Rejseinfo

Zica Virus

Det britiske udenrigsministerium har opdateret sine rejseanbefalinger for en række lande i Central- og Sydamerika, visse caribiske øer, Kap Verde og Samoa med hensyn zika-virussen på baggrund af anbefalingerne fra "National Travel Health Network and Center (NaTHNaC) - den officielle engelske myndighed for rejserådgivning. NaTHNaC anbefaler, at gravide ikke rejser til områder, hvor der på nuværende tidspunkt rapporteres zika-udbrud. Hvis rejsen er absolut nødvendig, bør du træffe grundige foranstaltninger for at undgå insektbid, både om dagen og om natten. Husk at informere din fødselslæge eller jordemoder, hvis du er gravid og planlægger at rejse til et af de pågældende lande, eller hvis du for nylig har rejst til et land, hvor zika-virussen forekommer. Du kan kontakte RCI-kundeservice for yderligere assistance.