مشارك" أو "مشترك") المشاركة في السحب، باستثناء موظفي Travel + Leisure Co ومجموعة الشركات التابعة لها (بما في ذلك RCI Europe) ووكلائهم وشركائهم وأفراد عائلاتهم. علمًا أن عمر المشتركين يجب أن يفوق ١٨ عامًا.

4.       أقصى عدد إدخالات لكل مشارك. سيتمكن كل مشترك من إدخال اسمه مرة واحدة في السحب من خلال تحميل صورة.

5.       الجائزة. جائزة واحدة للفوز.  سيدفع المروّج رسوم صيانة المنتجع لسنة كاملة في العام ٢٠٢٤ ("رسوم الصيانة" أو "الجائزة"). لا يمكن نقل الجائزة إلى شخص آخر أو طلب بديل نقدي عنها.

6.       كيفية الاشتراك. يجب على الأعضاء إرسال صورة عبر صفحة المجتمع على RCI.com.

7.       فترة السحب على الجوائز. تفتح أبواب المشاركة في السحب من الساعة ٠٠:٠١ منتصف الليل في ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ وحتى يوم ١ أغسطس ٢٠٢٣ عند الساعة ٢٣:٥٩ ليلاً بتوقيت جرينتش.  وبالتالي، لن يتم قبول أي طلبات دخول في السحب بعد هذَين الوقت والتاريخ.  

8.       اختيار الفائز والإشعار.

8.1.  سيتم اختيار فائز واحد فقط. سيتم اختيار الفائز من قبل المروّج ويتم إبلاغه عبر الهاتف في ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ أو قبله. سيحاول المروّج الاتصال بالفائز مرتين كحد أقصى، إذا لم يردّ الفائز أو لم يتم قبول الجائزة في غضون ٧ أيام من المكالمة الثانية، فسيتم اختيار فائز جديد من بين المشتركين المؤهلين في السحب على الجائزة. سيصدر المروّج الجائزة إلى الفائز وفقًا للمادة ٨.٢ أدناه.

8.2.  سيتم تحويل الجائزة مباشرةً إلى حساب الفائز المصرفي المعيّن في المنطقة التي يقيم فيها لإعادة قيمة رسوم الصيانة المدفوعة أو المستحقة للحصول على ملكية عطلة لمدة أسبوع واحد. ستتم معالجة الجائزة في غضون ٣ أيام عمل عند قيام الفائز بتزويد المروّج بنسخة من الفاتورة أو الإيصال الذي يحدد رسوم الصيانة المدفوعة أو المستحقة الدفع. يرجى السماح بمدة تصل إلى ١٤ يومًا لاستلام الجائزة في حسابك المصرفي المحدد. تُدفع الجائزة للفائز بالعملة المحلية بما يعادل قيمة رسوم الصيانة الموضحة في الفاتورة أو الإيصال.

٨.٣. تحتفظ الجهة المروّجة بحقها في إلغاء السحب أو تمديد مدته أو تعديله في أي وقت ومن دون إشعار مسبق.  يكون اختيار الفائز من قبل المروّج نهائيًا.

9.       قواعد الاشتراك في السحب على الجوائز

9.1   الإدخالات غير الصالحة . في حال اعتبر المروّج، وفق تقديره وحده، أن أي إدخال في السحب على الجائزة غير صالح، فيجوز له تحديد فائز جديد بالطريقة نفسها المنصوص عليها في الفقرة ٨ من هذه الأحكام. ويعد قرار الجهة المروجة نهائيًا.

9.2   لا تعديل على الاشتراك في السحب على الجوائز. لا يجوز لأي مشارك تعديل أي مشاركة في السحب على الجوائز أو تغييرها بمجرد تقديمها إلى الجهة المروّجة.

10.   الضريبة: يتحمل الفائز وحده مسؤولية أي تبعات ضريبية مرتبطة بالجوائز.

11.   المسؤولية:

11.1.                     لا مسؤولية عن أخطاء الإدخال. لا تتحمل الجهة المروّجة أي مسؤولية تجاه أي شخص في ما يتعلق بأي طلبات اشتراك مفقودة أو متأخرة أو غير موجهة بشكل صحيح أو لم يتم تسليمها أو لم يتم تلقيها لأي سبب كان، بما في ذلك لأي سبب فني. إن إثبات تسليم الإدخال ليس دليلاً على الاستلام من قِبل المروّج.

11.2.                     لا مسؤولية عن الجائزة. إلى أقصى حد مسموح به، لا تتحمل الجهة المروّجة أي مسؤولية عن الخسائر أو التأخير أو التلف أو عدم التسليم أو سوء التوجيه أو عدم الاستلام في ما يتعلق بالجائزة. يجوز للمروّج، وفق تقديره وحده، إعادة تسليم أي جائزة لم يتم تسليمها أو تم إرجاعها أو إعادة توزيعها أو الاحتفاظ بها.

11.3.                     لا مسؤولية عن السحب على الجوائز. إلى أقصى حد يسمح به القانون، يستثني المروّج كل المسؤولية (بما في ذلك الإهمال) عن أي خسارة أو مصروفات أو ضرر أو إصابة شخصية يتكبدها أي شخص تنتج عن سحب هذه الجائزة أو ترتبط بها، بما في ذلك تقديم مشاركة أو استخدام أي جائزة.

12.   عامة

12.1.                     تغيير في الأحكام. يجوز للمروّج، وفقًا لتقديره الخاص، تعديل أو استكمال هذه الأحكام، ويكون هذا التعديل أو التكميل ساريًا فور نشره على موقع الويب الخاص بالمُروّج.

12.2.                     قرار المروّج. يعدّ قرار الجهة المروّجة نهائيًا وملزمًا. لن يتم إدخال أي مراسلات.

12.3.                     الحق في الإلغاء أو التعليق أو التأجيل. في حال إلغاء السحب على هذه الجائزة أو تعليقه أو تأجيله لأي سبب من الأسباب على الإطلاق، لن يكون للمروّج أي التزام آخر تجاه المشارك.

12.4.                     إشعار الخصوصية. من خلال الاشتراك في السحب على الجائزة، يؤكد المشارك أنه قرأ إشعار الخصوصية الخاص بالمروّج وفهمه.

12.5.                     انتهاك الأحكام. يحتفظ المروّج بحق استبعاد أي مشارك إذا كان لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشارك قد خرق هذه الأحكام.

12.6.                     القانون الحاكم. تخضع هذه الأحكام لقوانين إنجلترا وويلز. .

 

Win Your Maintenance Fees for a Year Prize Draw*

SUBMIT BY 02.08.2023 TO ENTER

Submit your photo by 02.08.2023 to be entered into our Prize Draw to WIN Your Maintenance Fees paid for a year.

 Prize Draw Terms and Conditions:

 • 1. The Promoter.  RCI Europe with its registered address at Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Entry. The prize draw is free to enter. Entrants do not need to purchase a product or service to enter. Entry into the prize draw confirms that Participant has read, understood and agree to be bound by these terms and conditions (“Terms”).
 • 3. Eligible Participants. The Prize Draw is open to RCI Europe Members (each, a “Participant” or “Entrant”) but excluding employees of Travel + Leisure Co and its group companies (including RCI Europe), their agents, partners and families are not permitted to enter. Entrants must be over the age of 18.
 • 4. Maximum Number of Entries per Participant. Each participant will be entered once into the draw by uploading a picture.
 • 5. The Prize. One prize to win.  The Promoter will pay your resort maintenance fees for an entire year in 2024 (“Maintenance Fees” or “Prize”). The Prize is non-transferable and no cash alternative is available.
 • 6. How to enter. Members must submit an image via the Community page on RCI.com
 • 7. The Prize Draw Period. The Prize Draw is open from 00.01 on 26/07/2023 and closes on 01/08/2023 at 23.59 GMT.  Any entries received after this time and date will not be accepted.
 • 8. Winner Selection and Notification.
  • 8.1. There will only be one Winner. The Winner will be selected by the Promoter and notified by telephone on or before 16/08/2023. The Promoter will attempt to contact the Winner up to two times, if the Winner does not respond or the Prize is not accepted within 7 days of the second call, a new winner will be selected from the eligible Entrants of the Prize Draw. The Promoter will issue the Prize to the Winner in accordance with clause 8.2 below.
  • 8.2. The Winner will receive the Prize directly to his or her nominated bank account in the territory the Winner resides to re-imburse the Winner for the Maintenance Fees either paid or due to be paid for a one-week holiday ownership. The Prize will be processed within 3 working days upon the Winner providing the Promoter with a copy of the invoice or receipt outlining the Maintenance Fees paid or due to be paid. Please allow up to 14 days to receive the Prize in your nominated bank account. The Prize shall be paid to the Winner in local currency equivalent to the value of the Maintenance Fees shown in the invoice or receipt.
 • 9. The Promoter reserves the right to withdraw, extend or amend the Prize Draw at any time without notice.  The Winner selection by the Promoter is final.
 • 9. Rules on Prize Draw Entries
  • 9.1. Invalid Entries. In the event that the Promoter, in its sole discretion, deems any Prize Draw entry to be invalid, the Promoter may select a new winner in the same manner set out in clause 8 of these Terms. The Promoter’s decision is final.
  • 9.2. No Amendment of Prize Draw Entry. There shall be no amendment or variation of any Prize Draw entry by Participant once such entry is submitted to the Promoter.
 • 10. Tax: The Winner shall be solely responsible for any tax implications in connection with the Prize.
 • 11. Liability:
  • 11.1. No Liability for Entry Errors. The Promoter shall have no liability to any person in connection with any lost, delayed, misdirected, undelivered or unreceived entries for whatever reason, including for any technical reason. Proof of delivery of the entry is not proof of receipt by the Promoter.
  • 11.2. No Liability for Prize. To the maximum extent permitted, the Promoter accepts no responsibility for lost, delayed, damaged, undelivered, misdirected, or unreceived Prize. The Promoter may, in its sole discretion, re-deliver, re-distribute or retain any undelivered or returned Prize.
  • 11.3. No Liability for Prize Draw. To the maximum extent permitted by law, the Promoter excludes all liability (including negligence) in respect of any loss, expense, damage, personal injury suffered by any person arising out of or in connection with this Prize Draw, including submitting an entry or using any Prize.
 • 12. General
  • 12.1. Change in Terms. The Promoter may, in its sole discretion, amend, modify, or supplement these Terms, and such amendment, modification or supplementation shall be effective immediately upon posting on the Promoter’s website.
  • 12.2. Promoter’s Decision. The Promoter’s decision is final and binding. No correspondence will be entered into.
  • 12.3. Right to Cancel, Suspend or Postpone. In the event that this Prize Draw is cancelled, suspended or postponed for any reason whatsoever, the Promoter shall have no further obligation to the Participant.
  • 12.4. Privacy Notice. By entering into the Prize Draw, Entrant confirms they have read and understood the Promoter’s Privacy Notice.
  • 12.5. Breach of the Terms. The Promoter reserves the right to disqualify any Participant if it has reasonable grounds to believe the Participant has breached these Terms.
  • 12.6. Governing Law. These Terms shall be governed by the laws of England and Wales.

Espana

Sorteo de Premios para conseguir la Cuota de Mantenimiento gratis durante un año*

ENVIAR ANTES DEL 01/08/2023 A LAS 23:59 H (GMT) PARA PARTICIPAR

Envíe su fotografía antes del 01/08/2023 a las 23:59 (GMT) para participar en nuestro Sorteo de Premios y CONSEGUIR su Cuota de Mantenimiento gratis durante un año.

Términos y condiciones del Sorteo de Premios:

 • 1. El Promotor.  RCI Europe, con domicilio social en Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Participación. La participación en el sorteo de premios es gratuita. No es necesario que los Participantes adquieran un producto o servicio para participar. La participación en el Sorteo de Premios confirma que el Participante ha leído, entiende y acepta cumplir los presentes términos y condiciones (los "Términos").
 • 3. Participantes aptos. El Sorteo de Premios está abierto para socios de RCI Europe (considerados, cada uno de ellos, un "Participante"). Quedan excluidos los empleados de Travel + Leisure Co y de las empresas de su grupo (incluida RCI Europe), así como sus agentes, empresas asociadas y familiares. Los Participantes deberán ser mayores de 18 años.
 • 4. Número máximo participaciones por Participante. Cada participante participará una vez en el sorteo subiendo una imagen.
 • 5. El Premio. El sorteo se compone de un premio.  El Promotor abonará la cuota de mantenimiento del complejo durante todo un año en 2024 (las "Cuotas de Mantenimiento" o el "Premio"). El Premio es intransferible y no puede canjearse por dinero en efectivo.
 • 6. Cómo participar. Los socios deben enviar una imagen a través de la página de Comunidad en RCI.com.
 • 7. El periodo del Sorteo de Premios. El Sorteo de Premios permanecerá abierto desde las 00:01 h del 26/07/2023 y cerrará a las 23:59 h GMT del 01/08/2023.  No se aceptará ninguna participación recibida después de esta fecha y hora.  
 • 8. Selección y notificación del Ganador.
  • 8.1. Solo habrá un Ganador. El Ganador será elegido por el Promotor y se le notificará por teléfono, como muy tarde, el 16/08/2023. El Promotor tratará de ponerse en contacto con el Ganador en hasta dos ocasiones. Si el Ganador no responde o no acepta el Premio en un plazo de 7 días a partir de la segunda llamada, se seleccionará a un nuevo Ganador entre los Participantes aptos del Sorteo de Premios. El Promotor entregará el Premio al Ganador de acuerdo con la cláusula 8.2 del presente documento.
  • 8.2. El Ganador recibirá el Premio directamente en su cuenta bancaria designada en el territorio donde reside para reembolsarle las Cuotas de Mantenimiento pagadas o pendientes de pago en concepto de titularidad vacaciones de una semana. El Premio se procesará en un plazo de 3 días hábiles a partir del momento en que el Ganador proporcione al Promotor una copia de la factura o el recibo en el que se indiquen las Cuotas de Mantenimiento pagadas o pendientes de pago. Recibirá el Premio en su cuenta bancaria designada en un plazo máximo de 14 días. El Premio se pagará al Ganador en la moneda local y será equivalente al valor de las Cuotas de Mantenimiento que se indican en la factura o el recibo.
  • 8.3. El Promotor se reserva el derecho de cancelar, ampliar o modificar el Sorteo de Premios en cualquier momento sin previo aviso.  La selección del Ganador por parte del Promotor es definitiva.
 • 9. Normas sobre las participaciones en el Sorteo de Premios
  • 9.1. Participaciones no válidas . En caso de que el Promotor, a su entera discreción, considere que alguna participación en el Sorteo de Premios no es válida, podrá seleccionar a un nuevo Ganador de la forma establecida en la cláusula 8 de los presentes Términos. La decisión del Promotor es definitiva.
  • 9.2. No modificación de las participaciones del Sorteo de Premios. El Participante no modificará ni realizará cambios en ninguna participación en el Sorteo de Premios una vez que esta se haya enviado al Promotor.
 • 10. Impuestos: El Ganador será el único responsable de cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con el Premio.
 • 11. Responsabilidad:
  • 11.1. Exención de responsabilidad por errores en las participaciones. El Promotor no asumirá responsabilidad alguna con respecto a las participaciones perdidas, entregadas con retraso, remitidas a una dirección incorrecta, que no hayan podido entregarse o que no se hayan recibido por cualquier razón, incluidos motivos técnicos. El comprobante de envío postal de la participación no se considerará una prueba de recepción por parte del Promotor.
  • 11.2.  Exención de responsabilidad por el Premio. En la medida en que la ley lo permita, el Promotor no aceptará ninguna responsabilidad si el Premio se pierde, se retrasa, sufre daños, no se entrega, se remite a una persona errónea o no se recibe. El Promotor puede, a su entera discreción, volver a entregar, distribuir o conservar cualquier Premio que no se haya entregado o que haya sido devuelto.
  • 11.3. Exención de responsabilidad por el Sorteo de Premios. En la medida en que la ley lo permita, el Promotor excluye toda responsabilidad (incluida la negligencia) con respecto a cualquier pérdida, gasto, daño o lesión personal sufrida por cualquier persona que surjan o estén relacionados con este Sorteo de Premios, incluido el envío de una participación o el uso de cualquier Premio.
 • 12. General
  • 12.1. Cambio en los Términos. El Promotor puede, a su entera discreción, corregir, modificar o complementar estos Términos, y dicha corrección, modificación o suplemento entrarán en vigor inmediatamente después de su publicación en el sitio web del Promotor.
  • 12.2. Decisión del Promotor. La decisión del Promotor es final, vinculante e inapelable.
  • 12.3. Derecho a cancelar, suspender o posponer. En caso de que este Sorteo de Premios se cancele, suspenda o posponga por cualquier motivo, el Promotor dejará de tener obligación alguna frente al Participante.
  • 12.4. Aviso de privacidad. Al participar en el Sorteo de Premios, el Participante confirma que ha leído y que comprende el Aviso de privacidad del Promotor.
  • 12.5. Incumplimiento de los Términos. El Promotor se reserva el derecho de descalificar a cualquier Participante si tiene motivos razonables para creer que este ha incumplido cualquiera de los presentes Términos.
  • 12.6. Legislación aplicable . Los presentes Términos se regirán por la legislación de Inglaterra y Gales.

 

Suomi

Palkintoarvonta*: Voita ilmaiset hoitovastikkeet vuodeksi

LÄHETÄ 1.8.2023 klo 23.59 (GMT) MENNESSÄ OSALLISTUAKSESI

Lähetä kuva 1.8.2023 klo 23.59 (GMT) mennessä osallistuaksesi palkintoarvontaan, jossa voit VOITTAA ilmaiset hoitovastikkeet vuodeksi.

Palkintoarvonnan ehdot:

 • 1. Järjestäjä.  RCI Europe, jonka virallinen osoite on Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, Yhdistynyt kuningaskunta.
 • 2. Osallistuminen. Palkintoarvontaan osallistuminen on maksutonta. Osallistujilta ei edellytetä tuotteiden tai palveluiden ostamista. Osallistumalla palkintoarvontaan osallistuja vahvistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot (”ehdot”) ja että hän hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.
 • 3. Kelpoisuus. Palkintoarvontaan voivat osallistua RCI Europen jäsenet (”osallistuja”), mutta Travel + Leisure Co -organisaatioon ja -konserniin kuuluvien yhtiöiden (mukaan lukien RCI Europen) työntekijät, edustajat, yhteistyökumppanit ja perheenjäsenet eivät saa osallistua. Osallistujan on oltava 18 vuotta täyttänyt.
 • 4. Arpojen enimmäismäärä osallistujaa kohden. Jokainen osallistuja voi osallistua kerran arvontaan lataamalla kuvan.
 • 5. Palkinto. Voitosta myönnetään yksi palkinto.  Järjestäjä maksaa vuoden 2024 hoitovastikkeesi (”hoitovastike” tai ”palkinto”). Palkintoa ei voi siirtää muille eikä vaihtaa rahaan.
 • 6. Kilpailuun osallistuminen. Jäsenten on toimitettava kuva RCI-yhteisön sivujen kautta osoitteessa RCI.com.
 • 7. Arvonnan ajankohta. Palkintoarvonta on käynnissä 26.7.2023 klo 0.01 (GMT) ja 1.8.2023 klo 23.59 (GMT) välisenä aikana.  Edellä mainitun määräajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.  
 • 8. Voittajan valinta ja voittajalle ilmoittaminen.
  • 8.1. Voittajia arvotaan vain yksi. Järjestäjä valitsee voittajan, ja voitosta ilmoitetaan puhelimitse 16.8.2023 mennessä. Järjestäjä yrittää ottaa yhteyttä voittajaan enintään kaksi kertaa. Jos voittaja ei vastaa tai palkintoa ei oteta vastaan seitsemän päivän kuluessa toisesta soitosta, uusi voittaja valitaan arvontaan osallistuneiden joukosta. Järjestäjä luovuttaa palkinnon voittajalle alla olevan kohdan 8.2 mukaisesti.
  • 8.2. Voittaja saa palkinnon suoraan nimeämälleen pankkitilille sillä alueella, jolla hän asuu. Voitto kattaa voittajalle yhdestä lomaomistusviikosta maksetut tai maksettavaksi tulevat hoitovastikkeet. Palkinto käsitellään kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun voittaja toimittaa järjestäjälle kopion laskusta tai kuitista, josta käy ilmi maksetut tai maksettavat hoitovastikkeet. Palkinto näkyy ilmoittamallasi pankkitilillä enintään 14 päivän kuluessa. Palkinto maksetaan voittajalle paikallisena valuuttana, joka vastaa laskussa tai kuitissa ilmoitettujen hoitovastikkeiden arvoa.
  • 8.3. Järjestäjä varaa oikeuden palkintoarvonnan peruuttamiseen, osallistumisajan pidentämiseen tai palkintoarvontaa koskeviin muutoksiin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.  Järjestäjän tekemä voittajan valinta on lopullinen.
 • 9. Palkintoarvontaan osallistumista koskevat säännöt
  • 9.1. Osallistumisen hylkääminen. Jos järjestäjä oman harkintansa mukaan katsoo, että palkintoarvontaan osallistuneen arpa tulee mitätöidä, järjestäjä voi valita uuden voittajan näiden ehtojen kohdassa 8 esitetyllä tavalla. Järjestäjän päätös on lopullinen.
  • 9.2. Palkintoarvontaan osallistumista ei voi muuttaa. Osallistuja ei voi muuttaa tai muokata palkintoarvontaan osallistumistaan sen jälkeen, kun osallistumistiedot on lähetetty järjestäjälle.
 • 10. Verot: Voittaja on yksin vastuussa kaikista palkintoon liittyvistä veroseuraamuksista.
 • 11. Vastuu:
  • 11.1. Järjestäjä ei ole vastuussa osallistumisvirheistä. Järjestäjä ei vastaa kadonneista, viivästyneistä, väärään osoitteeseen toimitetuista, perille toimittamattomista tai vastaanottamatta jääneistä osallistumisista, joiden perille toimittamisen tai osallistumisen esteenä on ollut tekninen tai muu syy. Toimitustodistus ei ole todiste siitä, että järjestäjä on vastaanottanut osallistumisen.
  • 11.2. Järjestäjä ei ole korvausvastuussa palkinnosta. Järjestäjä on vastuussa vain lain salliman enimmäismäärän rajoissa kadonneesta, viivästyneestä, vahingoittuneesta, toimittamatta jääneestä, väärin toimitetusta tai vastaanottamatta jääneestä palkinnosta. Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan toimittaa tai jakaa uudelleen tai pidättää toimittamattomat tai palautetut palkinnot.
  • 11.3. Järjestäjä ei ole vastuussa palkintoarvonnasta. Järjestäjä sulkee pois kaiken vastuun lain sallimissa rajoissa (mukaan lukien huolimattomuudesta aiheutuneista) menetyksistä, kuluista, vahingoista tai henkilövahingoista, joita henkilölle aiheutuu tästä arvonnasta tai sen yhteydessä, mukaan lukien osallistumisen lähettäminen tai palkinnon käyttäminen.
  • 12. Yleistä
  • 12.1. Ehtojen muuttaminen. Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan muuttaa tai täydentää näitä ehtoja, ja tällainen muutos tai täydennys tulee voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu järjestäjän verkkosivustolla.
  • 12.2. Järjestäjän päätös. Järjestäjän päätös on lopullinen ja sitova. Päätöksestä ei neuvotella.
  • 12.3. Peruutus-, keskeytys tai siirto-oikeus. Jos palkintoarvonta peruutetaan, keskeytetään tai siirretään mistä tahansa syystä, järjestäjällä ei ole muita velvoitteita osallistujaa kohtaan.
  • 12.4. Tietosuojaseloste. Osallistumalla palkintoarvontaan osallistuja vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä järjestäjän tietosuojaselosteen.
  • 12.5. Ehtojen rikkominen. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä osallistujan, jos sillä on perusteltu syy uskoa, että osallistuja on rikkonut jotakin näistä ehdoista.
  • 12.6. Sovellettava lainsäädäntö. Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lainsäädäntöä.

 

Français

Gagnez vos frais de maintenance pendant un an à l’occasion du Tirage au sort*

SOUMETTEZ VOTRE PARTICIPATION AVANT LE 01/08/2023 A 23:59 GMT POUR PARTICIPER

Soumettez votre photo avant le 01/08/2023 A 23:59 GMT pour participer à notre tirage au sort et tenter de GAGNER la prise en charge de vos frais de maintenance pendant un an.

Conditions générales du Tirage au sort :

 • 1. Le Promoteur.  RCI Europe, dont le siège social est situé à Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Participation. La participation au tirage au sort est gratuite. Participation sans obligation d’achat d’un produit ou d’un service. La Participation au tirage au sort implique que les Participants aient lu et compris les présentes conditions générales et acceptent d’y d’être liés (ci-après les « Conditions générales »).
 • 3. Participants éligibles. Le tirage au sort est ouvert aux adhérents RCI Europe (ci-après, un « Participant »), à l’exception des employés de Travel + Leisure Co et des sociétés de son groupe (y compris RCI Europe), de leurs agents, de leurs conjoints et des membres de leur famille. Les Participants doivent être âgés d’au moins 18 ans.
 • 4. Nombre maximum de Participations par Participant. Chaque participant sera inscrit une fois au tirage au sort en téléchargeant une photo.
 • 5. Le Prix. Un seul prix à gagner.  Le Promoteur réglera les frais de maintenance de votre résidence pendant une année entière en 2024 (ci-après les « Frais de maintenance » ou le « Prix »). Le Prix est non transférable et ne peut faire l’objet d’un remboursement.
 • 6. Comment participer. Les adhérents doivent envoyer une image via la page de notre communauté sur RCI.com.
 • 7. Période du Tirage au sort. Le Tirage au sort est ouvert du 26/07/2023, 00 h 01 au 01/08/2023, 23 h 59 (GMT).  Toute demande de participation passée cette date sera refusée.  
 • 8. Sélection et notification du Gagnant.
  • 8.1. Il n’y aura qu’un seul Gagnant. Le gagnant sera sélectionné par le Promoteur et informé par téléphone au plus tard le 16/08/2023. Le Promoteur essaiera de contacter le Gagnant à deux reprises maximum. Si le Gagnant ne répond pas ou si le Prix n’est pas accepté dans les 7 jours suivants le deuxième appel, un nouveau Gagnant sera sélectionné parmi les Participants éligibles du Tirage au sort. Le Promoteur remettra le Prix au Gagnant conformément à la clause 8.2 ci-dessous.
  • 8.2. Le Gagnant recevra le Prix directement sur son compte bancaire désigné dans son territoire de résidence afin de lui rembourser les Frais de maintenance payés ou dus pour une résidence de vacances d’une semaine. Le Prix sera versé dans un délai de 3 jours ouvrables après que le Gagnant aura fourni au Promoteur une copie de la facture ou du reçu indiquant les Frais de maintenance payés ou dus. Prévoyez jusqu’à 14 jours avant la réception du Prix sur votre compte bancaire désigné. Le Prix sera versé au Gagnant en monnaie locale équivalente à la valeur des Frais de maintenance figurant sur la facture ou le reçu.
  • 8.3. Le Promoteur se réserve le droit d’annuler, de prolonger ou de modifier le Tirage au sort à tout moment et sans préavis.  La sélection du Gagnant par le Promoteur est définitive.
 • 9. Règlement sur les Participations au Tirage au sort
  • 9.1. Participations non valides. Si le Promoteur, à sa seule discrétion, considère qu’une Participation au Tirage au sort n’est pas valide, celui-ci peut sélectionner un nouveau Gagnant de la même manière que celle décrite dans la clause 8 des présentes Conditions générales. La décision du Promoteur est indiscutable.
  • 9.2. Aucune modification des Participations au Tirage au sort. Aucune modification ou altération d’une Participation au Tirage au sort par le Participant ne sera possible une fois que ladite Participation aura été soumise au Promoteur.
 • 10. Fiscalité : le Gagnant est exclusivement responsable de toute répercussion fiscale liée au Prix.
 • 11. Responsabilité :
  • 11.1. aucune responsabilité en cas d’erreur de Participation. Le Promoteur décline toute responsabilité vis-à-vis de toute personne en ce qui concerne les Participations perdues, retardées, acheminées au mauvais endroit, non livrées ou non reçues pour quelque raison que ce soit, y compris pour toute raison technique. L’accusé de livraison de la Participation ne constitue pas une preuve de réception par le Promoteur.
  • 11.2.  Aucune responsabilité pour le Prix. Dans la mesure permise, le Promoteur n’accepte aucune responsabilité en cas de Prix perdu, retardé, endommagé, non livré, mal adressé ou non reçu. Le Promoteur peut, à sa seule discrétion, remettre, redistribuer ou conserver tout Prix non livré ou retourné.
  • 11.3. Aucune responsabilité pour le Tirage au sort. Dans les limites permises par la loi, le Promoteur décline toute responsabilité (y compris la négligence) en cas de perte, de frais, de dommage, de blessure corporelle subie par toute personne résultant de ou en relation avec ce Tirage au sort, y compris lié à la soumission d’une Participation ou à l’utilisation d’un Prix.
 • 12. Généralités
  • 12.1. Modification des Conditions générales. Le Promoteur peut, à sa seule discrétion, amender, modifier ou compléter les présentes Conditions générales, et cet amendement, cette modification ou ce complément prend effet dès sa publication sur le site Web du Promoteur.
  • 12.2. Décision du Promoteur. La décision du Promoteur est indiscutable et contraignante. Aucune correspondance ne sera échangée avec les participants.
  • 12.3. Droit d’annulation, de suspension ou de report. En cas d’annulation, de suspension ou de report de ce Tirage au sort pour quelque raison que ce soit, le Promoteur décline toute autre obligation envers le Participant.
  • 12.4. Politique de confidentialité. En participant au Tirage au sort, le Participant confirme avoir lu et compris la Politique de confidentialité du Promoteur.
  • 12.5. Violation des Conditions générales. Le Promoteur se réserve le droit de disqualifier tout Participant s’il a des motifs raisonnables de croire que ledit Participant a enfreint l’une de ces Conditions générales.
  • 12.6. Lois applicables. Les présentes Conditions générales sont régies par le droit anglais et gallois.

 

Magyar

*Nyerje meg a karbantartási díjainak összegét egy évre – nyereményjáték

A RÉSZVÉTELHEZ KÜLDJE EL 2023. AUGUSZTUS 1. 23:59-IG (GMT)

Küldje be a fotóját 2023. augusztus 1. 23:59-Ig (GMT), és vegyen részt nyereményjátékunkban, hogy MEGNYERJE az egy évre kifizetett karbantartási díjakat.

A nyereményjáték feltételei:

 • 1. A szervező.  Az RCI Europe bejegyzett székhelye: Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Jelentkezés. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. A résztvevőknek nem kell termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolniuk a részvételhez. A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a feltételeket („Feltételek”).
 • 3. Jogosult résztvevők. A nyereményjátékban az RCI Europe tagjai vehetnek részt („Résztvevő” vagy „Jelentkező”), de a Travel + Leisure Co alkalmazottai és csoportvállalatai (beleértve az RCI Europe vállalatot), azok ügynökei, partnerei és családtagjai nem vehetnek részt. A részvétel feltétele a 18. életév betöltése.
 • 4. A jelentkezés maximális száma résztvevőnként. Minden résztvevő egyszer vesz részt a sorsoláson, amelyhez egy fényképet kell feltölteni.
 • 5. A nyeremény. Egy nyeremény nyerhető meg.  A szervező 2024-ben egy teljes évre kifizeti az üdülő karbantartási díjait („Karbantartási díjak” vagy „Nyeremény”). A nyeremény nem ruházható át, és nem váltható készpénzre.
 • 6. Nevezés. A tagoknak a RCI.com közösségi oldalán keresztül kell beküldeniük egy képet.
 • 7. A nyereményjáték időtartama. A nyereményjáték 2023.07.26. 00:01 perctől 2023.08.01. 23:59 percig (GMT) tart.  Az ezután beérkező jelentkezéseket nem fogadjuk el.  
 • 8. Nyertesek kiválasztása és értesítése.
  • 8.1. Csak egy nyertes lesz. A nyertest a Szervező választja ki, és legkésőbb 2023. augusztus 16-án telefonon értesítik. A szervező legfeljebb két alkalommal kísérli meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel. Ha a nyertes nem válaszol, vagy a nyereményt a második hívástól számított 7 napon belül nem fogadják el, új nyertest sorsolunk ki a nyereményjáték jogosult résztvevői közül. A szervező az alábbi 8.2-es pontnak megfelelően adja át a nyereményt a nyertesnek.
  • 8.2. A nyertes a nyereményt közvetlenül az általa megjelölt bankszámlára kapja meg a nyertes lakóhelye szerinti területen, hogy a nyertesnek visszatérítse az egyhetes üdülési tulajdonjogért fizetett vagy fizetendő karbantartási díjakat. A nyereményt 3 munkanapon belül feldolgozzuk, miután a nyertes a kifizetett vagy kifizetendő karbantartási díjat tartalmazó számlát vagy a nyugtát a szervező rendelkezésére bocsátotta. Legfeljebb 14 napon belül meg kell érkeznie az összegnek a bankszámlájára. A nyereményt a nyertesnek a számlán vagy nyugtán feltüntetett karbantartási díj értékének megfelelő helyi pénznemben kell kifizetni.
  • 8.3. A szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték előzetes bejelentés nélkül történő bármikori visszavonására, meghosszabbítására vagy módosítására.  A szervező által kiválasztott nyertes végleges.
 • 9. A nyereményjátékban való részvételre vonatkozó szabályok
  • 9.1. Érvénytelen jelentkezés. Abban az esetben, ha a Szervező saját belátása szerint bármelyik nyereményjátékra beérkezett jelentkezést érvénytelennek tekinti, a Szervező a jelen Feltételek 8. pontjában meghatározott módon új nyertest választhat. A szervező döntése végleges.
  • 9.2. A nyereményjátékra való jelentkezés módosításának kizárása. A résztvevő nem módosíthatja vagy változtathatja meg a nyereményjátékra való jelentkezést, miután azt a Szervezőnek elküldte.
 • 10. Adó: A nyertes kizárólagosan felelős a nyereménnyel kapcsolatos adóvonzatokért.
 • 11. Felelősség:
  • 11.1. Felelősség kizárása a jelentkezési hibákért. A Szervező nem vállal felelősséget senkivel szemben az elveszett, késedelmes, tévesen kézbesített, nem kézbesített vagy meg nem érkezett jelentkezésekkel kapcsolatban, bármilyen okból, beleértve a technikai okokat is. A jelentkezés kézbesítési igazolása nem bizonyítja a Szervező általi átvételt.
  • 11.2. A nyeremény iránti felelősség kizárása. A Szervező a megengedett legnagyobb mértékben nem vállal felelősséget az elveszett, késedelmes, sérült, nem kézbesített, tévesen kézbesített vagy meg nem érkezett Nyereményért. A Szervező saját belátása szerint újra átadhatja, újra szétoszthatja vagy visszatarthatja a ki nem adott vagy visszaküldött Nyereményt.
  • 11.3. A nyereményjátékért nem vállalunk felelősséget. A Szervező a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget (beleértve a gondatlanságot is) bármely veszteség, költség, kár vagy személyi sérülés tekintetében, amely bármely személy által a jelen nyereményjátékból vagy azzal kapcsolatban keletkezik, beleértve a jelentkezés benyújtását vagy bármely Nyeremény felhasználását.
 • 12. Általános
  • 12.1. A Feltételek módosítása. A Szervező saját belátása szerint módosíthatja, kiegészítheti vagy kibővítheti a jelen Feltételeket, és az ilyen módosítás, kiegészítés vagy bővítés a Szervező weboldalán történő közzétételt követően azonnal hatályba lép.
  • 12.2. A Szervező döntése. A szervező döntése végleges és kötelező érvényű. Ezzel kapcsolatban semmilyen további levelezést nem folytatunk.
  • 12.3. A visszavonáshoz, felfüggesztéshez vagy elhalasztáshoz való jog. Abban az esetben, ha a nyereményjátékot bármilyen okból törlik, felfüggesztik vagy elhalasztják, a Szervezőnek nincs további kötelezettsége a Résztvevővel szemben.
  • 12.4. Adatvédelmi szabályzat. A nyereményjátékba való jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Szervező Adatvédelmi nyilatkozatát.
  • 12.5. A Feltételek megsértése. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy kizárjon bármely olyan Résztvevőt, akiről alapos oka van feltételezni, hogy a jelen Feltételek bármelyikét megszegte.
  • 12.6. Irányadó jog. A jelen Feltételekre Anglia és Wales törvényei vonatkoznak.

 

Italiano

Estrazione a premi "Vinci le spese di gestione per un anno*"

ISCRIVITI ENTRO IL 1° AGOSTO 2023 alle 23:59 (GMT) PER PARTECIPARE

Invia la tua foto entro il 1°agosto 2023 alle 23:59 (GMT) per partecipare alla nostra estrazione a premi e VINCERE le spese di gestione per un anno.

 Termini e condizioni dell'estrazione a premi:

 • 1. Il Promotore.  RCI Europe con sede legale a Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Partecipazione. La partecipazione all'estrazione a premi è gratuita. I partecipanti non sono tenuti ad acquistare alcun prodotto o servizio per partecipare. Partecipando all'estrazione a premi, ciascun Partecipante conferma di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato dai presenti termini e condizioni (i "Termini").
 • 3. Idoneità dei partecipanti. L'Estrazione a premi è aperta ai soci di RCI Europe (definiti individualmente il "Partecipante"). Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di Travel + Leisure Co e del suo gruppo di aziende (fra cui RCI Europe), i loro agenti, partner e parenti. I partecipanti devono avere almeno 18 anni.
 • 4. Numero massimo di domande di partecipazione a persona. Ogni partecipante parteciperà una sola volta all'estrazione caricando una foto.
 • 5. Il Premio. Un premio in palio.  Il Promotore pagherà le spese di gestione del tuo residence per un intero anno nel 2024 ("Spese di gestione" o "Premio"). Il Premio non è trasferibile e non sono disponibili premi alternativi in contanti.
 • 6. Come partecipare. I soci devono inviare un'immagine tramite la pagina della Community su RCI.com.
 • 7. Periodo dell'Estrazione a premi. L'Estrazione a premi è aperta dalle ore 00:01 del 26/07/2023 alle ore 23:59 dell'1/08/2023 (GMT).  Le domande di partecipazione ricevute dopo tale data e ora non verranno accettate.  
 • 8. Selezione e notifica del vincitore.
  • 8.1. Verrà estratto un solo Vincitore. Il Vincitore sarà selezionato dal Promotore e avvisato tramite telefono entro il 16/08/2023. Il Promotore proverà a contattare il Vincitore fino a due volte; qualora il Vincitore non risponda o il premio non fosse accettato entro 7 giorni dalla seconda chiamata, verrà selezionato un nuovo vincitore tra i partecipanti idonei all'Estrazione a premi. Il Promotore consegnerà il Premio al Vincitore in conformità con la clausola 8.2 riportata di seguito.
  • 8.2. Il Vincitore riceverà il Premio direttamente sul conto corrente bancario indicato nel territorio in cui risiede, a titolo di rimborso delle spese di gestione pagate o da pagare per la proprietà in timeshare di una settimana. Il Premio verrà elaborato entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui il Vincitore fornirà al Promotore una copia della fattura o della ricevuta che indichi le spese di gestione pagate o da pagare. Il Premio verrà accreditato sul conto corrente da te indicato entro 14 giorni. Il Premio verrà corrisposto al Vincitore in valuta locale equivalente al valore delle spese di manutenzione indicato nella fattura o ricevuta.
  • 8.3. Il Promotore si riserva il diritto di annullare, prolungare o modificare l'estrazione dei premi in qualsiasi momento senza preavviso.  La selezione del Vincitore da parte del Promotore è definitiva.
 • 9. Regole che disciplinano le domande di partecipazione all'Estrazione a premi
  • 9.1. Domande di partecipazione non valide. Nel caso in cui il Promotore, a sua esclusiva discrezione, ritenga che una qualunque domanda di partecipazione all'Estrazione a premi non sia valida, questi ha la facoltà di selezionare un nuovo vincitore secondo le modalità indicate nella clausola 8 dei presenti Termini. La decisione del Promotore è irrevocabile.
  • 9.2. Modifiche alle domande di partecipazione all'Estrazione a premi. Non è prevista la possibilità di apportare variazioni o modifiche alle domande di partecipazione all'Estrazione a premi da parte dei singoli Partecipanti successivamente all'invio delle stesse al Promotore.
 • 10. Tassazione: gli adempimenti fiscali in relazione al Premio sono interamente a carico dei vincitori.
 • 11. Responsabilità:
  • 11.1. Assenza di responsabilità per errori nelle domande di partecipazione. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione a domande di partecipazione smarrite, ricevute in ritardo, mal indirizzate, non recapitate o non ricevute per motivi tecnici o di qualsivoglia natura. La prova di avvenuta consegna della domanda di partecipazione non costituisce prova di ricezione da parte del Promotore.
  • 11.2. Assenza di responsabilità in relazione ai Premi in palio. Nella misura massima consentita, il Promotore declina qualsiasi responsabilità in caso di Premi smarriti, ricevuti in ritardo, danneggiati, non recapitati, mal indirizzati o non ricevuti affatto. Il Promotore si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di assegnare nuovamente, ridistribuire o trattenere qualsiasi Premio non consegnato o restituito.
  • 11.3.  Assenza di responsabilità per l'Estrazione a premi. Nella misura massima consentita dalla legge, il Promotore esclude qualsiasi responsabilità (inclusa la negligenza) per le eventuali perdite, i danni subiti, le lesioni personali o le spese sostenute da qualsiasi soggetto coinvolto e derivanti dalla presente Estrazione a premi o ivi connessi, compreso l'invio della domanda di partecipazione o l'utilizzo dei Premi in palio.
 • 12. Disposizioni generali
  • 12.1. Modifica dei Termini. Il Promotore si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di rettificare, modificare o integrare i presenti Termini; tali rettifiche, modifiche o integrazioni avranno effetto immediato dopo la rispettiva pubblicazione sul sito Web del Promotore.
  • 12.2. Decisione del Promotore. La decisione del Promotore ha carattere definitivo e vincolante. Inoltre, non si intratterrà alcuna corrispondenza al riguardo.
  • 12.3. Diritto di annullamento, sospensione o rinvio del concorso a premi. Nel caso in cui l'Estrazione a premi venga annullata, sospesa o rimandata per qualsivoglia motivo, il Promotore non avrà ulteriori obblighi nei confronti dei Partecipanti.
  • 12.4. Informativa sulla privacy. Partecipando all'Estrazione a premi, ciascun Partecipante conferma di aver letto e compreso l'Informativa sulla privacy del Promotore.
  • 12.5. Violazione dei Termini. Il Promotore si riserva il diritto di squalificare qualsiasi Partecipante qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che abbia violato i presenti Termini.
  • 12.6. Legge applicabile. I presenti Termini saranno disciplinati in conformità con le leggi dell'Inghilterra e del Galles.

 

Nederlands

Prijstrekking om uw Onderhoudskosten een jaar lang vergoed te krijgen*

DEELNEMEN KAN TOT UITERLIJK 01-08-2023 OM 23:59 GMT

Dien uiterlijk 01-08-2023 om 23:59 GMT uw foto in om mee te doen aan onze Prijstrekking om kans te maken op een jaar lang vergoeding van uw Onderhoudskosten.

Algemene voorwaarden van de prijstrekking:

 • 1. De Organisator.  RCI Europe, met geregistreerd adres op Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Deelname. Deelname aan de prijstrekking is gratis. Deelnemers zijn niet verplicht om een product of dienst aan te schaffen om te kunnen deelnemen. Door deel te nemen aan de prijstrekking bevestigen de Deelnemers dat zij deze voorwaarden hebben gelezen en begrepen, en dat zij deze accepteren.
 • 3. In aanmerking komende Deelnemers. De prijstrekking staat open voor RCI Europe-leden (elk een "Deelnemer" genoemd), maar werknemers van Travel + Leisure Co en de bedrijvengroep waarvan zij deel uitmaakt, waaronder ook RCI Europe, hun tussenpersonen, partners en gezinsleden, zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers dienen ten minste 18 jaar oud te zijn.
 • 4. Maximum aantal inzendingen per Deelnemer. Elke deelnemer kan eenmaal deelnemen aan de trekking door een foto te uploaden.
 • 5. De Prijs. Er kan één Prijs worden gewonnen.  De Organisator betaalt in 2024 gedurende een heel jaar de Onderhoudskosten van uw vakantieverblijf ('Onderhoudskosten' of 'Prijs'). De prijs kan niet worden overgedragen en kan niet worden verzilverd.
 • 6. Hoe u kunt meedoen. Leden moeten een afbeelding indienen via de communitypagina op RCI.com.
 • 7. De prijstrekkingsperiode. De prijstrekking is geopend vanaf 26-07-2023 om 00:01 GMT en sluit op 01-08-2023 om 23:59 uur GMT.  Deelname na dit tijdstip en deze datum is niet mogelijk.  
 • 8. Selectie van de winnaar en bekendmaking.
  • 8.1. Er zal slechts één winnaar zijn. De winnaar wordt gekozen door de Organisator en ontvangt telefonisch bericht op of vóór 16 augustus 2023. De Organisator probeert maximaal twee keer contact op te nemen met de winnaar. Als de winnaar niet reageert of de Prijs niet binnen 7 dagen na de tweede poging om contact op te nemen wordt geaccepteerd, wordt er een nieuwe winnaar gekozen uit de in aanmerking komende Deelnemers aan de prijstrekking. De Organisator reikt de Prijs uit aan de winnaar in overeenstemming met clausule 8.2 hieronder.
  • 8.2. De winnaar ontvangt de Prijs rechtstreeks op zijn of haar opgegeven bankrekening in de regio waar de winnaar woont, om de Onderhoudskosten te vergoeden die betaald zijn of moeten worden betaald voor het eigen vakantieverblijf voor één week. De Prijs wordt binnen 3 werkdagen verwerkt nadat de winnaar aan de Organisator een kopie van de factuur of kwitantie heeft verstrekt waarin de betaalde of te betalen Onderhoudskosten worden vermeld. Het kan tot 14 dagen duren voordat u de Prijs op uw opgegeven bankrekening ontvangt. De Prijs wordt aan de winnaar betaald in lokale valuta ter waarde van de Onderhoudskosten die op de factuur of het ontvangstbewijs staan vermeld.
  • 8.3. De organisator behoudt zich het recht voor deze prijstrekking zonder kennisgeving op elk gewenst moment in te trekken, te verlengen of te wijzigen.  De selectie van de Winnaar door de Organisator is definitief.
 • 9. Regels voor inzendingen voor de Prijstrekking
  • 9.1. Ongeldige inzendingen. Indien de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat een inzending voor de Prijstrekking ongeldig is, mag de Organisator een nieuwe winnaar kiezen op dezelfde manier zoals beschreven in clausule 8 van deze voorwaarden. De beslissing van de Organisator is definitief.
  • 9.2. Geen wijziging van inzendingen voor de Prijstrekking. Een inzending kan niet worden aangepast of gewijzigd door de Deelnemer nadat een dergelijke inzending is ingediend bij de Organisator.
 • 10. Belasting: de Winnaar is zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale gevolgen in verband met de Prijs.
 • 11. Aansprakelijkheid:
  • 11.1. Geen aansprakelijkheid voor fouten in inzendingen. De Organisator is niet aansprakelijk jegens enig persoon in verband met verloren, vertraagde, verkeerd geadresseerde, niet afgeleverde of niet ontvangen inzendingen om welke reden dan ook, inclusief om technische redenen. Het bewijs van aflevering van de inzending geldt niet als bewijs van ontvangst door de Organisator.
  • 11.2. Geen aansprakelijkheid voor Prijs. Voor zover maximaal toegestaan aanvaardt de Organisator geen verantwoordelijkheid voor een verloren, vertraagde, beschadigde, niet afgeleverde, verkeerd geadresseerde of niet ontvangen Prijs. De Organisator mag een niet afgeleverde of geretourneerde Prijs naar eigen goeddunken opnieuw afleveren, verspreiden of behouden.
  • 11.3. Geen aansprakelijkheid voor Prijstrekking. Voor zover maximaal wettelijk toegestaan, sluit de Organisator alle aansprakelijkheid (met inbegrip van nalatigheid) uit met betrekking tot verlies, onkosten, schade of persoonlijk letsel, door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband met deze Prijstrekking, met inbegrip van het indienen van een inzending of het gebruiken van een Prijs.
 • 12. Algemeen
  • 12.1. Wijziging in Voorwaarden. De Organisator mag deze voorwaarden naar eigen goeddunken aanpassen, wijzigen of aanvullen en een dergelijke aanpassing, wijziging of aanvulling is onmiddellijk van kracht nadat deze op de website van de Organisator is geplaatst.
  • 12.2. Beslissing van de Organisator. De beslissing van de Organisator is definitief en bindend. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
  • 12.3. Recht om te annuleren, op te schorten of uit te stellen. In het geval dat deze Prijstrekking om welke reden dan ook wordt geannuleerd, opgeschort of uitgesteld, heeft de Organisator geen verdere verplichting ten opzichte van de Deelnemer.
  • 12.4. Privacyverklaring. Door deel te nemen aan de Prijstrekking bevestigen de Deelnemers dat zij de Privacyverklaring van de Organisator hebben gelezen en begrepen.
  • 12.5. Schending van de Voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers te diskwalificeren als deze redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Deelnemers een van deze voorwaarden hebben geschonden.
  • 12.6. Toepasselijk recht. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales.

 

Português

Sorteio para ter as suas taxas de manutenção pagas por um ano*

ENVIAR ATÉ 01/08/2023 ÀS 23:59 (HORA DE LISBOA) PARA PARTICIPAR

Envie a sua fotografia até 01/08/2023 às 23:59 (hora de Lisboa) para se inscrever no nosso Sorteio e se habilitar a ter as suas taxas de manutenção pagas por um ano.

 Termos e Condições do sorteio:

 • 1. A Promotora.  RCI Europe com sede em Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Participação. A participação no sorteio é gratuita. Os concorrentes não precisam de comprar um produto ou serviço para participar. A participação no sorteio confirma que o Participante leu, compreendeu e aceitou estar vinculado a estes termos e condições ("Termos").
 • 3. Participantes elegíveis. O Sorteio é aberto aos membros da RCI Europe (cada um é um "Participante" ou "Concorrente"), mas exclui os colaboradores da Travel + Leisure Co e do seu grupo de empresas (incluindo a RCI Europe), respetivos agentes, parceiros e familiares. Os concorrentes devem ter idade igual ou superior a 18 anos.
 • 4. Número máximo de participações por Participante. Cada participante recebe uma entrada para o sorteio ao carregar uma fotografia.
 • 5. O Prémio. Será atribuído um prémio.  A Promotora pagará as taxas de manutenção do seu empreendimento durante um ano inteiro em 2024 ("Taxas de manutenção" ou "Prémio"). O prémio é intransmissível e não estão disponíveis alternativas em dinheiro.
 • 6. Como participar. Os membros têm de enviar uma fotografia através da página da Comunidade em RCI.com.
 • 7. O período do sorteio. O Sorteio será iniciado às 00:01 de 26/07/2023 e encerra às 23:59 (hora de Lisboa) de 01/08/2023.  Não serão aceites quaisquer participações recebidas após esta data.
 • 8. Seleção e notificação do Vencedor.
  • 8.1. Haverá apenas um Vencedor. O Vencedor será selecionado pela Promotora e notificado por telefone até 16/08/2023. A Promotora tentará contactar o Vencedor duas vezes. Se o Vencedor não atender ou se o Prémio não for aceite num prazo de 7 dias após a segunda chamada, será selecionado um novo vencedor entre os Concorrentes elegíveis do Sorteio. A Promotora emitirá o Prémio ao Vencedor em conformidade com a cláusula 8.2 abaixo.
  • 8.2. O Vencedor receberá o Prémio diretamente na conta bancária indicada no território onde reside de forma a que as Taxas de manutenção pagas ou a pagar pela titularidade de uma semana de férias sejam reembolsadas. O Prémio será processado no prazo de 3 dias úteis após o Vencedor ter fornecido à Promotora uma cópia da fatura ou recibo com as Taxas de manutenção pagas ou a pagar. Aguarde até 14 dias para receber o Prémio na conta bancária indicada. O Prémio será pago ao Vencedor na moeda local equivalente ao valor das Taxas de manutenção indicadas na fatura ou recibo.
  • 8.3. A promotora reserva-se o direito de cancelar, prolongar ou corrigir o sorteio a qualquer momento sem aviso prévio.  A seleção do Vencedor pela Promotora é final.
 • 9. Regras de participação no Sorteio
  • 9.1. Participações inválidas. No caso de a Promotora, a seu critério exclusivo, considerar que qualquer participação no Sorteio é inválida, a Promotora pode selecionar um novo vencedor conforme definido na cláusula 8 dos presentes Termos. A decisão da Promotora é final.
  • 9.2. Não existem alterações à participação no Sorteio. O Participante não pode alterar ou modificar a sua participação no Sorteio depois de esta ser enviada à Promotora.
 • 10. Impostos: o Vencedor será o único responsável por quaisquer implicações fiscais relacionadas com o Prémio.
 • 11. Responsabilidade:
  • 11.1. Sem responsabilidade por erros de participação. A Promotora não terá qualquer responsabilidade, perante qualquer pessoa, relacionada com quaisquer participações perdidas, atrasadas, erradas, não entregues ou não recebidas, por qualquer motivo, incluindo por quaisquer problemas técnicos. A prova de entrega da participação não é prova de receção pela Promotora.
  • 11.2. Sem responsabilidade pelo Prémio. Na extensão máxima permitida, a Promotora não assume responsabilidade por perdas, atrasos, danos, não entrega, envio incorreto ou não receção do Prémio. A Promotora pode, a seu exclusivo critério, entregar, distribuir ou reter qualquer Prémio não entregue ou devolvido.
  • 11.3. Sem responsabilidade pelo Sorteio. Na extensão máxima permitida por lei, A Promotora exclui qualquer responsabilidade (incluindo negligência) relativa a qualquer perda, despesa, ferimento pessoal ou dano sofrido por qualquer pessoa como consequência ou no âmbito deste Sorteio, incluindo o envio de uma participação ou a utilização de qualquer Prémio.
 • 12. Disposições gerais
  • 12.1. Alterações nos Termos. A Promotora pode, a seu exclusivo critério, alterar, modificar ou complementar estes Termos, e tal alteração, modificação ou suplementação entrará em vigor imediatamente após a publicação no website da Promotora.
  • 12.2. Decisão da Promotora. A decisão da Promotora é final e vinculativa. Não será trocada qualquer correspondência.
  • 12.3. Direito de cancelar, suspender ou adiar. No caso de este Sorteio ser cancelado, suspenso ou adiado por qualquer motivo, a Promotora não terá qualquer outra obrigação para com o Participante.
  • 12.4. Aviso de Privacidade. Ao participar no Sorteio, o Concorrente confirma que leu e compreendeu o Aviso de Privacidade da Promotora.
  • 12.5. Violação dos Termos. A Promotora reserva-se o direito de desqualificar qualquer Participante se tiver motivos razoáveis para acreditar que o mesmo violou estes Termos.
  • 12.6 Legislação aplicável. Os presentes Termos serão regidos pela legislação de Inglaterra e do País de Gales.

 

Русский

Розыгрыш приза «Выиграйте оплату коммунальных платежей на один год»*

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ ДО 23:59 GMT 01.08.2023 Г., ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ

Отправьте свою фотографию до 23:59 GMT 01.08.2023 г., чтобы принять участие в розыгрыше приза и ВЫИГРАТЬ оплату коммунальных платежей на один год.

 Положения и условия розыгрыша приза

 • 1. Учредитель.  Компания RCI Europe, зарегистрированная по адресу Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY.
 • 2. Заявка. Участие в розыгрыше приза является бесплатным. Чтобы стать участником, не нужно приобретать товары или услуги. Заявка на участие в розыгрыше приза является свидетельством того, что участник прочел, понял и принял данные положения и условия («Условия»).
 • 3. Соответствующие требованиям участники. Розыгрыш приза доступен для всех членов клуба RCI Europe (каждый из которых далее именуется «Участником» или «Заявителем»), за исключением сотрудников компании Travel + Leisure Co и группы ее компаний (включая RCI Europe), их агентов, партнеров и родственников, которые не допускаются к участию. Заявителям должно быть не меньше 18 лет.
 • 4. Максимальное количество заявок на Участника. Каждый участник будет включен в розыгрыш один раз посредством загрузки фотографии.
 • 5. Приз. Разыгрывается только один приз.  Учредитель выполнит за вас оплату коммунальных платежей на курорте за весь 2024 год («Коммунальные платежи» или «Приз»). Приз не подлежит передаче другому лицу. Замена Приза эквивалентной денежной суммой не предусмотрена.
 • 6. Участие в розыгрыше. Члены клуба должны отправить фотографию с помощью страницы сообщества на сайте RCI.com.
 • 7. Период розыгрыша. Розыгрыш продлится с 00:01 GMT 26 июля 2023 г. до 23:59 GMT 1 августа 2023 г.  Ни одна заявка, полученная после этой даты и времени, не будет принята.
 • 8. Выбор победителя и уведомление о победе.
  • 8.1. В розыгрыше будет только один победитель. Победитель будет выбран учредителем и уведомлен об этом по телефону до 16 августа 2023 г включительно. Учредитель попытается связаться с победителем не более двух раз. Если победитель не ответит или Приз не будет принят в течение 7 дней после второго звонка, будет выбран новый победитель среди соответствующих требованиям Участников розыгрыша. Учредитель передаст Приз победителю в соответствии с условиями пункта 8.2 ниже.
  • 8.2. Победитель получит Приз непосредственно на свой банковский счет на территории проживания как возмещение Коммунальных платежей, которые были или должны быть оплачены за однонедельное владение отдыхом. Приз будет оформлен в течение 3 рабочих дней после того, как победитель предоставит учредителю копию счета или квитанции, подтверждающих оплату или намерение оплатить Коммунальные платежи. Для зачисления Приза на указанный вами банковский счет может потребоваться до 14 дней. Приз выплачивается победителю в местной валюте на сумму, эквивалентную сумме Коммунальных платежей, указанной в счете или квитанции.
  • 8.3. Учредитель сохраняет за собой право аннулировать или продлить розыгрыш, а также изменить его условия в любое время без предварительного уведомления.  Выбор учредителем победителя является окончательным.
 • 9.Правила подачи заявок на участие в розыгрыше приза
  • 9.1. Недопустимые заявки. В случае если учредитель по своему усмотрению сочтет любую заявку на участие в розыгрыше приза недействительной, он может выбрать нового победителя так же, как указано в пункте 8 настоящих Условий. Решение учредителя является окончательным.
  • 9.2. Запрет на внесение изменений в заявку на участие розыгрыше приза. После того как Участник подаст заявку на участие в розыгрыше приза учредителю, в нее нельзя будет внести какие-либо изменения.
 • 10. Налог: победитель несет единоличную ответственность за любые возможные налоговые последствия в связи с Призом.
 • 11. Ответственность
  • 11.1. Отказ от ответственности за ошибки в заявке. Учредитель не несет ответственности перед любым лицом в отношении потерянных, задержанных, неправильно направленных, недоставленных или неполученных заявок по любой причине, в том числе по любой технической причине. Подтверждение доставки заявки не является подтверждением ее получения учредителем.
  • 11.2. Отказ от ответственности за Приз. В максимально допустимой степени учредитель не несет ответственности за потерянный, задержанный, поврежденный, недоставленный, неправильно направленный или неполученный Приз. Учредитель может по своему усмотрению повторно доставить, перераспределить или удержать недоставленный или возвращенный Приз.
  • 11.3. Отказ от ответственности за розыгрыш приза. В максимально допустимой законом степени учредитель исключает любую ответственность (в том числе за халатность) в отношении любых убытков, расходов, ущерба и травм любых лиц, возникших в результате данного розыгрыша или в связи с ним, включая подачу заявки или использование любого Приза.
 • 12.  Общие положения
  • 12.1. Изменение Условий. Учредитель может по своему усмотрению корректировать, изменять или дополнять настоящие Условия, и такие корректировки, изменения или дополнения вступают в силу сразу после публикации на сайте учредителя.
  • 12.2. Решение учредителя. Решение учредителя является окончательным и обязательным. Никакая переписка по поводу него вестись не будет.
  • 12.3. Право на отмену, приостановку или отсрочку. В случае отмены, приостановки или отсрочки розыгрыша приза по любой причине учредитель не будет иметь каких-либо обязательств перед Участником.
  • 12.4. Уведомление о конфиденциальности. Принимая участие в розыгрыше приза, Участник подтверждает, что прочитал и понял Уведомление о конфиденциальности учредителя.
  • 12.5. Нарушение Условий. Учредитель оставляет за собой право дисквалифицировать любого Участника, если у него есть основания полагать, что Участник нарушил настоящие Условия.
  • 12.6. Применимое законодательство. Настоящие Условия регулируются законами Англии и Уэльса.

 

Svenska

Vinn att få dina underhållsavgifter betalda under ett år i en utlottning*

SKICKA IN SENAST 2023-08-01 kl. 23.59 GMT FÖR ATT DELTA

Skicka in din bild senast 2023-08-01 kl. 23.59 GMT för att delta i vår utlottning och VINNA att få dina underhållsavgifter betalda under ett år.

 Villkor för utlottningen:

 • 1. Arrangör.  RCI Europa med registrerad adress på Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, Storbritannien.
 • 2. Deltagande. Det kostar inget att delta i utlottningen. Deltagare behöver inte köpa en produkt eller tjänst för att delta. Genom att delta i utlottningen bekräftar deltagarna att de har läst, förstått och samtycker till att vara bundna av dessa villkor (”villkor”).
 • 3. Behöriga deltagare. Utlottningen är öppen för RCI Europa-medlemmar (”deltagare”). Anställda på Travel + Leisure Co och dess företagsgrupp (inklusive RCI Europa), deras ombud, partner och familjemedlemmar får inte delta. Deltagare måste vara över 18 år.
 • 4. Maximalt antal bidrag per deltagare. Varje deltagare deltar en gång i utlottningen genom att ladda upp en bild.
 • 5. Priset. Det finns ett pris att vinna.  Arrangören betalar underhållsavgifterna för din anläggning under hela år 2024 (”underhållsavgifter” eller ”pris”). Priset kan inte överlåtas och inget kontant alternativ är tillgängligt.
 • 6. Så deltar du. Medlemmar måste skicka in en bild via community-sidan på RCI.com.
 • 7. Utlottningsperioden. Utlottningen är öppen från 2023-07-26 kl. 00.01 och slutar 2023-08-01 kl. 23.59 GMT.  Bidrag som inkommer efter denna tidpunkt och detta datum accepteras inte.
 • 8. Val av och meddelande till vinnare.
  • 8.1. Det kommer bara att finnas en vinnare. Vinnaren dras slumpmässigt av arrangören och meddelas per telefon senast 2023-08-16. Arrangören försöker kontakta vinnaren upp till två gånger, om vinnaren inte svarar eller priset inte accepteras inom 7 dagar efter det andra samtalet, väljs en ny vinnare bland de berättigade deltagarna i utlottningen. Arrangören utfärdar priset till vinnaren i enlighet med paragraf 8.2 nedan.
  • 8.2. Vinnaren får priset direkt till sitt angivna bankkonto i det land där vinnaren är bosatt som ersättning för de underhållsavgifter som vinnaren antingen betalat eller ska betala för en veckas semestertidsägande. Priset behandlas inom 3 arbetsdagar efter det att vinnaren har tillhandahållit arrangören en kopia av fakturan eller kvittot som redogör för de underhållsavgifter som betalats eller ska betalas. Det kan ta upp till 14 dagar innan priset finns på ditt angivna bankkonto. Priset betalas till vinnaren i lokal valuta motsvarande värdet på de underhållsavgifter som anges på fakturan eller kvittot.
  • 8.3. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, utöka eller ändra utlottningen utan förvarning.  Arrangörens val av vinnare är slutgiltigt.
 • 9. Regler för utlottningsbidrag
  • 9.1. Ogiltiga bidrag. Om arrangören, efter eget gottfinnande, bedömer att något utlottningsbidrag är ogiltigt, kan arrangören välja en ny vinnare på samma sätt som anges i paragraf 8 i dessa villkor. Arrangörens beslut är slutgiltigt.
  • 9.2. Ingen ändring av utlottningsbidrag. Deltagaren får inte ändra något utlottningsbidrag efter att ett sådant bidrag har skickats in till arrangören.
 • 10.  Skatt: Vinnaren är ensam ansvarig för eventuella skattskyldigheter i samband med priset.
 • 11.  Ansvar:
  • 11.1. Inget ansvar för fel gällande bidrag. Arrangören har inget ansvar gentemot någon person i samband med förlorade, försenade, feladresserade, ej levererade eller ej mottagna bidrag oavsett orsak, inklusive tekniska orsaker. Bevis på att bidraget levererats utgör inte bevis för att det mottagits av arrangören.
  • 11.2. Inget ansvar för pris. I största möjliga utsträckning avsäger sig arrangören ansvar för förlorade, försenade, skadade, ej levererade, feladresserade eller ej mottagna pris. Arrangören får, efter eget gottfinnande, omleverera, omdistribuera eller behålla ett pris som inte levererats eller returnerats.
  • 11.3. Inget ansvar för utlottning. I största möjliga utsträckning som tillåts av lag avsäger sig arrangören allt ansvar (inklusive oaktsamhet) för eventuella förluster, kostnader, skador eller personskador som drabbar personer till följd av eller i samband med denna utlottning, inklusive i samband med inlämning av bidrag eller användning av pris.
 • 12.  Allmänt
  • 12.1. Ändring av villkor. Arrangören kan, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera eller komplettera dessa villkor, och sådana ändringar, modifieringar eller tillägg träder i kraft omedelbart när de publiceras på arrangörens webbplats.
  • 12.2. Arrangörens beslut. Arrangörens beslut är slutgiltigt och bindande. Ingen korrespondens ingås.
  • 12.3. Rätt att avsluta, tillfälligt avbryta eller skjuta upp. Om denna utlottning av någon anledning avslutas, tillfälligt avbryts eller skjuts upp, oavsett orsak, har arrangören inga ytterligare skyldigheter gentemot deltagaren.
  • 12.4. Sekretessmeddelande. Genom att delta i utlottningen bekräftar deltagarna att de har läst och förstått arrangörens sekretessmeddelande.
  • 12.5. Brott mot villkoren. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare om det finns rimliga skäl att tro att deltagaren har brutit mot något av dessa villkor.
  • 12.6. Tillämplig lag. Dessa villkor regleras av lagarna i England och Wales.

 

Türkçe

Yıllık Ödüllü Çekilişimizde Bakım Ücretlerinizi Kazanın*

KATILMAK İÇİN 01.08.2023, 23:59 (GMT) TARİHİNE KADAR BAŞVURUN

01.08.2023, 23:59 (GMT) tarihine kadar fotoğrafınızı göndererek Yıllık Bakım Ücretlerinizin Ödenmesine hak kazanmak için Ödüllü Çekilişimize katılın.

 Ödüllü Çekiliş Şart ve Koşulları:

 • 1. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş.  Kayıtlı adresi Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY olan RCI Europe.
 • 2. Giriş. Ödüllü çekilişe katılmak ücretsizdir. Katılımcıların giriş yapmak için bir ürün veya hizmet satın alması gerekmez. Ödüllü çekilişe katılmak, Katılımcının bu şart ve koşulları ("Koşullar") okuduğunu, anladığını ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğini teyit eder.
 • 3. Uygun Katılımcılar. Ödüllü Çekiliş, RCI Europe üyelerine açıktır (her biri bir "Katılımcı" veya "Katılımcı") ancak Travel + Leisure Co ve grup şirketleri (RCI Avrupa dahil) çalışanları, temsilcileri, ortakları ve ailelerinin katılmasına izin verilmez. Katılımcılar 18 yaşından büyük olmalıdır.
 • 4. Katılımcı Başına Maksimum Giriş Sayısı. Her katılımcı, bir resim yükleyerek çekilişe bir kez katılabilir.
 • 5. Ödül. Kazanılabilecek tek bir ödül vardır.  Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, 2024 yılının tamamı boyunca tesis bakım ücretlerinizi ödeyecektir ("Bakım Ücretleri" veya "Ödül"). Ödül başkasına devredilemez veya nakde çevrilemez.
 • 6. Katılım. Üyeler, RCI.com adresindeki Topluluk sayfasından bir resim göndermelidir.
 • 7. Ödül Çekilişi Dönemi. Ödüllü Çekiliş, 26.07.2023 tarihinde saat 00:01'de başlayıp 01.08.2023 tarihinde saat 23:59'da (GMT) sona erer.  Bu tarih ve saatten sonra alınan katılım talepleri kabul edilmez.
 • 8. Kazananın Seçilmesi ve Bildirilmesi.
  • 8.1. Yalnızca bir Kazanan olacaktır. Kazanan, Promosyonu Düzenleyen Kuruluş tarafından seçilecektir ve 16.08.2023 tarihinde veya daha önce telefon üzerinden bilgilendirilecektir. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, Kazanan ile en fazla iki kez iletişime geçmeyi deneyecektir. Kazanan yanıt vermezse veya Ödül ikinci aramadan sonraki 7 gün içinde kabul edilmezse Ödüllü Çekilişteki uygun Katılımcılar arasından yeni bir kazanan seçilecektir. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, Ödülü Kazanana aşağıdaki Madde 8.2'ye uygun olarak verecektir.
  • 8.2. Kazanan, Ödülü Kazananın bir haftalık bir tatil hakkı için ödediği veya ödemesi gereken Bakım ücretleri için Geri Ödeme yapmak üzere ikamet ettiği bölgede, doğrudan kendisi için atanan banka hesabına alacaktır. Ödül, Kazananın Promosyonu Düzenleyen Kuruluşa ödenen veya ödenmesi gereken Bakım ücretlerinin belirtildiği fatura veya makbuzun bir kopyasını sağlamasından sonraki 3 iş günü içerisinde işleme alınacaktır. Lütfen Ödülü, belirtilen banka hesabınıza almak için 14 güne kadar süre tanıyın. Ödül, Kazanana faturada veya makbuzda belirtilen Bakım Ücretlerine eşdeğer yerel para biriminde ödenecektir.
  • 8.3. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Ödüllü Çekilişi geri alma, uzatma veya değiştirme hakkını saklı tutar.  Promosyonu Düzenleyen Kuruluş tarafından kazanın seçilmesi nihai karardır.
 • 9. Ödüllü Çekilişe Katılım Kuralları
  • 9.1. Geçersiz Girişler. Promosyonu Düzenleyen Kuruluşun tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Ödüllü Çekiliş katılımını geçersiz sayması durumunda, Promosyonu Düzenleyen Kuruluş işbu Koşullarda belirtilen şekilde yeni bir kazanan seçebilir. Promosyonu Düzenleyen Kuruluşun kararı nihaidir.
  • 9.2. Ödül Çekilişi Girişinde Değişiklik. Katılımcı tarafından Promosyonu Düzenleyen Kuruluşa herhangi bir Ödüllü Çekiliş katılımı sunulduktan sonra bu katılım üzerinde herhangi bir değişiklik veya düzeltme yapılamaz.
 • 10. Vergi: Kazanan, Ödülle bağlantılı her türlü vergi uygulamasından tek başına sorumlu olacaktır.
 • 11. Yükümlülük:
  • 11.1. Başvuru Hataları için Yükümlülük. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, herhangi bir teknik neden de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle kaybolan, geciken, yanlış yönlendirilen, teslim edilmeyen veya alınmayan katılımlarla ilgili olarak herhangi bir kişiye karşı yükümlü olmayacaktır. Girişin teslim edildiğine dair kanıt, girişin Promosyonu Düzenleyen Kuruluş tarafından teslim alındığının kanıtı değildir.
  • 11.2. Ödül için Yükümlülük. İzin verilen azami ölçüde; Promosyonu Düzenleyen Kuruluş kayıp, gecikmiş, hasarlı, teslim edilmemiş, yanlış yönlendirilmiş veya alınmamış Ödül için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, teslim edilmeyen veya iade edilen Ödülleri yeniden teslim edebilir, yeniden dağıtabilir veya alıkoyabilir.
  • 11.3. Ödül Çekilişi için Yükümlülük. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, yasaların izin verdiği azami ölçüde; Bir katılımın sunulması veya herhangi bir Ödülün kullanılması da dahil olmak üzere, bu Ödül Çekilişinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak herhangi bir kişinin maruz kaldığı herhangi bir kayıp, masraf, hasar veya fiziksel yaralanma ile ilgili tüm yükümlülükten (ihmal dahil olmak üzere) aridir.
 • 12.  Genel
  • 12.1. Koşullarda Değişiklik. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Koşulları değiştirebilir, düzenleyebilir veya tamamlayabilir ve bu tür bir değişiklik, tadilat veya eklemeler Promosyonu Düzenleyen Kuruluşun web sitesinde yayınlandıktan hemen sonra geçerli olacaktır.
  • 12.2. Promosyonu Düzenleyen Kuruluşun Kararı. Promosyonu Düzenleyen Kuruluşun kararı nihai ve bağlayıcıdır. Hiçbir yazışmaya girilmeyecektir.
  • 12.3. İptal Etme, Askıya Alma veya Erteleme Hakkı. Bu Ödüllü Çekilişin herhangi bir nedenle iptal edilmesi, askıya alınması veya ertelenmesi durumunda, Promosyonu Düzenleyen Kuruluşun Katılımcıya karşı başka hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
  • 12.4. Gizlilik Bildirimi. Katılımcı, Ödüllü Çekilişe katılarak Promosyonu Düzenleyen Kuruluşun Gizlilik Bildirimini okuduğunu ve anladığını onaylar.
  • 12.5. Koşulların İhlali. Promosyonu Düzenleyen Kuruluş, Katılımcının bu Koşullardan herhangi birini ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçeleri olması halinde herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
  • 12.6. Geçerli Yasa. Bu Koşullar İngiltere ve Galler yasalarına tabi olacaktır.