Forbrugeradvarsel

Advarsel til vores medlemmer

Som medlemmer har bemærket fra andres advarsler på denne side, findes der hensynsløse firmaer, som forsøger at lokke dig til at tro, at de har forbindelse med RCI, og som forsøger at sælge dig deres "tjenester". I mange tilfælde er disse "tjenester" af meget ringe kvalitet eller eksisterer slet ikke.

Disse organisationer ringer eller sender uopfordrede e-mails og påstår, at de ringer fra eller er tilknyttet RCI, selvom det ikke er tilfældet. Hvis du modtager en uopfordret opringning eller e-mail fra en person, der hævder at være fra eller at samarbejde med RCI, skal du som det første altid bede om at få oplysninger om din sidste RCI BytteFerie (f.eks. hvor og hvornår ferien blev afholdt). Hvis du ikke får et tilfredsstillende svar, tyder det på, at der er noget galt, og vi opfordrer kraftigt til, at du straks afbryder enhver kontakt uden at afsløre personlige oplysninger eller at købe de tilbudte tjenester. Fortæl RCI, hvis du har modtaget mistænkelige opkald eller e-mails, så vi kan orientere andre medlemmer og gøre, hvad vi kan for at stoppe det.

Vi anbefaler også, at du kontakter Mindtimeshare (www.mindtimeshare.com), som er en organisation af europæiske forbrugere, der har været udsat for svindel i forbindelse med timeshare. Med din tilladelse vil de undersøge sagen nærmere og gøre, hvad der er muligt, for at ethvert forsøg på svindel offentliggøres og bliver stoppet.

 

Praetorian Legal

Vi mener, at ovennævnte organisation (som ikke er et advokatfirma) kan have været i kontakt med en række RCI-medlemmer. Det er vores opfattelse, at Praetorian har tilbudt at rette henvendelse til RCI på vegne af medlemmerne for at påvirke opsigelsen af deres medlemskab.

Praetorian opkræver et gebyr for sine tjenester. Vi mener imidlertid, at medlemmernes forespørgsler eller problemer i langt de fleste tilfælde kan løses hurtigt og uden beregning i en direkte dialog med RCI.

Vi vil derfor indtrængende opfordre alle medlemmer, der bliver kontaktet af Praetorian, til ikke at acceptere at betale penge til dem, men til i stedet at kontakte RCI.

 

Club Class/ ITRA/ RCI Action Group

Vi er opmærksom på, at ITRA påstår at have indledt sagsanlæg mod RCI Europe og har forsøgt at hverve medlemmer til at deltage i dette sagsanlæg. Dette er, efter vores oplysninger, senest sket via en forening med navnet “RCI Action Group”. Vi kan bekræfte, at der blev anlagt retssag mod RCI Europe ved landsretten i London af en række nuværende og tidligere medlemmer. Retssagen var baseret på 4 påstande. RCI anfægtede kraftigt påstandene, og i en domsafsigelse af 20. oktober 2016 gav retten RCI medhold i alle fire søgsmål.

 

www.timesharecompensation.co.uk (januar 2017)

Vi er opmærksomme på ovennævnte hjemmeside/virksomhed, der hævder at tilbyde reklamations- og kompensationstjenesteydelser til forbrugerne, selv om de ikke er et advokatfirma. Vi bemærker især, at der på hjemmesiden er en beskrivelse af de ovenfor beskrevne krav, som blev rejst mod RCI af "RCI Action Group". Denne beskrivelse er groft misvisende og indeholder udsagn, som er direkte usande. Vi vil især understrege, at retten gav RCI medhold, afviste alle de omtalte påstande og dømte sagsøgere til at betale RCIs sagsomkostninger. Vi opfordrer indtrængende vores medlemmer til ikke at have noget med dette firma at gøre.

 

sellmytimeshare.tv
Monster Rewards SL

Bemærk, at RCI ikke har nogen som helst tilknytning til sellmytimeshare.tv eller Monster Rewards SL. Vi godkender ikke nogen produkter eller tjenester, der udbydes af sellmytimeshare.tv eller Monster Rewards SL, og alle henvisninger til RCI på sellmytimeshare.tv er foretaget uden vores tilladelse.

Den 28. november 2017 eksekverede politifolk i Storbritannien, der undersøgte sager vedrørende Monster Travel og SellMyTimeshare.tv, en retskendelse, ransagede flere lokaler og foretog flere anholdelser. Undersøgelsen pågår stadig.

Forbrugere, der er bekymrede over disse og tilsluttede virksomheder, rådes til straks at indsende en onlinerapport til Action Fraud via http://actionfraud.police.uk eller ved at ringe på 0300 123 2040.

 

EZE Group

Fredag den 17. november mødte EZE Europe A/S, Dominic O'Reilly (beskrevet som administrerende direktør i EZE Group) og hans datter Stephanie O'Reilly, direktør i EZE Europe A/S, op i den laveste retsinstans i Birmingham. Alle erkendte sig skyldig i strafbare handlinger i henhold til loven om forbrugerbeskyttelse fra 2008, Consumer Protection from Unfair Trading Regulations. Disse omfattede urigtige oplysninger vedrørende salg af "Leisure Credits" eller "Concierge-tjenester', et "ferie og livsstils"-produkt, og tilknyttet påstået retshjælp til timeshareejere.  Leisure Credits har modtaget officielle advarsler fra de britiske myndigheder.